<<
>>

1500 р., листопада 12, Сандомир Ян Ольбрахт, враховуючи старанність, досвід, спритність львівських райців, віддає їм в оренду на один рік львівське мито на суму 350 гривень на тих же умовах, на яких збирають його королівські збирачі

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.258. Пергамент: 18,8х38,6 + 5,3 см. Написи: “Regestrata” (XVI), “Arenda telonei Leopoliensis”, “Consulibus Leopoliensibus pro 350 marcis ad unum annum per Joannem Albertum regem, anno 1500” (XVII).

На пергаментному пояску перстенева печатка Казимира IV: Gum., XII, №31, 36.

Опубл.: AGZ, IX, s.187-188.

Регест: Каталог, №296.

ohannes Albertus Dei gracia rex Polonie, supremus dux Lithwanie, Russie Prussieque etc. dominus et heres Significamus tenore presencium, quibus expedit, universis, quomodo considerantes industriam atque in rebus agendis factivitatem famosorum consulum nostrorum Leopoliensium ipsis omnibus insolidum theloneum nostrum Leopoliense cum omnibus utilitatibus, pertinenciis et obvencionibus ac cum libertatibus, iuribus, modis et consuetudinibus universis, quibus

ceteri predecessores nostri theloneatores gaudebant et pociebantur, pro tricentis quinquaginta marcis pecuniarum Polonicalium monete in regno currentis, quadraginta et octo grossos marcam in quamlibet computando, a festo sancti Mathei ewangeliste proxime preterito usque ad aliud festum sancti Mathei per annum integrum arendavimus, vendidimus et conduximus arendamusque, vendimus et convenimus tenore presencium mediante, tali condicione, quod de prefatis tricentis quinquaginta marcis pecunie omnes census spirituales et seculares iuste et legittime ex ipso theloneo solvi consuetos solvere debent, de reliquo vero summe prefate nobis respondere tenebuntur, per ipsos consules Leopolienses prefatum theloneum nostrum tenendum, habendum, possidendum ac more solito ab omnibus, qui ad solucionem dicti thelonei obligantur, in quibusvis locis dicto theloneo antiquitus deputatis exigendum levandum et percipiendum, dantes ipsis presentibus literis nostris plenariam et omnimodam facultatem res, merces, boves et alia bona quorumcunque prefatum theloneum nostrum transgrediencium aut illud per loca insolita et vias obliquas et inconsuetas contra antiquam consuetudinem pretereuncium arestandi et recipiendi.

Quorum bonorum sic receptorum alias przemythy dicti consules, theloneatores nostri, unam medietatem pro nobis et fisco nostro reddent et consignabunt, alteram vero medietatem pro se et usu suo tollent et recipient. Quocirca vobis omnibus et singulis, palatinis, castellanis, capitaneis, burgrabiis, dignitariis, officialibus et quibusvis subditis nostris, presentibus requirendo, mandamus, omnino habere volentes, quatenus prefatos consules, theloneatores nostros Leopolienses, circa dicti thelonei nostri posessionem, iuxta continenciam presentis arende nostre ac libertates et consuetudines solitas in exigendo ipso theloneo conservando, ipsis ad requisicionem presencium in arestandis et recipiendis rebus, bonis et bobus theloneum ipsum transgrediencium, quocienscunque opus fuerit, consilia, auxilia et favores exhibeatis, sine omni negligencia et contradiccione, aliter non facturi pro gracia nostra. In cuius rei testimonium signetum nostrum anulare, quo ad presens, maioribus sigillis nostris absentibus, utimur, presentibus est appensum. Datum Sandomirie feria quinta in crastino sancti Martini, anno Domini millesimo quingentesimo, regni vero nostri anno nono.

Commissio propria regie maiestatis.

н Ольбрахт, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної (грамоти) повідомляємо всім, кому необхідно. Враховуючи старанність, досвід і підприємливість у веденні справ наших львівських райців, їм усім наше львівське мито ми дали в оренду, продали і надали та даємо в оренду, продаємо і погоджуємося за посередництвом змісту даної (грамоти) з усіма його користями, належностями і прибутками, а також вільностями, правами, правилами та звичаями, якими попередні митники користувалися і володіли, за 350 гривень грошей монети, що є в обігу в королівстві, в кожній гривні нараховується 48 грошів, на цілий рік, починаючи від найближчого свята св. Матвія, апостола і євангеліста, і аж до свята св. Матвія наступного року.

З такою умовою, що вищезгадані райці, наші митники, з тих 350 гривень грошей всі духовні та світські чинші у призначений час повинні сплатити, а про залишену згадану

суму перед нами повинні відповідати. Цим львівським райцям (даємо) наше львівське мито так, як попередньо названо, для тримання, вживання і володіння; у всіх призвичаєних давніх місцях згадане мито стягувати, знімати і утримувати прийнятим звичаєм від усіх, хто є зобов’язаний до сплати згаданого мита; даємо сучасним райцям повну і всю можливість арештовувати і забирати речі, товари, воли та інше добро будь-кого, хто згадане наше мито переїжджає або через незвичні місця і неприйнятими і бічними шляхами минає проти давнього дотримуваного звичаю. Те забране, по-іншому“премити“, згадані райці, наші митники, мають віддати і зафіксувати одну половину для нас і нашої скарбниці, а іншу половину утримувати і забирати для себе і свого користування. Тому вам, всі і кожний, воєводи, каштеляни, старости, державці, бурграбії, достойники, урядовці і будь- які наші піддані, вимагаючи даною (грамотою), наказуємо, бажаючи у всьому мати (волю), до того часу згаданих райців, наших львівських митників, у володінні нашим митом згідно з суттю даної нашої оренди та, щоб зберігалися звичаї у стягуванні згаданого мита, зберігаючи їх відповідно до даної вимоги при арешті і відбиранні речей і майна у порушників того мита; скільки б разів це не сталося пораду, допомогу і прихильність виявляйте без будь-якого спротиву, протидії і недбалості, під покровом нашої ласки інше не робіть. Для засвідчення цієї справи наша перстенева печатка при відсутності нашої великої печатки, що дотепер використовуємо, до даної (грамоти) є підвішена. Дано в Сандомирі у четвер на другий день св.Мартина, року Божого 1500, а нашого панування 9 року.

Власне скріплення королівського маєстату.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1500 р., листопада 12, Сандомир Ян Ольбрахт, враховуючи старанність, досвід, спритність львівських райців, віддає їм в оренду на один рік львівське мито на суму 350 гривень на тих же умовах, на яких збирають його королівські збирачі:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -