<<
>>

МОДУЛЬ III. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТУ

Тема 10. Сутність і функції кредиту

Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних відносин. Економічні чинники розвитку кредиту та особливості прояву їх у різних галузях народного господарства.

Сутність кредиту. Кредит як форма руху вартості на основі повернення. Еволюція кредиту в міру розвитку суспільного виробни- цтва. Кредит як форма суспільних відносин. Об’єкти та суб’єкти кредиту. Позичковий капітал і кредит. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями. Теоретичні концепції кредиту.

Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування.

Функції кредиту, їх сутність та призначення. Взаємозв’язок кредиту з грошима та фінансами. Проблеми розвитку кредитних відносин в Україні.

Тема 11. Форми, види і роль кредиту

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, переваги й недоліки кожної з форм.

Види кредиту, критерії їх класифікації. Характеристика окремих видів кредиту: банківського, державного, комерційного, міжнародного, особистого (приватного). Банківський кредит як переважний вид кредиту.

Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини та наслідки їх порушення.

Роль кредиту. Еволюція ролі кредиту. Основні напрями прояву ролі кредиту в ринковій економіці.

Розвиток кредитних відносин в Україні. Перспективи розвитку кредиту в Україні.

Тема 12. Теоретичні засади процента

Поняття процента та процентної ставки.

Теоретичні засади формування попиту на активи. Теорія вибору портфеля, основні чинники вибору активів. Роль диверсифікації у виборі портфеля активів.

Ринок і процентні ставки. Попит та пропозиція на позичковий капітал. Зміна норми процента залежно від співвідношення попиту та пропозиції, інших суб’єктивних та об’єктивних чинників.

Ризикова і строкова структура процентних ставок. Ризики та строковість як чинники впливу на процентну ставку.

Способи нарахування процентів (складні та прості процентні ставки, фіксовані та плаваючі, дискретні та безперервні проценти).

Функції та роль процента. Функція розподілу прибутку. Функція збереження позичкового капіталу. Стимулювальна функція. Роль процента в суспільстві.

<< | >>
Источник: Левченко Л. В.. Гроші та кредит. Навч. посіб — К.,2011. — 224 с.. 2011

Еще по теме МОДУЛЬ III. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТУ:

  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
  2. Зміст
  3. МОДУЛЬ III. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТУ
  4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
  5. МОДУЛЬ III. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТУ
  6. Контрольні модульні роботи
  7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
  8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -