<<
>>

1499 р., вересня 11, Краків Ян Ольбрахт, враховуючи старанність, досвід, спритність львівських райців, віддає їм в оренду на один рік львівське мито на суму 340 гривень на тих же умовах, на яких збирають його королівські збирачі, причому з цієї суми вони повинні сплатити всі духовні та світські чинші, а решту вкласти до королівського скарбу

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.256. Пергамент: 25,5х38,7 + 7,1 см. Написи: “Arendatio thelonei, 1499” (XVII), “Dominis consulibus Leopoliensibus pro summa trecentarum quadraginta marcarum a Joanne Alberto rege” (XVIII).

На пергаментному пояску перстенева печатка Казимира IV: Gum., XII, №31, 36.

Опубл.: AGZ, IX, s.177-178.

Регест: Каталог, №294.

ohannes Albertus Dei gracia rex Polonie, suppremus dux Lithwanie, Russie Prussieque etc. dominus et heres. Significamus tenore presencium, quibus expedit, universis, quomodo considerantes industriam, peritiam atque in rebus agendis factivitatem consulum nostrorum Leopoliensium ipsis omnibus in solidum teloneum nostrum Leopoliense cum omnibus ipsius utilitatibus, pertinenciis et obvencionibus ac cum libertatibus, iuribus, modis et consuetudinibus universis, quibus predecessores teloneatores1 nostri gaudebant et pociebantur, pro tricentis quadraginta marcis pecuniarum monete in regno currentis, quadraginta et octo grossos in quamlibet marcam computando, ad hunc annum presentem, incipiendo a festo sancti Mathei apostoli et ewangeliste proxime venturo usque ad aliud festum sancti Mathei prefati per annum arendavimus, vendidimus et conduximus arendamusque, vendimus et convenimus, tenore presencium mediante. Tali condicione, quod prefati consules, teloneatores nostri, de dictis tricentis et quadraginta marcis pecuniarum omnes census spirituales et seculares temporibus deputatis solvere debent, de reliquo vero summe prefate nobis respondere tenebuntur, per ipsos consules Leopolienses dictum teloneum nostrum Leopoliense ita, ut premissum est, tenendum, habendum, possidendum ac more solito ab omnibus, qui ad solucionem dicti telonei obligantur, in omnibus locis dicto teloneo antiquitus

deputatis, exigendum, levandum et percipiendum, dantes ipsis consulibus presentibus plenariam et omnimodam facultatem res, merces, boves et quecunque alia bona quorumcumque dictum teloneum nostrum transgrediencium aut illud per loca insolita et vias inconsuetas et obliquas contra consuetudinem antiquitus servatam pretereuncium arestandi et recipiendi.

Quorum sic receptorum alias przemithi dicti consules teloneatores nostri unam medietatem pro nobis et phisco nostro reddent et consignabunt, aliam vero medietatem pro se et usu suo tollent et recipient. Quocirca vobis omnibus et singulis palatinis, castellanis, capitaneis, tenutariis, burgrabiis, dignitariis, officialibus et quibuscunque subditis nostris, presentibus requirendo, mandamus, omnino habere volentes, quatenus prefatos consules, teloneatores nostros Leopolienses, circa dicti telonei nostri possessionem iuxta continenciam presentis arende nostre ac libertates et consuetudines in exigendo dicto teloneo servari solitas conservando ipsis ad presencium requisicionem in arestandis et recipiendis rebus et bonis teloneum ipsum transgrediencium quocienscunque opus fuerit, consilia, auxilia et favores sine omni renitencia, contradiccione et negligencia exhibeatis, gracie nostre sub obtentu aliter non facturi. In cuius rei testimonium signetum nostrum annulare, maioribus sigillis nostris absentibus, quo ad presens utimur, presentibus est sub- appensum. Datum Cracovie feria quarta proxima post festum Nativitatis beatissime Virginis Marie, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono.

Commissio propria regie maiestatis sub signeto2.

1 В оригіналі teloneatores nostri. 2 В AGZ немає sub signeto.

н Ольбрахт, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної (грамоти) повідомляємо всім, кому необхідно. Враховуючи старанність, досвід і підприємливість у веденні справ наших львівських райців, їм всім наше львівське мито ми в оренду віддали, продали і надали та даємо в оренду, продаємо і погоджуємося за посередництвом змісту даної (грамоти) з усіма його користями, належностями і прибутками, а також вільностями, правами, правилами та звичаями, якими попередні митники користувалися і володіли, за 340 гривень грошей монети, що є в обігу в королівстві, в кожній гривні нараховується 48 грошів, на даний рік, починаючи від найближчого свята св.

Матвія, апостола і євангеліста, і аж до свята св. Матвія наступного року. З такою умовою, що вищезгадані райці, наші митники, з тих 340 гривень грошей всі духовні та світські чинші у призначений час повинні сплатити, а про залишену згадану суму перед нами повинні відповідати. Цим львівським райцям (даємо) наше львівське мито так, як попередньо названо, для тримання, вживання і володіння; у всіх призвичаєних давніх місцях згадане мито стягувати, знімати і утримувати прийнятим звичаєм від всіх, хто є зобов’язаний до сплати згаданого мита; даємо сучасним райцям повну і всю можливість арештовувати і забирати речі, товари, воли та інше добро будь-кого, хто згадане наше мито переїжджає або через незвичні місця і неприйнятими і бічними шляхами минає проти давнього дотримуваного звичаю. Те забране, по- іншому “премити“*, згадані райці, наші митники, мають віддати і зафіксувати

одну половину для нас і нашої скарбниці, а іншу половину утримувати і забирати для себе і свого користування. Тому вам, всі і кожний, воєводи, каштеляни, старости, державці, бурграбії, достойники, урядовці і будь-які наші піддані, вимагаючи даною (грамотою), наказуємо, бажаючи у всьому мати (волю), до того часу згаданих райців, наших львівських митників, у володінні нашим митом згідно з суттю даної нашої оренди та, щоб зберігалися звичаї у стягуванні згаданого мита, зберігаючи їх відповідно до даної вимоги при арешті і відбиранні речей і майна у порушників того мита; скільки б разів це не сталося, пораду, допомогу і прихильність виявляйте без будь-якого спротиву, протидії і недбалості, під покровом нашої ласки інше не робіть. Для засвідчення цієї справи наша перстенева печатка при відсутності нашої великої печатки, що дотепер використовуємо, до даної (грамоти) є підвішена. Дано в Кракові у найближчу середу після свята Різдва пречистої Діви Марії, року Божого 1499.

Власне скріплення королівського маєстату під печаткою

* Премити - штраф, пеня за несплату мита.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1499 р., вересня 11, Краків Ян Ольбрахт, враховуючи старанність, досвід, спритність львівських райців, віддає їм в оренду на один рік львівське мито на суму 340 гривень на тих же умовах, на яких збирають його королівські збирачі, причому з цієї суми вони повинні сплатити всі духовні та світські чинші, а решту вкласти до королівського скарбу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -