<<
>>

1632 р., березня 28, Варшава Сигізмунд ІІІ навічно дозволяє збирати місту Львову оплати так званого штукового або вузлового, встановлюючи розміри оплат

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.679. Пергамент: 25,5x48 + 7,4 см. Написи: “Regestratae. Jacobus Maximilianus Fredro secretarius regiae maiestatis” (XVII), “Przivilei miastu Lwowu na exactia sztukowego temporibus perpetuis” (XVII), “Privilegium Sigismundi 3-tii” (XVII), “Ex parte proventus civilis sztukowe in perpetuum donati, anno Domini 1632” (XVII).

На шовковому малиновому шнурку у бляшаній коробці (без вічка) печатка: Gum., XX, №75.

Коп.: MK, 178, k.510-511v; ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.1, спр.110, арк.36-37.

Регест: Каталог, №816.

igismundus1 III Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque, necnon Sveccorum, Gottorum Vandallorumque haereditarius rex. Significamus praesentibus litteris nostris, quorum interest, universis et singulis. Ea nos prosequi benignitate civitatem

nostram Leopoliensem et quicquid a nobis proficisci potest, ad sublevandas illius rationes, temporum iniuria attritas et attenuatas, tum pro eadem civitate ornanda muniendaque libenter in eo beneficentiae nostrae argumenta, ipsi declarari velimus. Cum autem in anno Domini MDCXX primo, in eam civitatem nostram Leopoliensem, adversus Turcam cum generali totius equestris ordinis expeditione, venissemus et desolationem civilium aliorumque ad residentiam officii consularis spectantium bonorum, tam per incursionis Tartarorum, igne ferroque, quam etiam per militum devastationem depopulatorum, necnon novam munitionem circa eandem civitatem, non sine mediocri sumptu inchoatam per consiliarios et cives nostros expositam, habuissemus, ac proinde diploma nostrum super exactionem, ab omnis generis et speciei mercibus, frusta vulgo sztukowe seu weziowe nuncupatam, ex praemissis aliisque omnibus, ibidem specificatis, animum nostrum iure merito promoventibus ad decursum viginti annorum tantum, ut rationes civitatis et civium quoquo modo sublevari et in statu suo permanere possint, benigne concessissemus.

Considerata itaque eius civitatis, erga nos et rempublicam pro pensione, quam etsi in multis officiis beneque meritis suis, potissimum autem in conferenda insigni pecuniae summa ad solutioni stipendiorum militi Prussico, iam ipsam confaederationem molienti, praestandam, commisariis nostris Leopolim anno proxime praeterito, per nos designatis, nobis et reipublicae regni nostri, abunde testata est, easque alienum nomine publico contraxit rebusque suis sane calamitosissimis, nec dum post frequentes Tartarorum incursiones sibi consulvit, munitionemque caeptam continuat, faciendum nobis esse duximus, ut ad supplicationem per certos consiliarios nostros, tam ipsius civitatis, quam civium nostrorum singulari liberalitate ad perpetuam rei memoriam, per diploma praesentes anterioris nostri, declaratorium, subveniremus. Proinde nos maximam civitatis nostrae Leopoliensis, uti finitimae et exhaustae bonisque suis destitutae atque de nobis ac republica nostra semper mereri affectae, rationem habentes eiusdem proconsuli, consulibus, advocato, scabinis totique communitati civitatis nostrae Leopoliensis damus et temporibus perpetuis concedimus, ut ab omnibus mercatoribus, tam externis, quam regnicolis, quibusvis et cuiuscunque status, ritus et conditionis hominibus (exceptis equestris ordinis) seu potius ab eorum mercibus omnis generis et speciei per frusta vulgo sztukowe seu wezbwe dicta quocunque tempore in civitatem Leopoliensem advehi et evehi solitis, 1 videlicet, od belli, fassy, skrzynie, beczki, kity, wezіa, sztuki, massy, wantucha aut quocunque nomine et vocabulo nuncupatis et nuncupandis, tum et a cuius suis frumenti tunna, vulgo krnda dicta, per quosvis revenditores, caristiam civitati inducentes, extra civitatem evehi solita, per grossos sex. Deinde vero a cervisia Leopoliensi a quolibet vase vulgo bareіa dicto, per unum solidum, a mulso vero seu medone, per unum grossum, percipiant et exigant. Porro mercatores externi a singulis panni staminibus alias od puіsztuczka sive postava sukna respectu mensurarum vulgo strychulnego, iuxta morem aliarum civitatum, per unum grossum, vigore praesentis diplomatis nostri, in perpetuum pendent ac persolvent.
Caeterum cives et incolae nostri Leopolienses ab eiusmodi frustorum contributione tantum ad debitorum publico nomine contractorum, realem et finalem exsolutionem tenebuntur eruntque adstricti. Quorum quidem proventuum modo suprascripto recensitorum et specificatorum, duae quidem partes pro usu et necessitate civitatis, tertia vero pars pro consolatione et contentatione laborum magistratus officii consularis, qui labores diurnos et nocturnos, circa bonum regimen civitatis, cum dispendio rei suae familiaris ac domesticae suscipere ac tollerare solet, tempora, uti praetactum est in perpetua, cedent et conferentur. In cuius rei fidem praesentes manu nostra subscriptas sigillo regni communiri iussimus. Datum Varsaviae in conventu regni generali die XXVIII mensis Martii, anno Domini MDCXXXII, regnorum nostrorum Poloniae XXXXV, Sueciae vero XXXIX anno.

Sigismundus rex.

Iacobus Maximilianus Fredro secretarius regiae maiestatis.

1 Не вписано ім’я короля.

игізмунд Третій, Божою ласкою (титулатура). Даною нашою грамотою повідомляємо всім і кожному, кому необхідно. Хочемо прихильністю наше місто Львів обдарувати та будь-яку справу розпочати для піднесення його замислів, затертих і зменшених несправедливістю часів, також для покращення і зміцнення того міста охоче (хочемо виявити) докази нашого добродійства. Коли ми, (будучи) в останньому поході всієї шляхти проти турків у році Божому 1621, прибули у те наше місто Львів, то застали спустошення міських та інших маєтків, що прилягають до резиденції раєцького уряду, як через набіги татар, вогонь і меч, так і через військові знищення, а також з великими витратами

розпочате нове укріплення навколо того міста, що нашими дорадниками і міщанами було зображено; тому ми милостиво надали наш диплом* стосовно податку від товарів усякого виду і роду, названого по-простому штукове або вузлове, з вищезгаданих та інших всіх (товарів), там (у дипломі) виокремлених; розширили заслужено право (збору податків) з нашим бажанням тільки протягом 20 років, щоб справи міста і міщан якимось чином підтримати і щоб могли в своєму статусі залишатися.

Взявши до уваги, що те місто щодо нас і держави, як відносно платні, так і в багатьох обов‘язках достатньо має заслуг: перш за все у збиранні помітної суми грошей для сплати заборгованості прусському війську, що вже ослабило саму конфедерацію**, якій підпорядковане; гроші від імені громади зібрало (місто), що достатньо було засвідчено нашим комісарам, визначених нами минулого року до Львова, а також нам і державі нашого королівства; і піклувалося про свої справи, які насправді є в щонайгіршому стані після частих набігів татар, почате укріплення продовжило, тому ми вважали, що слід на прохання певних наших дорадників від імені, як міста, так і наших міщан, допомогти винятковою вільністю для вічної пам‘ять справи за посередництвом даного оголошення попереднього диплома. Тому ми, маючи на увазі максимально, що наше місто Львів, як прикордонне і понищене в своїх маєтках, та завжди нам та нашій державі прагнуло прислужитися, тому бурмистру, райцям, війту, лавникам і всій громаді нашого міста Львова даємо і на вічні часи надаємо, щоб отримували і стягували від всіх купців, як чужинців, так і своїх, людей будь-якого статусу, обряду і походження (за винятком шляхти) чи краще від її товарів, усіх видів і родів, штукове або вузлове, які в будь-який час у місто Львів звичайно прибувають і приїжджають, від тюків, цебер, скринь, бочок, кіт, вузлів, штук, маси, лантуха, яким би найменуванням не звалося чи буде названим, також і від всякої бочки збіжжя, званою по-простому колодою, що деякими перекупниками звичайно поза місто вивозиться, приносячи місту дорожнечу, - по 6 грошів; далі від львівського пива від кожної бочки, по-простому барили, - по одному шелягу; від мульси або від меду - по одному грошу. Потім купці-чужинці від окремого поставу або від півштуки сукна за мірою, що називається стрихульне ***, за звичаєм інших міст - по одному грошу згідно з даним нашим дипломом навічно хай платять і сплачують. Крім того, наші львівські міщани і жителі внаслідок такого штукового податку повинні і зобов‘язані тільки до реальної і кінцевої сплати за належними відомими контрактами.
З цього прибутку вищеописаним способом перерахованого і використаного, дві частини нехай назавжди відходить і передається на користь і потребу міста, третя ж частина - на полегшення і вдоволення праць магістрату раєцького уряду, денні і нічні турботи якого щодо управління майном міста з втратами для своєї сімейної та родинної справи прийнято приймати і визнавати, на час, як попередньо було (встановлено). Для довіри до цієї справи дану (грамоту) нашою рукою підписали і наказали королівською печаткою засвідчити. Дано на вальному сеймі у Варшаві 28 березня, року Божого 1632, нашого панування у Польщі - 45, у Швеції - 39 року.

Сигізмунд, король.

Якоб Максисміліан Фредро, секретар королівського маєстату.

* Див. док. №176.

** Конфедерація - діючий якийсь час шляхетський союз для досягнення певних цілей; в даному випадку, очевидно, конфедерація була складена для виплати платні війську.

*** Стрихульне - податок, що отримав назву від дошки, якою міряли збіжжя.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1632 р., березня 28, Варшава Сигізмунд ІІІ навічно дозволяє збирати місту Львову оплати так званого штукового або вузлового, встановлюючи розміри оплат:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -