<<
>>

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

1. Музичний твір – це оригінальне поєднання звуків, яке є результатом творчої діяльності особи, виражене у будь-якій об’єктивній формі, що дозволяє його сприйняття третіми особами та відтворення будь-яким способом.

2. Можна надати класифікацію музичних творів як об’єктів авторсько-правових відносин: 1) залежно від ступеню самостійності музичного твору (первісні, похідні); 2) залежно від можливості виокремлення однорідних елементів музичного твору (подільні, неподільні).

3. Залежно від характеру елементів, які є складовими частинами твору, виокремлюються однорідні та різнорідні твори. Однорідними творами цієї категорії є безпосередньо музичний твір без тексту, який, в свою чергу, складається з відповідних елементів (мелодія, гармонія, темп, ритм тощо). До різнорідних творів відносяться твори, які містять елементи різних видів мистецтва (музичні твори з текстом, музично-драматичні та аудіовізуальні твори).

4. Пропонується ввести до понятійного апарату авторського права термін «складний твір». Елементи складного твору поділяються на такі, які можуть використовуватись самостійно (музична частина пісні, її текст, сценарій спектаклю та ін.) та такі, які, хоча і уособлюють окремий вид мистецтва, окремо від інших не можуть сприйматися повноцінно (хореографічна постановка балету – окремо від музики). Складний твір – твір, який складається з різнорідних частин (різних видів мистецтва), які первісно створюються як елементи цілого об’єкту авторського права, але після досягнення творчого результату можуть використовуватись як окремі об’єкти авторського права. Музичний твір не є складним, оскільки його елементи мають однорідний характер.

5. Суб’єкти авторських прав можуть поділятися на дві основні групи: первинні та похідні суб’єкти. У свою чергу кожна з цих груп має власну, більш розширену класифікацію, яка відображує окремі характеристики суб’єктів, які входять до першої або другої групи. Первинним суб’єктом вважається особа, завдяки якій створено об’єкт авторського права – автор твору.

Похідними суб\'єктами є інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на об\'єкти авторського права відповідно до договору чи закону.

6. Загальна класифікація суб’єктів прав на музичний твір залежно від суб’єкта, творчою працею якого створено музичний твір може мати наступний вигляд: 1) первинні суб’єкти прав на музичний твір (особи, творчою працею яких створено музичний твір); 2) похідні суб’єкти прав на музичний твір (особи, які набули право на музичний твір відповідно до договору чи закону).

7. В авторському праві твори, створені спільною творчою працею двох або більше осіб, називають колективними творами. Виділяють поняття роздільного та нероздільного співавторства. При роздільному співавторстві та чи інша частина твору, підготовлена будь-яким співавтором, чітко визначена. Кожна з таких частин твору може бути використана окремо, як самостійний твір, вона має самостійне значення і не пов’язана з іншими частинами такого твору нерозривно. Нероздільним визнається таке співавторство, за яким виділяти частину твору, написану конкретним співавтором, неможливо.

8. Співавторство необхідно відрізняти від створення складених творів. Упорядник збірки набуває самостійного права на збірку, хоча і не має прав на твори, які її складають. При співавторстві твір створюється спільною працею кількох осіб. До ознак співавторства належать: а) творча робота над створенням твору всіх співавторів має місце до досягнення результату, тобто до закінчення створення твору; б) обов’язкова згода первісного автора на приєднання до роботи над твором інших митців.

<< | >>
Источник: Жилінкова Олена Вячеславівна. ДОГОВОРИ В СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ НА МУЗИЧНИЙ ТВІР. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ—2007. 2007

Скачать оригинал источника

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -