<<
>>

Висновки до розділу 3

1. Виявлено, що досвід країн Європейського Союзу та встановлення відповідності чинного законодавства до стандартів ЄС (Acquis communautaire (acquis) дає змогу зорієнтуватися на основній функції задля якої функціонує судова система - це захист основоположних прав та свобод людини.

На світовому рівні визначено основні керівні засади, на яких має базуватись як судова система певної країни, так і питання її ефективного функціонування. Більше того, питання забезпечення суддівського корпусу, зокрема місцевих судів, також урегульовані міжнародними нормами світової спільноти.

2. На основі аналізу зарубіжного досвіду реформування судової влади (в першу чергу Канади) запропоновано організаційно -правові засади створення «мобільних» судів, що дасть можливість підвищення ефективності діяльності судової влади, без збільшення кількості суддів.

3. На основі аналізу зарубіжного досвіду виявлено, що авторитетність судової влади повинна забезпечуватися через: високий авторитет і повагу суспільства до суддів; непідкупність суддів, оскільки сторони не знають суддю, а суддя у свою чергу вперше бачить справу, яку він розглядає; високу правову свідомість і правову культуру суддів; те, що для суддів найціннішим є репутація, оскільки суддею бути надзвичайно престижно; неприв’язаність до адміністративної будівлі (мобільності суду); дотримання строків розгляду судової справи і т. ін.

4. Проаналізувавши практику зарубіжного досвіду реформування судової влади виявлено, що для підвищення рівня верховенства права та ефективності функціонування судової влади України є необхідність впровадження в судову систему таких складових: впровадження «мобільних» судів, що дає можливість ефективної боротьби з корупцією, адже сторони не знають суддю, а суддя у свою чергу вперше бачить справу, яку він розглядає; запозичення досвіду інших провідних країн світу, адже це дає змогу зорієнтуватися в основоположних правах людини під час судового захисту й забезпечити право на справедливий суд; призначення суддів виключно органами суддівського самоврядування на посаду безстроково; розробка адміністративного інструментарію щодо підвищення незалежності та деполітизації судової гілки влади, прозорості життя суддів при дотриманні вимог щодо недоторканності суддів; розроблення методик відбору на посади суддів найбільш кваліфікованих, професійних та патріотично налаштованих юристів, а також навчання та підвищення кваліфікації суддів; удосконалення адміністративних процедур притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності; визначення на основі норм адміністративного права прозорих і зрозумілих процедур позбавлення суддів недоторканності; визначення адміністративного інструментарію перевірки прозорості життя суддів поза межами здійснення судочинства при суворому дотриманні вимог щодо недоторканності суддів.

5. Особливу увагу слід приділити конкретизації відокремлення судової гілки влади від законодавчої та виконавчої, а також впливу різноманітних сторонніх суб’єктів, які заважають приймати суддям справедливі та гуманні рішення. Як правило, такими суб’єктами виступають: владні особи, які у зв’язку зі своїм правовим становищем та авторитетністю впливають на судові рішення; адвокати, які підкупають суддів; кримінальні елементи, які погрожують суддям та їх родичам; а також різні громадські організації, які за допомогою психологічного тиску впливають на суддів.

6. Виявлено, що удосконалення законодавства у сфері адміністративно - правового забезпечення реформування місцевих судів в Україні полягає в комплексі адміністративно-правових заходів публічної адміністрації, яка своїми завданнями, функціями та обов’язками покликана реформувати судову владу шляхом внесення змін до нормативно -правових актів, якими керується судова влада, в тому числі використовує для цього адміністративно-правовий механізм, до елементів якого належать норми адміністративного права, форми й методи її адміністративної діяльності, що є націленим на створення належних умов забезпечення основоположних прав та свобод громадян України.

7. Запропоновано удосконалити чинне законодавство, зокрема ст. 270 «Попередження і видалення із залу судового засідання» КАСУ доповнити підпунктом третім та запропоновано виділити в ній за суб’єктним складом окремий перелік осіб (посадових осіб), яких може бути притягнено до даного виду відповідальності, оскільки, як показує практика, суб’єктами даного правопорушення можуть бути не тільки пересічні громадяни, а й посадові особи, тому для останніх має бути окремий підпункт відповідальності.

8. Визначено, що реформування місцевих судів в Україні має такі складові: фінансову (матеріально-технічне забезпечення суддів), політичну (повага до суду від інших гілок влади), кадрову (призначення, переведення, а також звільнення суддів), громадську (суддя повинен бути незалежним від впливу суспільства, тобто мітингів, скарг і т.д.).

9. З’ясовано, щоб удосконалити законодавство у сфері судової гілки влади потрібно врахувати такі аспекти: реформа повинна мати комплексний характер, тобто зміни повинні відбуватися на законодавчому рівні (Конституція України, ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», інше законодавство); реформа має відбуватися відповідно до загальновизнаного міжнародного та іншого позитивного досвіду формування незалежної судової системи; реформування інституцій, прилеглих до судової гілки влади: прокуратури, адвокатури та поліції; встановлення жорсткої відповідальності за корупційні правопорушення та прийняття суддями неправосудних рішень; посилення юридичної відповідальності за незаконне втручання у діяльність судової гілки влади; підвищення матеріального забезпечення суддів для стимулювання їх до здійснення справедливого правосуддя та запобігання корупції; призначення, переведення, звільнення та притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності має здійснюватися виключно Вищою радою правосуддя; добір суддів має відбуватися виключно на конкурсній основі, а переведення їх до судів вищого рівня має об’єктивно оцінюватися Вищою радою правосуддя.

10. Запропоновано внесення таких змін до законодавства, а саме до ст. 70. («Порядок добору та призначення на посаду судді») додати підпункт третій та викласти його в такій редакції: «За відповідним рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вона має право подати документи до Вищої Ради правосуддя про відповідність на призначення судді на посаду вдруге, після закінчення його п’ятирічного строку повноважень». В ст. 37 («Рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду судді») Закону України «Про Вищу Раду правосуддя» в підпункт п’ятий внести такі доповнення: «Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про рекомендацію Президентові України про призначення на посаду судді вдруге після закінчення його строку повноважень на безстроковий термін, за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, після проходження ним спеціального кваліфікаційного оцінювання».

<< | >>
Источник: ГУЦАЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 3:

 1. Розділ 20 і ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
 2. ВСТУП
 3. Висновки до третього розділу
 4. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 5. Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 6. Розділ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 7. ЗМІСТ
 8. Висновки до розділу 3
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВИСНОВКИ
 12. РОЗДІЛ 1 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ (1936–2000 рр.): ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ
 13. Висновки до розділу 2
 14. Висновки до розділу 2
 15. РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
 16. РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ США
 17. Висновки до розділу 1
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -