<<
>>

Висновки до розділу 2

1. З’ясовано, що адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють реформування місцевих судів в Україні - це взаємопов’язаний комплекс завдань, адміністративних прав, обов’язків, конституційно визначеної та адміністративно-забезпечувальної відповідальності суб’єктів владних повноважень, а також невладних юридичних та фізичних осіб у сфері діяльності, пов’язаної із реформуванням місцевих судів в Україні, що в кінцевому результаті покликані на забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

2. Визначещ та сформовано систему державних і наддержавних органів, які здійснюють реформування вітчизняної судової влади до яких віднесено Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів, Громадську раду доброчесності, Раду суддів України інші органи суддівського самоврядування, Президента України, Державну судову адміністрацію, Міністерство юстиції України, національну школу суддів України та Венеційську комісію, як дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права.

3. Сформовано адміністративно-правовий статус Вищої ради

правосуддя, як провідного суб’єкта публічної адміністрації, який здійснює реформування місцевих судів в Україні, що полягає у взаємопов’язаному комплексі завдань, адміністративних прав та обов’язків, спрямованих на забезпечення незалежності та дотримання законів суддями з метою забезпечення (захисту) прав громадян на справедливе судочинство.

4. Розкрито адміністративно-правовий статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів, як основного суб’єкта владних повноважень, який здійснює відбір суддів, зміст статусу якого полягає у сукупності адміністративних прав та обов’язків, головною метою яких є формування суддівського корпусу, які Вища кваліфікаційна комісія суддів виконує шляхом відбору і рекомендування осіб для зайняття посади професійного судді, визначення рівня їх фахової підготовленості, переведення суддів, а також забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.

5. Розкрито адміністративно-правовий статус Державної судової адміністрації, як ключового суб’єкта публічної адміністрації, покликаного на створення адміністративно-правового забезпечення на справедливий та гуманний судовий захист шляхом матеріально-технічного, фінансового, організаційно-правового та кадрово-навчального забезпечення судової влади.

6. Доведено, що формами адміністративної діяльності публічної адміністрації стосовно реформування місцевих судів в Україні є зовнішні способи вираження певних дій (видання нормативних і адміністративних актів, проведення інших юридично значимих дій та здійснення матеріально - технічних операцій) спеціальною судовою адміністрацією, в межах наданих їм спеціальними законами України адміністративних повноважень, щодо надання адміністративних послуг, здійснення управлінської діяльності стосовно реформування місцевих судів в Україні з метою забезпечення права фізичних і юридичних осіб на справедливе і гуманне судочинство.

7. Розкрито форми адміністративної діяльності Громадської ради доброчесності, як діяльність її зборів, спрямованих для оцінки зібраної інформації щодо судді (кандидата на посаду судді) та ухвалення офіційних документів в межах її компетенції, таких як: рішення про надання інформації до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або висновків про недоброчесність судді (кандидата) на посаду судді.

8. З’ясовані особливості форм діяльності Вищої ради правосуддя щодо реформування місцевих судів в Україні, які полягають у взаємопов’язаному комплексі завдань, адміністративних прав та обов’язків, спрямованих на забезпечення незалежності та дотримання законів суддями з метою забезпечення (захисту) прав громадян на справедливе судочинство та в здійсненні основної форми її діяльності, зокрема видання рішень, ухвал та протокольних ухвал. Голова Вищої ради правосуддя видає накази і розпорядження як форми адміністративної діяльності різної юридичної природи. Вища рада правосуддя в тому числі має право ухвалювати рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, рішення про звільнення судді з посади, рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, рішення про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації; рішення про припинення відставки судді.

9. Виявлено, що підзаконні нормативно-правові акти, ухвалені Вищою радою правосуддя, діють виключно для судової гілки, причому нею ж приймаються та виконуються, однак слід розуміти, що її головне покликання в державному управлінні - це забезпечення незалежності судової гілки влади України, а такого органу, що ухвалював би нормативні акти у цій сфері, більше не існує, і тому цей факт є очевидною закономірністю.

10. З’ясовано, що здійснення інших юридично значущих дій у сфері

реформування місцевих судів в Україні характеризується такими особливостями: є виконавчо-розпорядчою діяльністю Вищої ради

правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, посадових осіб ДСА України та апарату суду, що спричиняє юридичні наслідки та спрямована на вирішення конкретних справ адміністративного характеру й видання офіційного документа (рішення); відноситься до юридично значущих дій як правової форми публічного адміністрування у сфері судової влади, здійснення установчої, реєстраційної, атестаційної, експертної та юрисдикційної діяльності; прикладом установчої діяльності у сфері судової влади є адміністративні дії щодо створення Вищої ради правосуддя, як різновиду здійснення юридично значущих дій, які в майбутньому безпосередньо будуть впливати на забезпечення незалежності судової влади; прийняття присяги члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів посадовими особами ДСА України та апарату суду як державними службовцями є вагомою складовою здійснення юридично значущих дій у сфері забезпечення незалежності судової влади.

11. Доведено, що методи адміністративної діяльності спеціальної публічної адміністрації у сфері забезпечення реформування місцевих судів в Україні - це способи, засоби та прийоми цілеспрямованого впливу правового й організаційного характеру, які засновані на основі реалізації адміністративно-правових норм на поведінку учасників адміністративно - правових відносин у сфері діяльності місцевих судів з метою більш ефективного забезпечення незалежності і недоторканості суддів та функціонування місцевих судів в цілому, що дає можливість забезпечити право громадян на справедливе та гуманне правосуддя.

12. З’ясовано, що метод переконання є дієвим засобом законного впливу на суддів та інших працівників судової влади, який здійснюється щодо суддів виключно органами суддівського самоврядування з використанням логічних прийомів з ціллю перетворення принципу верховенства права у свідомий та психологічних обов\'язок, внутрішню потребу здійснення судочинства.

13. Доведено, що «подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арешту» є своєрідним адміністративно - запобіжним заходом, який забезпечує потреби кримінального процесу у сфері судової влади. Цей захід є жорстким і йому має передувати глибока перевірка оригіналів усіх документів та інших доказів, які надають правоохоронні органи з метою отримання подання, оскільки на Вищу раду правосуддя покладається значна відповідальність за забезпечення незалежності суддів, недопущення тиску на них.

14. З’ясовано, що у процесі розгляду справ про адміністративні правопорушення посадові особи Вищої ради правосуддя мають право накладати на винних суддів певні санкції, що є особливим видом адміністративного примусу. Санкції, що передбачені для суддів, виконують ще й превентивну функцію, за допомогою якої влада намагається не допустити порушення законних прав і свобод громадян через недобросовісне правосуддя.

<< | >>
Источник: ГУЦАЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 2:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -