<<
>>

А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Текст] : Ф59 монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2009. - 295 с.. 2009

У монографії досліджено сутність поняття фінансової безпеки на мікро- та ма- крорівнях, розглянуто причини виникнення кризових ситуацій та методи їх попередження. Значна увага приділяється проблемним аспектам забезпечення фінансової безпеки в Україні, аналізу сучасного стану банківської системи України в контексті рівня її фінансової безпеки та теоретичним розробкам щодо формування і впровадження системи фінансової безпеки в діяльність суб’єктів підприємництва і банків. Також у роботі пропонується ряд новацій та удосконалень щодо існуючої теоретичної бази в сфері фінансової безпеки як підприємств, так і банків. Видання рекомендоване для фахівців у галузі фінансів, а також студентів і аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і науковців.

<< | >>
Розділ 1 ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Розділ 2 ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ
2.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ
РОЗВИТОК ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

Книги и учебники по дисциплине Основы финансов:

 1. Неизвестный. Ответы на вопросы к экзамену по курсу «Финансы» - 2015 год
 2. Неизвестный. Лекции по финансам 2013 - 2013 год
 3. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 4. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 5. Мандражицкая Марина Владимировна. Финансы. Лекции. 2013 - 2013 год
 6. Неизвестный. Лекции по финансам. 2013 - 2013 год
 7. Неизвестный. Суть і призначення фінансів. Фінансова система України. 2013 - 2013 год
 8. Неизвестный. Фінанси. Лекції. 2013 - 2013 год
 9. Неизвестный. Финансы непроизводственной сферы. Лекция. 2013 - 2013 год
 10. И.Г. Горловская. ЛЕКЦИИ «ФИНАНСЫ» (для всех форм обучения) Редакция 1 2012/2013 учебный год Омск -2012 - 2012 год
 11. Григорий Марченко. Финансы как творчество: хроника финансовых реформ в Казахстане 2012 - 2012 год
 12. Неизвестный. Лекции по финансам и кредиту 2012 - 2012 год
 13. Неизвестный. Финансы. Лекции. 2012 - 2012 год
 14. Неизвестный. Лекции по финансам. 2012 - 2012 год
 15. Неизвестный. Лекции по финансам. 2011 - 2011 год
 16. Петр Алексеевич Жданчиков. Казначейство. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками 2010 - 2010 год
 17. Гладковская, Е.Н.. Финансы:  учебное пособие / Е.Н. Гладковская. – Москва: Издательство КноРус,2010. – 296 с. - 2010 год
 18. Неизвестный. Лекции по финансам и кредиту. 2010 - 2010 год
 19. Неизвестный. Понятие и виды финансов, 2010 - 2010 год
 20. Неизвестный. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСпо дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит», 2010 - 2010 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -