<<
>>

Висновки до розділу 3

Проведене дослідження юридичних підстав та механізму відводу (самовідводу) суду дає підстави зробити такі висновки:

1. Інститут відводу суду в цивільному процесі являє собою систему норм, передбачених ЦПК України, що забезпечують усунення від розгляду справи будь-якого упередженого та необ’єктивного ставлення до осіб, які беруть участь у справі, з боку суду.

Підвищенню ефективності цього інституту сприятиме деталізація підстав для відводу суду, зокрема доповнення ст. 20 ЦПК такими обставинами, як 1) перебування судді чи народного засідателя в матеріальній, службовій чи іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі; 2) перебування судді чи народного засідателя в особливих стосунках з особами, які беруть участь у справі; 3) перебування судді чи народного засідателя в адміністративних чи інших правовідносинах з особами, які беруть участь у справі; 4) використання суддею при вирішенні справи преюдиційних фактів, установлених ним же в іншій справі; 5) перебування в родинних, сімейних відносинах чи відносинах свояцтва, а також відносинах, зазначених у пунктах 1–3, з посадовими особами або засновниками юридичної особи, яка є учасником процесу.

2. Зловживанню правом на відвід суду, що розглядає справу, запобігатиме встановлення в цивільному процесуальному законодавстві права лише на один невмотивований відвід. У разі подання другої невмотивованої заяви суд залишає таку заяву без розгляду.

3. Неприйнятним є порядок вирішення заяви про відвід судді самим суддею, що розглядає справу, у зв’язку з чим пропонується нова теоретична модель правового механізму вирішення відводу суду головою суду або його заступником, а про відвід голови суду – суддею вищестоящої інстанції в судовому засіданні протягом трьох днів.

4. Оскарження ухвали про задоволення чи про відмову в задоволенні заяви про відвід суду окремо від рішення є недоцільним і буде додатковим засобом затягування процесу. Але для забезпечення права осіб, які беруть участь у справі, на неупереджений та об’єктивний судовий розгляд необхідно передбачити в ЦПК положення про те, що рішення суду підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, що вказують на його пряму чи побічну заінтересованість у результаті розгляду справи або викликають сумнів в об’єктивності й неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою.

<< | >>
Источник: КОЛІСНИК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2008. 2008

Еще по теме Висновки до розділу 3:

  1. Розділ 20 і ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
  2. ВСТУП
  3. Висновки до третього розділу
  4. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
  5. Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  6. Розділ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  7. ЗМІСТ
  8. Висновки до розділу 3
  9. ВСТУП
  10. ВСТУП
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -