<<
>>

1540 р., березня 3, Краків Сигізмунд Iзберігає за містом Львовом два привілеї, що торкаються мита - мостового, яке становить один гріш від кожного воза і мита від волів, що становить два денари

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.413. Пергамент: 26x56,8 + 10,2 см. Написи: “Regestratae” (XVI), “Confirmacio pontalium, anno 1540” (XVII). На шовковому жовто-біло-рожевому шнурку печатка: Gum., XIII, №46.

Коп.: MK, 61, k.118-119 (з датою 28 лютого 1540 р.); ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.646, арк.65-66зв.

Регести: MRPS, IV/3, №20144 (з датою 28 лютого 1540 р.);Каталог, №477.

igismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lithuaniae, Russiae, totius Prussiae, Masoviae etc. dominus et heres. Significamus tenore presentium, quorum interest, universis et singulis, presentibus et futuris, harum noticiam habituris. Quia quemadmodum retroactis temporibus de unanimi voto consi- lio et assensu totius senatus regni nostri preceperamus omnibus et singulis civitatibus et oppidis ceterisque subditis nostris regnicolis, ut universa iura privilegiaque libertatum et theloneorum coram nobis pro conventu generali Piothrcoviensi proxime habita et celebrata originaliter reproducerunt, inter alias itaque civitates nostras Leopoliensis civitas exhibuit coram nobis varia et multiplicia privilegia diversas libertates et prerogativas in se conti- nentes descriptas per nos et predecessores nostros illi datas et concessas supplicavitque nobis humiliter, quatinus illa et illarum omnia contenta approbare et confirmare atque in eisdem libertatibus, prerogativis et concessionibus eam civitatem nostram Leopoliensem conservare ac manutenere dignaremur. Nos vero certis et rationabilibus permoti causis et rationibus, supplicationi huiusmodi dictorum civium nostrorum Leopoliensium dis- tullimus subscribere et annuere, sed eam ipsam causam iterum videlicet reponendorum privilegiorum hucusque prorogavimus. In presenti itaque conventu generali Cracoviensi prenominati cives nostri Leopolienses satisfaciendo termino ad id limitato et prefinito inter alia privilegia sua reproduxerunt coram nobis originaliter duo privilegia alterum videlicet super theloneum pontale, ab omni curru mercibus onusto et onerato per unum grossum.

Alterum vero a bobus emptitiis per duos denarios recipiendum et exigendum, supplica- runtque nobis humiliter quatinus huiusmodi ipsorum privilegia thelonearia confirmare et approbare ac illa in eorum antiquo et solito vigore conservare dignaremur. Nos vero animo nostro volventes, quam necessarium sit civitates nostras finitimas ab hostium impetu esse foreque munitas et firmas, gratiam nostram, quam erga illam civitatem nostram Leopoli- ensem singulater gerimus, incolis eius duximus in hoc declarandam et demonastrandam atque supplicationibus eorundem civium nostrorum benigne annuentes predicta duo privi- legia thelonearia prout in se sunt, confirmavimus, ratificavimus et approbavimus prout confirmamus, ratificamus et approbamus, harum serie literarum. Decernentes authoritate

nostra regia omnia et singula dictorum privilegiorum contenta iuxta suam vim et tenorem robur debite firmitatis obtinere, debere. In cuius rei fidem et testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Cracovie in conventione generali, feria quarta proxima post dominicam Oculi, anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo, regni vero nostri anno trigesimo quarto.

Samuel episcopus Chelmensis et vicecancellarius.

Relacio reverendi in Christo domini Samuelis Maczieiowski episcopi Chelmensis et regni Polonie vicecancellarii.

игізмунд, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної (грамоти) повідомляємо всім і кожному, кому необхідно, сучасникам і прийдешнім, хто це читатиме. Якось в минулі часи за одностайною порадою і згодою всього сенату нашого королівства ми наказали всім і кожному місту і містечку та іншим нашим підданим, жителям королівства, щоб всі права привілеї, вільності і (звільнення) від мит показали в оригіналах на найближчий вальний сейм, що проходив в Пйотркові. Між іншими містами також наше місто Львів показало нам різні та багаточисельні привілеї, різноманітні звільнення та прерогативи, описані зі своїм змістом, нами і нашими попередниками дані і надані.

І просило (місто) нас уклінно, щоб ми вважали за гідне це все з усім їх змістом схвалити і підтвердити, зберегти та зміцнити в тих звільненнях, прерогативах і наданнях тому нашому місту Львову. Ми,побуджені певними і справедливими причинами та поглядами, таке прохання згаданих наших львівських міщан відклали, щоб підписати і погодитися, але з цієї самої причини знову, а саме (дію) відкладених привілеїв до того часу продовжили. На цьому вальному сеймі в Кракові, задовольняючи вищеназваних наших львівських міщан, через закінчення терміну і завершення дії (привілеїв), вони між іншими своїми привілеями показали нам в оригіналах два привілеї, а саме один про стягнення мостового мита, від кожного возу, загруженого і завантаженого товарами, по-одному грошу, інший (привілей) про стягнення від куплених волів по два денарії; та просили нас уклінно ці митні привілеї, щоб ми вважали за гідне підтвердити і схвалити та їх в цій давній і звичній силі зберегти. Ми, міркуючи, що нашим окраїним містам, що є і будуть (під загрозоюі) натиску ворогів, необхідна міцна і сильна наша ласка, яку стосовно того нашого міста Львова винятково виявили його жителям, вважали при цьому оголошуванні і демонстрації привілеїв, а також милостиво погоджуючись на прохання тих наших міщан, згадані два митні (привілеї) згідно з тим, що мають у собі, підтвердили, ратифікували і схвалили та підтверджуємо, ратифікуємо та схвалюємо змістом цієї грамоти, вирішуючи нашою королівською повагою, щоб все і кожне зі змісту згаданих привілеїв відповідно до своєї сили і значення отримало і мало би силу належної чинності. Для довіри до справи і засвідчення до даної (грамоти) наша печатка є підвішена. Дано на вальному сеймі у Кракові у найближу середу після неділі “Окулі“, року Божого 1540, нашого панування - 34.1540 р., березня 8, Краків

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1540 р., березня 3, Краків Сигізмунд Iзберігає за містом Львовом два привілеї, що торкаються мита - мостового, яке становить один гріш від кожного воза і мита від волів, що становить два денари:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -