>>

ЗМІСТ

вступ              5

РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА

СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА              8

Теоретичні основи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва              8

Сутність і місце фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, в системі фінансової безпеки держави 8

Фінансова нестабільність суб’єктів підприємництва

як головна загроза їх фінансовій безпеці              26

Обґрунтування необхідності формування системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва

як основи їх ефективної та стабільної діяльності              49

Методологічні засади забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва              70

Аналіз основних недоліків існуючої методології

в сфері фінансової безпеки суб’єктів підприємництва              70

Розробка методики комплексної оцінки

фінансової безпеки суб’єкта підприємництва,              78

Посилення ролі соціально-організаційних факторів при забезпеченні фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, сфери матеріального виробництва              94

Система фінансової безпеки суб’єктів підприємництва              113

Методичні підходи щодо формування системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва.              113

Основні складові системи фінансової безпеки

суб’єктів підприємництва              119

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ              145

Теоретичні основи забезпечення

фінансової безпеки банків              145

Роль і місце фінансової безпеки банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави              145

Оцінка сучасного стану банківської системи України

в контексті рівня її безпеки              151

Основні інструменти забезпечення

фінансової безпеки банків              173

Система забезпечення фінансової безпеки банків              186

Науково-методичні підходи щодо формування

системи фінансової безпеки банків              186

Фінансова діагностика в комплексі

фінансової безпеки банку              192

Методичні основи використання фінансових методів

і важелів у системі фінансової безпеки банків              203

Контроль та оцінка в системі

фінансової безпеки банків              212

Розвиток окремих складових системи

фінансової безпеки банків              216

Обґрунтування необхідності врахування моральних ризиків та асиметрії інформації

при оцінці рівня фінансової безпеки банків              216

Розвиток принципів Базеля ІІ в системі державного регулювання фінансової безпеки банківської системи України              235

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ              250

274

ДОДАТКИ

| >>
Источник: А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Текст] : Ф59 монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2009. - 295 с.. 2009

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Страховой механизм. Страховой механизм макроуровня
 2. Глава IV КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 3. Розділ 17 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ
 4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 5. Лекция 21. Англия XVII-XIX вв.: становление буржуазного (индустриального) государства.
 6. Проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
 7. Становление нормативно-правового регулирования «зеленого» строительства в целях экологизации строительной отрасли России
 8. 3.2. Класифікація адміністративного розсуду
 9. § 3.2. существенные условия договора страхования гражданской ответственности единоличных, членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ
 10. Правове регулювання планування використання земель населених пунктів для розміщення зелених насаджень
 11. 1.2. Становлення сучасного інституту права держави на самооборону відповідно до розвитку принципу незастосування сили або загрози силою
 12. 3.3. Актуальні проблеми сучасного етапу систематизації законодавства про адміністративну відповідальність
 13. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 14. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 15. 4.2. Створення ДАІ МВС України, її організація та завдання
 16. §2. Перспективы включения преступления «терроризм» в Римский статут Международного уголовного суда
 17. § 2. Понятие пенсионного страхования
 18. 2.1. Правовое регулирование обязательного страхования жизни и здоровья граждан
 19. § 3. Политико-правовые взгляды протопопа Аввакума и старообрядцев
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -