<<
>>

Висновки до розділу 3

Проведене дослідження юридичних підстав та механізму відводу (самовідводу) суду дає підстави зробити такі висновки:

1. Інститут відводу суду в цивільному процесі являє собою систему норм, передбачених ЦПК України, що забезпечують усунення від розгляду справи будь-якого упередженого та необ’єктивного ставлення до осіб, які беруть участь у справі, з боку суду.

Підвищенню ефективності цього інституту сприятиме деталізація підстав для відводу суду, зокрема доповнення ст. 20 ЦПК такими обставинами, як 1) перебування судді чи народного засідателя в матеріальній, службовій чи іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі; 2) перебування судді чи народного засідателя в особливих стосунках з особами, які беруть участь у справі; 3) перебування судді чи народного засідателя в адміністративних чи інших правовідносинах з особами, які беруть участь у справі; 4) використання суддею при вирішенні справи преюдиційних фактів, установлених ним же в іншій справі; 5) перебування в родинних, сімейних відносинах чи відносинах свояцтва, а також відносинах, зазначених у пунктах 1–3, з посадовими особами або засновниками юридичної особи, яка є учасником процесу.

2. Зловживанню правом на відвід суду, що розглядає справу, запобігатиме встановлення в цивільному процесуальному законодавстві права лише на один невмотивований відвід. У разі подання другої невмотивованої заяви суд залишає таку заяву без розгляду.

3. Неприйнятним є порядок вирішення заяви про відвід судді самим суддею, що розглядає справу, у зв’язку з чим пропонується нова теоретична модель правового механізму вирішення відводу суду головою суду або його заступником, а про відвід голови суду – суддею вищестоящої інстанції в судовому засіданні протягом трьох днів.

4. Оскарження ухвали про задоволення чи про відмову в задоволенні заяви про відвід суду окремо від рішення є недоцільним і буде додатковим засобом затягування процесу. Але для забезпечення права осіб, які беруть участь у справі, на неупереджений та об’єктивний судовий розгляд необхідно передбачити в ЦПК положення про те, що рішення суду підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, що вказують на його пряму чи побічну заінтересованість у результаті розгляду справи або викликають сумнів в об’єктивності й неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою.

<< | >>
Источник: КОЛІСНИК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2008. 2008

Еще по теме Висновки до розділу 3:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -