<<
>>

Розподіл повноважень між урядовою адміністрацією і самоврядуванням та між самоврядуванням різних рівнів територіального поділу

Попередній аналіз та дослідження доводить, що одним з головних бар’єрів розвитку на місцевому та регіональному рівнях є відсутність юридичного статусу регіонів та місцевого самоврядування.

Окрім того, як свідчать результати досліджень українських експертів H.A. Микули та I. Маліка, система управління на місцевому та регіональному рівнях в Україні характеризується:

• відсутністю зрозумілого, чіткого розподілу завдань та повноважень між рівнями самоврядування та завдань між самоврядуванням і державною владою;

• високим рівнем обмежень самоврядування у виробленні власної незалежної політики розвитку і черговості вибору задоволення власних потреб;

• відсутністю достатньої свободи дій в органів самоврядування у питанні розпорядження власним комунальним майном;

• домінуванням державної адміністрації над органами самоврядування;

• очевидною розбіжністю між декларуванням дуже широких прав для самоврядування і реальними можливостями використання цих повноважень;

• відсутністю власних достатньо стабільних джерел доходів та відсутністю юридично-фінансового статусу областей, територіальних громад, районів;

• різнорідністю шляхів бюджетних надходжень і нескоорди- нованим фінансуванням завдань на місцевому та регіональному рівнях.

У системних рішеннях щодо практики функціонування самоврядування в Україні не вироблено і не втілено прозорих, чітких процедур передачі завдань на місцевому та регіональному рівнях. Зате широко пропагується так зване “делегування” всіх виконавчо- управлінських функцій, що формально належать до самоврядування територіальних громад, районів та областей відповідним органам державної (урядової) адміністрації. Ha практиці це означає фактичне усунення самоврядування від виконання ним значного обсягу власних функцій реалізації влади на відповідній

території. Дана система “делегування” завдань суперечить ідеї самоврядування в розумінні Європейської Карти територіального самоврядування та унеможливлює розвиток самоврядування, бо веде до маргіналізації і гарантує практично повний їх контроль з боку державної адміністрації.

Використовувані в аналізованих проектах законів (змін до законів) термінологія та визначення, що відносяться до самоврядування в частині повноважень, владних завдань та їх фінансування, багато в чому неточні, не є універсальними і такими, що дають чітке розуміння змісту без додаткового пояснення. Наслідками цього можуть бути суперечки стосовно повноважень між самоврядуванням та державною адміністрацією, виникнення так званої “компе- тенційної діри”.

У проектах законів, а також у запропонованих змінах не запропоновано можливих радикальніших пропозицій реформ, що враховують як теперішній європейський вимір, так і можливості, які дає Конституція та діюча правова база України. Здається, не існує перешкод та обмежень, щоб у рамках нинішнього устрою та правової системи до підготовлених проектів увести термінологію і значно більше понять, які використовуються в універсальній європейській мові й відносяться до цієї проблематики. У проектах документів більшою мірою користуються старою термінологією (наприклад, відсутній термін «громада»). Рекомендується розглянути можливість ширшого впровадження у зміст усіх документів термінів, що використовуються в європейському праві та практиці. Це забезпечить кращу можливість порівняння цих документів зі схожими документами інших держав та їх розуміння.

14.2.4.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Розподіл повноважень між урядовою адміністрацією і самоврядуванням та між самоврядуванням різних рівнів територіального поділу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -