<<
>>

1532 р., липня 31, Краків Сигізмунд І встановлює розмір нового мостового мита в розмірі двох денаріїв, яке сплачуватимуть як піддані, так і приїжджі купці від волів, що використовуватимуть бурмістр, райці та громадяни Львова на ремонт мостів

Ориг.: Ц ДАУЛ. - Ф.131, спр.374. Пергамент: 37,2x58 + 14 см. Написи: “Regestratae” (XVI), “Sigismundi Primi”, “Pontale a bobus per duos denarios, anno 1532” (XVI-XVII), “Russie, pontale ad revisionem” (XVI), “1569, die V Iunii, Lublini in conventu generali regni oblatae et revisae” (XVI), “Rata”, “Leopolis” (XVI).

На шовковому червоному шнурку у восковій пошкодженій кустодії печатка: Gum., XIII, №46.

Коп.: MK, 48, k.29-31; ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.614, арк.72-73; спр.646, арк.143-144зв.

Регести: MRPS, IV/2, №16511; Каталог, №434.

Nn nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum labilis sit hominum memoria et flexa rerum series, nisi literarum officio posteritati commendetur. Proinde nos Sigismundus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, necnon terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lancitiae, Cuiaviae, Russiae, Prussiae, Culmensis, Elbingensis Pomeraniae, Masoviae etc. dominus et heres. Significamus tenore

presentium, quibus expedit, universis et singulis, presentibus et futuris, harum noticiam habituris. Quia nos habentes racionem laborum et impensarum, quas proconsul, consules et cives nostri Leopolienses, in construendis et reparandis pontibus circumcirca civitatem nostram Leopoliensem facere coguntur, ita ut pontalia a curribus, mercibus oneratis, prius illis concessa, ad reparacionem eorundem pontium eis non sufficiant, nisi ad hoc uberi- ori gratia et munificentia nostra regia subleventur. Cupientesque, ut ea ipsa civitas nostra Leopoliensis in finibus regni nostri sitta et hostium incursionibus esposita, possit sub felici nostro regimine in bono statu suo, cum in aliis rebus, tum etiam in publicis suis edificiis et structuris conservari, prefata pontalia de consilio et assensu consiliariorum nostrorum, nobis in presens assidentium, augenda illis duximus eisdemque proconsuli, consulibus et civibus Leopoliensibus, pro commodiori et meliori reparacione ac instauracione dictorum pontium in posterum facienda, novum theloneum pontale, ab omnibus et singulis bobus venalibus quorumcunque hominum, tam subditorum nostrorum, quam etiam externorum, solis civibus et mercatoribus Leopoliensibus exceptis, qui per dictos pontes pellentur, per duos denarios, instituimus et concessimus damusque et concedimus perpetuis temporibus et in evum, per prasentes.

Ea lege, quod prefati proconsul, consules et cives Leopolienses, predictos pontes sic reparare et reficere quotiescunque res et necessitas postulaverit tenean- tur, ut omnibus illac transeuntibus, securus et tutus pateat, cum curribus et bobus transitus. Permittentes et concedentes facultatem eiusdem civitatis nostre Leopoliensis proconsuli et consulibus modernis et pro tempore existentibus, theloneum pontale predictum, ab omnibus et singulis bobus venalibus, qui per pontes illos pellentur, solis civibus Leopoliensibus ac eorum bobus exeptis, ad solutionem eiusdem thelonei pontalis supra expressi de iure vel consuetudine obligatis, exigendi, tollendi et repetendi et solvere recusantes modis consuetis ad eius solutionem, competendi et stringendi. Mandantes insuper, universis et singulis, ad solutionem, prenominati thelonei pontalis, obnoxiis, ut quotiescunque illos per ipsos pontes Leopolienses boves suos venales pellere contigerit theloneum hoc pontale a singulis bobus per duos denarios, ut premissum est solvant. In cuius rei testimonium sigillum nostrum est presentibus appensum. Datum Cracovie feria quarta proxima, ante festum sancti Petri ad vincula, anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo secundo, regni nostri anno vigesimo sexto. Presentibus reverendis in Christo patribus dominis Petro Thomiczki Cracoviensi et regni nostri vicecancellario, Ioanne Choienski Premis- liensi, Ioanne Dantisco Culmensi, episcopis, necnon magnificis, venerabilibus et generosis Andrea de Thanczin palatino Craciviensi, Nicolao de Wola Woynicensi Sanocensique, Lomzensi et Visnensi capitaneo ac magistro curie serenissime principis et domine Bone regine coniugis nostre charissime, Spithkone de Tharnow Zavichostensi et regni nostri thesaurario, Nicolao Czikowski Sandecensi, Stanislao de Sprowa Visliciensi et capitaneo Opocznensi, Severino Bonar Zarnoviensi ac zuppario et magno procuratore Cracoviensi ac Oswyaczimensi, Zathoriensi, Byecensi Rapsztynensique capitaneo, castellanis, Stanislao Olesnycky preposito Scarbimiriensi, Iacobo Staschkowski et Samuele Macieiowski, can- onicis Cracoviensibus, secretariis nostris ac aliis dignitariis, officialibus et aulicis nostris, sincere et fidelibus dilectis. Datum per manus prefati reverendi in Christo patris domini Petri episcopi Cracoviensis et regni nostri vicecancellarii, sincere nobis dilecti.

Petrus episcopus et vicecancellarius subscripsit.

Relacio eiusdem reverendi in Christo patris domini Petri Thomyczky episcopi Craco- viensis et regni Polonie vicecancellarii.

ім‘я Господа амінь. Для вічної пам‘яті справи. Нестійкою є людська пам‘ять і за низкою справ міняється, якщо не доручається майбутньому обов‘язку грамот. Тому ми Сигізмунд, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної (грамоти) повідомляємо всім, кому необхідно, сучасникам і прийдешнім, хто це читатиме. Маючи на увазі працю і витрати, які наші львівські бурмистер, райці та міщани змушені були зробити для зведення і відбудови мостів навколо нашого міста Львова, так що попередньо їм наданого мостового (мита) від возів, навантажених товарами, для відбудови тих мостів їм не буде достатньо, якщо не будуть підтримані плідніше нашою королівською ласкою та щедрістю. Бажаючи, щоб це наше місто Львів, що на межах нашого королівства знаходиться і є виставлене на ворожі напади, могло б під нашим щасливим пануванням зберегтися у своєму доброму становищі, як в різних речах, так і в своїх публічних будівлях та спорудах, вищезгадане мостове за порадою і згодою наших дорадників, що засідають разом з нами, ми вважали збільшити тим львівським бурмистру, райцям та міщанам для зручнішого і кращого відновлення та ремонту згаданих мостів у подальшому. Нове мостове мито від всіх і кожного будь-яких людей, як наших підданих, так і чужинців, за винятком тільки львівських міщан та купців, які через згадані мости воли переганяють, по два денарії встановили і надали, даємо і надаємо на вічні часи і назавжди даною (грамотою). З таким правом, що вищезгадані львівські бурмистер, райці та міщани згадані мости будуть зобов‘язані ремонтувати і відновлювати скільки разів потреба з‘явиться, щоб усі, хто там переїжджає, знаходилися в безпеці та опіці, переїжджаючи з возами та волами. Дозволяємо і надаємо можливість сучасним бурмистру і райцям того нашого міста Львова, і що в майбутньому будуть, вищезгадане мостове мито від всіх і кожного, що через мости воли переганяють, за винятком львівських міщан, зобов‘язаних до сплати вищепоясненого мостового мита за правом і звичаєм, збирати, забирати, вимагати знову і від тих, що відмовляються сплатити звичайним способом вимагати та відбирати (мито) для тієї сплати.

Отже, наказуємо, всім і кожному, яким належить сплатити вищеназване мостове мито, скільки б разів через ці львівські мости ви своїх волів не переганяли, це мостове від кожного вола по два денарії, як вищезгадано, має бути сплачено. Для засвідчення даної (грамоти) наша печатка є підвішена. Дано у Кракові у найближчу середу перед святом Петра на престолі, року Божого 1532, нашого панування - 26, у присутності (список свідків). Дано через руки велебного у Христі пана отця Петра, краківського єпископа і віце-канцлера нашого королівства, щиро нам милого.

Петро, єпископ і віце-канцлер, підписав.

За свідченням велебного у Христі пана отця Петра, краківського єпископа і віце- канцлера Польського королівства.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1532 р., липня 31, Краків Сигізмунд І встановлює розмір нового мостового мита в розмірі двох денаріїв, яке сплачуватимуть як піддані, так і приїжджі купці від волів, що використовуватимуть бурмістр, райці та громадяни Львова на ремонт мостів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -