<<
>>

Ю.М. Барський, В.Ю. Дорош. Ринкові засади організації фінансів домогосподарсгв в Україні: Монографія. - Луцьк: РРВ ЛНТУ,2011. - 170 с.. 2011

У монографії виявлено сутнісні проблеми, що існують у сфері організації фінансів домогосподарсгв; з’ясовано зміст домогосподарсгва як суб’єкта ринку; окреслено внесок українських економістів у теорію функціонування фінансів домашнього господарства; вивчено зарубіжний досвід розвитку фінансів домогосподарсгв; розглянуто соціально-демографічне становище домогосподарсгв України у період з 2006 до 2008 років; проведено аналітичне дослідження та здійснено оцінку фінансових ресурсів домогосподарств; здійснено економічно- математичне моделювання впливу соціально-економічного розвитку на рівень диференціації доходів населення; сформовано та обгрунтовано рейтинг інвестиційно привабливих об’єктів для домогосподарств, подано стратегії та моделі виживання вітчизняних домогосподарств в умовах кризи; досліджено інститу- ційні передумови формування ефективних фінансових відносин в сільській місцевості. Книга розрахована на науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів та усіх, хто прагне підвищити свої знання з економічної теорії.

<< | >>
Розділ 1 Теоретичні основи дослідження фінансів домогосподарств у ринових умовах функціонування
Розділ 2 Діагностика стану та функціонування домогосподарств в Україні
Розділ З Політика формування і розподілу доходів населення в Україні та шляхи її вдосконалення

Книги и учебники по дисциплине Основы экономики:

 1. Неизвестный. Ответы к экзамену по экономике - 2015 год
 2. Неизвестный. Ответы на билеты к экзамену по экономике - 2015 год
 3. Неизвестный. Ответы на экзаменационные вопросы по экономике - 2015 год
 4. Неизвестный. Ответы на экзаменационные вопросы по экономике - 2015 год
 5. Неизвестный. Ответы на вопросы к экзамену по экономике - 2015 год
 6. Неизвестный. Ответы на вопросы к госэкзамену по экономике - 2015 год
 7. Неизвестный. Вопросы и ответы к экзамену по Экономике - 2015 год
 8. Неизвестный. Лекции по экономике - 2015 год
 9. Неизвестный. Лекции по экономике - 2015 год
 10. Неизвестный. Ответы к экзамену по институциональной экономике - 2014 год
 11. Неизвестный. 50 лекций по микроэкономике - 2014 год
 12. Неизвестный. Билеты к экзамену по экономике - 2014 год
 13. Неизвестный. Конспект лекций по экономике - 2014 год
 14. May B.. В ожидании новой модели роста: социально-экономическое развитие России в 2013 году // Вопросы экономики, 2014, №02. М.: Издательство НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»», 2014– 160 с. С.4-32. - 2014 год
 15. Неизвестный. Вопросы и ответы к экзамену по экономике - 2014 год
 16. Невідомий. Відповіді на питання до екзамену по економіці - 2014 год
 17. АСЕЕВ Ю.И., КРАВЧЕНКО И.Н.. МИРОВОЙ КРИЗИС И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО РОССИИ. Ставрополь - 2013 - 2013 год
 18. Дмитриева О.. Деформация бюджетной политики и управления долгом вследствие формирования стабилизационных фондов // Вопросы экономики, 2013, №3. М.: Издательство НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»», 2013. – 160 с. С.20-32. - 2013 год
 19. Неизвестный. Внебюджетные фонды. Лекция. 2013 - 2013 год
 20. Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.. Экономика и ноосфера. Научно- методологические основы государственного управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (этико-экологический) подход. - Санкт-Петербург: АНО ВПО «Смольный институт РАО, кафедра «Психологии, акмеологии, ноосферологии и педагогики». Изд-во МФИН, 2012. – 168 с. - 2012 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -