<<
>>

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

bgcolor=white>Роль грошей у ринковій економіці
№ з/п Назва змістового модуля (розділу), теми Кількість годин за формами навчання та видами занять
денна
разом аудиторні

заняття

поза аудито- рна робота
лекція семінар

ське

Рч

й

О

Рч

О

2 3 4 5 6 7
Модуль І.
Теоретична основа функціонування грошей
і Сутність і функції грошей 16 2 2 2 10
2 Грошовий обіг і грошові потоки 23 4 4 3 12
3 Грошовий ринок 25 4 4 3 14
4 19 2 2 3 12
5 Теорія грошей 24 4 2 4 14
Модуль II.
Механізм функціонування грошової системи
6 Грошові системи 21 4 2 3 12
7 Інфляція та грошові реформи 22 4 4 3 11
8 Валютний ринок і валютні системи 26 4 4 4 14
9 Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика 23 4 4 3 12
Модуль III. Теоретична основа функціонування кредиту
10 Сутність і функції кредиту 19 2 2 3 12
іі Форми, види і роль кредиту 19 2 2 3 12
12 Теоретичні засади процента 21 2 2 3 14
Модуль IV. Кредитна система та фінансове посередництво
13 Фінансове посередництво грошового ринку 24 4 4 4 14
14 Теоретичні засади діяльності комерційних банків 27 4 4 3 14
15 Центральні банки в системі монетарного та банківського управління 25 4 4 3 14
16 Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною 26 4 4 4 14
360 54 50 51 205

<< | >>
Источник: Левченко Л. В.. Гроші та кредит. Навч. посіб — К.,2011. — 224 с.. 2011

Еще по теме ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ:

 1. Методи внутрішнього фінансового контролю
 2. ЗМІСТ
 3. Вступ
 4. Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці
 5. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ДОРОБОК*
 6. 2. Організація технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації
 7. Навчально-тематичний план дисципліни «Правові аспекти приватизації земель»
 8. Наука й освіта в Україні на межі XIX —XX ст.
 9. Методологічні питання вивчення і виміру злочинності
 10. 2.3. Удосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення державних службовців
 11. 4.2 Пенітенціарні заходи запобігання рецидивній злочинності жінок та соціальна адаптація жінок-редидивісток
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -