<<
>>

Oblatio - (obi. eius, quod relictum est) 5.2.8.10; (aestimationis) 31.89.1; (cautionis) 39.2.15.33; ([ad oblat. dei] donare uxori) 24.1.5.12

Obligare - (pignoris obligatio etiam inter absentes recte ex contractu obligatur) 20.1.23.1; (fidem suam oblig.) 46.1.54; (obligari tributo capitis) 50.15.3; (corporis ministerio) 50.4.18.11; (operis) 38.1.43; (legatis) 35.2.87.7; (hereditati) 28.1.12; 29.2.5 pr.; 29.2.6 pr.; 29.2.6.4; 29.2.22; 29.2.50; (aeri alieno) 29.2.6 pr.; (in omni aere al.

... etiam invitus heres obligatur) 42.5.28; (obligamur aut re aut verbis aut simul utroque aut consensu) 44.7.52 pr.; 44.7.52.1 sqq.; (obligari ex delictis - ex contractibus) 44.7.14; (obligari civiliter, naturaliter) . ; (pupillus sine tutoris auctoritate non obligatur iure civili) 26.8.5 pr.;

27.4.1 pr.; 44.7.43; 44.7.46; (qui non debitum accipit per errorem solventis, obligatur quasi ex mutui datione et [eadem actione tenetur, qua debitores creditoribus]) 44.7.5.3; (ex donatione se obi.) 39.5.12; (obligari promittendo) 45.1.6; (voto) 50.12.2; (chirographo oblig. se ad praestandum fideicommissum) 30.103; (invicem obligari)

44.7.5 pr.; (si ex pluribus obligatis uni accepto feratur, non ipse solus liberatur, sed et hi, qui secum obligantur) 46.4.16 pr.; (fideiussor et ipse obligatur et heredem obligatum relinquit)

46.1.4.1; (oblig. sibi legatarium) 46.3.44; (se in rem absentis alicui oblig.) 3.5.2; (obligari mandati actione) 17.1.22.4; (quod iussu) 45.1.1 pr.; (iudicio communi divid.) 44.7.46; (furti) 13.7.4; 39.5.25; 47.2.55.1; 48.10.30 pr.;

50.16.174; (obligatio) 2.14.1.3; 5.1.20; (obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod coipus nostrum aut servitutem nostrum faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum) 44.7.3; (obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris) 44.7.1 pr.; (obligationes ex contractu aut re contrahuntur aut verbis aut consensu) 44.7.1.1; 46.1.8.1; 50.17.35; (oblig., an sit nata ex scriptura) 16.3.26.2; (oblig.

civilis, naturalis, honoraria) /. ; (si dos metu promissa sit, non puto nasci obligationem) 4.2.21.3; (si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa - esse obligationem; sed cum nulla subest causa - non posse constitui obligationem) 2.14.7.2; 2.14.7.4; (cum mixtum sit negotium cum donatione, obligationem non contrahi eo casu, quo donatio est) 39.5.18 pr.; 39.5.18.1; (qui solvit per errorem, magis distrahendae obligationis animo quam contrahendae dare videtur) 44.7.5.3; 45.1.56.2; (emptio, venditio ce- teraeque similes obligationes) 2.14.58; (oblig. locationum) 36.1.46.1; (ea oblig., quae consistere solet inter dominum et procuratorem, mandati actionem parit) 3.3.42.2; (oblig. mandati)

17.1.1 pr.; (fideiussionis) 42.6.3 pr.; (debiti) 49.15.15; (alicuius nominis) 32.34 pr.; (legati) 30.82 pr.; (voti) 50.12.2.2; (faciendi obligat.) 42.1.13.1; (oblig. operarum) 38.1.37 pr.; 38.1.41; (iniuriarum et actionum ex delicto venientium obligat.) 4.5.7.1; (ex causa perpetuae obligationis debere) 3.5.34.3; (ex aliqua obligat, deberi; in obligat, esse.

versari) 1.8.1.1; 12.1.6; 13.4.10; (ex sua mora in obligat, retineri) 38.1.44; (obligatione liberari, solvi) 38.1.23 pr.; 50.17.115 pr.; (eodem modo vinculum obligationum solvitur, quo quaeri ad- solet) 41.2.46; (expleta est numeratione substantia obligationis) 14.6.6; (nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem) 2.14.7.4; (oblig., quae adversus te intra annum sit) 46.1.21.2; (princeps bona concedendo videtur etiam obligationes concedere) 50.16.21; (redire in obligationem creditorum) 44.7.30; (ad obligationem innocentium pecuniam accipere) 48.10.1.1; (obligatio) 23.5.4; 27.9.3.1; 27.9.5.11; 27.9.5.13; 27.9.7.4; (non ut in causam obligationis, sed ut empta habeat (praedia), emptio facta) 18.1.81 pr.; (obligatum aut alienum) 19.1.6.9; 13.7.16.1; (pignus obligatum; pignoris obligatio) 13.7.11.3; 20.1.23.1; 48.10.28; (res obligata hypothecae nomine, iure pignoris vel hypothecae) 22.4.4; 42.6.1.3; (fundus obligatus alicui; obligatio fundi) 16.1.28.1; 18.1.41 pr.; 19.1.52 pr.; (ager in alimenta obligatus) 2.15.8.15; (aedes pignori obligatae) 39.2.44.1; (ob habitationem obligatus, noxae nomine vel alias obligatus homo) 20.2.6; 39.6.18.3; (pignori oblig.

ancillam) 40.5.26.2; (universa bona oblig.) 31.89.4; (oblig., quae haberet habiturusque esset; obligatio generalis rerum, quas quis habuit habiturusve sit) 20.1.6; 49.14.28; (fisco obligare) 50.17.205; (res in publicum obligata) 13.7.16.1; 33.4.15

Obligatio - . obligare

Obligatorius - (mandatum oblig.) 17.1.2.6 Oblinere - (caeno, luto obi. aliquem)

47.11.1.1

Obliterare, oblitterare - (obiit, poenam) 38.2.42 pr.

Oblitescere - 21.1.17.15

Oblivio-20.3.3

Oblivisci - 23.2.60.6

Obmutescere - 28.1.25

Obnoxius - (obn. sententiae) 26.7.57.1; (poenae) 29.5.8 pr.; (obnoxium fieri crimine) 48.15.1; (obn. lege Aquilia) 11.3.14.7; (reus obn.) 46.1.47.1; (obn. ad praestationem frumenti) 18.1.81.1

Oboedire-42.1.53.3; 50.4.3.1; 50.12.8 Obrepere - (obr. alicui) 17.1.29.2;

26.7.55.4; 27.9.1.2; 27.9.5.15; 37.10.3.3; 37.12.1.2; 48.10.1.9; 48.10.29; (libertus per obreptionem adrogatus) 38.1.49; 2.4.10.2; (per obrept. petere fundum)

3.5.7.1

Obruere navem - 9.2.29.4

Obscaenus - (obscenitas) 1.12.1.8; 1.6.2 Obscurare - (obsc. aedes (luminibus), lu

mina aedium, cenaculi) 7.1.30; 8.2.10; 19.2.25.2; (obscurata proscriptio) 14.3.11.4; (finalium quaestionum obscurandarum causa faciem locorum convertere) 47.21.3.2

Obscuritas - 10.1.2.2; (obscuritatem pacti nocere potius debere venditori... quia potuit apertius dicere) 18.1.21

Obscurus - (ne lumina cuiusquam obscuriora fiant) 8.2.15; (obscura pactio) 2.14.39; (voluntas) 30.74; 50.17.179; (in obscuris inspici solet, quod verisimilius est) 50.17.114; 50.17.9; 50.17.41.1; (in obscuro esse) 21.2.16.2; 40.4.10.1; 50.17.168.1; (obscure respondere) 11.1.11.7; (loqui, dissimulare) 18.1.43.2; (obscurius nuncupare, scribere) 28.1.21.1; (obscuro loco nata) 25.7.3 pr.; (quod clam et obscure fit) 47.2.1 pr.

Obsequi - 1.16.9.3; 42.1.53.3; 50.17.4 Obsequium - 42.1.2; (in obsequio esse)

35.1.84; (fidum obs. defuncti precibus praebere; plenum obs. praestare testatoris iudicio) 1.16.9.3; 25.3.5.20; 36.1.17.12; 36.1.47; 37.5.16; 37.14.19; (obs.

servitutis, servile) 40.1.20.3; (corpori indicta obsequia) 50.4.4.2

Observantia - (obs. legum) 29.1.1 pr.;

(vetustissima iuris observ.) 1.2.2.24 Observare - (diuturna consuetudo pro iure

et lege observari solet) 1.3.33; (longa consuetudine comprobatum ac per annos plurimos observatum) 1.3.35; (alias in usu observari) 28.5.1.33; (id observandum, quod convenisset) 2.15.15; (pacta non observanda) 2.14.27.4; (eodem iure et in marito... observando)

24.2.6 i.f.; (illud observatur) 24.3.22.7; (auctoritas neque omnimodo spernenda neque omnim. observanda) 33.1.7; (appellatio non observanda) 49.1.28 pr.; (tempora in excusationibus observanda) 27.1.16; (mortis tempus in ratione legis Falc. ineunda placuit observari) 35.2.56 pr.; (ex bono et aequo observ. tempus) 30.71.2; (observare oportet (proconsulem, praetorem), observandum est, ne, ut, quod) 1.16.4 pr.; 1.16.4.5; 1.18.19 pr.; 5.1.47; 23.2.49; 27.10.6; 38.1.22.2; 1.18.14; (mos regionis inspiciendus est et secundum eum et observari ventrem et partum et infantem oportet) 25.4.1.15; 49.16.12; (ut filium obs. aliquem) 45.1.132 pr.; (mancipia hoc genus (sc. quaestus) observantia) 3.2.4.2

Observatio - (sine observatione legum facere testamentum) 49.17.19.2; (observationem et legem iuris servare)

29.7.14 pr.; (non secundum legitimam observationem divortium factum) 24.1.35; (custodia et obseiv. rerum) 41.2.3.23

Observator - (dati sunt (honoraria tutores) quasi observatores actus eius (sc. tutoris) et custodes) 26.7.3.2

Obses - 28.1.11; 48.4.1.1; 48.4.4 pr.; 49.14.31-32

Obsianus - 34.2.19.17

Obsidere - (obs. hominem) 48.6.5 pr.; (obsessus a latrunculis) 32.1 pr.

Obsidianus - . obsianus

Obsidio - 27.1.18

Obsignare - (si forte omnibus absentibus causa aliqua aperire tabulas urgeat, debet proconsul curare, ut... ab iisdem, quibus intervenientibus apertae sunt, obsignentur) 29.3.7; (sacculum cum pecunia signis signatorum obsign.) 18.3.8; (pecuniam obsign. et deponere, obsignatam deponere) 16.3.25.1; 17.1.56.1; 22.1.1.3; 22.1.7; 22.1.41.1

Obsonator - 32.65 pr.

Obsonium-24.1.31.9

Obstare - (si de prospectu est eaque (sc. aedificia) obstatura sunt) 8.2.12; (obst. luminibus) 8.5.6 pr.; (obst. (aedificium) publico usui) 43.8.2.17; (usucapere, nisi lex obstaret) 41.3.33 pr.; (dicendum est, constat, nec obstat, quod) 13.6.13.2; 41.7.5 pr.; (nec quicquam obstat, nihil obstabit, quo minus) 2.14.33; 2.14.27.6; 21.2.27; 27.10.7.2; 28.3.6.1; 38.2.3.9; 38.2.4.2; 38.6.7 pr.;

38.7.2 pr.; 39.2.18.11-12; 44.1.13;

44.1.18; 44.2.3; 44.2.7; 44.2.11; 44.2.19; 44.2.21.1; 44.2.29-30; 44.4.1 pr.; 44.4.17; (si quis proximior cognatus nasci speretur... obstare eum sequentibus) 38.8.1.8; (...nam si post mortem (fuit conceptus), neque obstabit alii neque ipse admittetur) 38.17.2.6

Obstetrix - 9.2.9 pr.; 9.2.9.1; 25.4. pr.;

25.4.1.5

Obstringere - (obstringi muneribus) 27.1.17.3; (oneribus hereditatis) 36.1.15.5; (fideicommisso) 36.1.78.11; 30.198.14; (pro herede gerendo obstring. se hereditati) 29.2.22; (iudiciis, stipulationibus obstrictum manere) 36.1.37; (obstringi obligationibus) 16.1.2.1; (alium nobis obstring. ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum) 44.7.3 pr.; (accipiendo se obstring. alicui) 12.1.30; (ob venditionem obsrictus emptori possessor hereditatis) 5.3.20.20; (interdicto (unde vi) locatori obstrictus colonus) 43.16.12; (domino mandati vel negotiorum gest. actione obstrictus procurator) 21.1.51.1; (pro socio actione obstrictus) 17.2.45; (condictione ex furtiva causa obstringi) 13.1.16; (pater et dominus de peculio obstricti) 13.5.1.8; (in sortem vel in usuras obstrictum pignus) 13.7.11.3

Obstruere - 7.1.13.7; 8.2.6; (si aqua fluens iter suum stercore obstruxerit)

39.3.2.6

Obtemperare - (obt. domino iubenti) 9.4.2.1; cf. 50.17.157 pr.; (non obt. ius dicenti) 2.3.1; 42.1.53 pr.; (decreto praetoris) 4.6.26.6; 42.5.31.3; (stipulationi) 2.11.15; (praeceptis legis) 48.19.41; (donationis legi non obtemperatum) 40.8.8; (obtemperandum testatoris voluntati; non obt. voluntati, scripturae testamenti) 30.113.1; 35.1.2; (postliminio regressi patriae muneribus obtemp.

coguntur) 50.1.17.6

Obtentus; optentus - (obtentu pauperita- tis turpissimam vitam agere; pauperi- tatis optentu non excusari) 23.2.43.5; 50.5.10.3; (non passim tutoribus sub optentu aeris alieni permitti debuit venditio) 27.9.5.9; (sub obtentu novorum instrumentorum restitui negotia minime oportet) 42.1.35; (optentu consilii derogare iuri) 31.77.24

Obterere-9.2.8.1; 12.4.5.4

Obtinere, optinere - (obt. tutelam) 26.4.1.1; (hereditatem) 5.2.23 pr.; 28.3.4; 29.2.41; 37.5.15 pr.; 37.10.7.1; (bon. possessionem accipere remque obtin.) 28.3.12 pr.; (quadrantem integrum obt.) 28.6.41.6; (ratio obtinendae possessionis) 41.2.6; (plures in uno fundo dominium iuris intellectu optinent) 31.66.2; (obt. proconsulatum)

26.5.1 pr.; (obt. locum) 28.5.31.1; 35.1.19; 38.6.5.1; 38.8.1.7; 50.2.2 pr.; (usurae vicem fructuum optinent) 22.1.34; (obt. vim legis) 1.3.38; (suam vim, vires suas) 47.12.3.5; (potestatem condicionis) 12.1.39; (contractus imaginarii iuris vinculum non optinent) 44.7.54; (nolle obtinere) 38.5.1.7; (animus litigantis et obtinendi votum) 35.2.13.3; (obtinendi spes) 5.2.1; (agere, petere, ius suum persequi - et obtinere) 5.2.6.1; 5.2.16 pr.; 5.2.19; 36.1.76.11; 36.1.83; 44.2.19; 44.2.29 pr.; 44.2.30.1; (de inofficioso agendo obt.) 40.4.47.1; (appellatione intercedente obt.) 34.9.5.12; (non iure factum (testam.) contendere, falsos esse codicillos dicere, de falso agere, litem peragere - nec obtinere) 5.2.22.3; 27.1.27; 34.9.5.1; 34.9.15; 34.9.22; (non obt. in accusan-

do, in falsi testam, accusatione, quaestione de inofficioso) 5.2.2.1; 5.3.47; 38.2.12.4; 49.14.38 pr.; (obt. ab aliquo, aliquem) 20.4.16; 32.27.2; (obt. causam) 37.10.3.6; (fuit quaestionis - et obtinuit) 29.2.24; (post magnas varietates obtinuit) 41.8.9; 44.7.32; (obtinuit sententia) 7.1.68 pr.; 30.127; 41.3.10 pr.; (quod et honestius est et merito optinuit) 2.4.4.2; (vix id optinere potest; vix est, ut id optineat) 32.18; 41.1.7.5; (consuetudo, quae retro optinuit) 1. 16.7 pr.; (in liberalibus causis pro libertate statutum opti- net) 42.1.38 pr.; (forma servetur (in agris), quae vivo testatore optinuerit) 33.2.15.1; (obtinendum est, ne) 49.14.34; (quod in heredibus optinendum est) 44.4.13; (quod et hic humanitatis gratia optinendum est) 29.2.86 pr. i.f.; (quod optinendum est, nisi) 34.3.5.3

Obtingere, optingere - (is, cui optigerit exercitio iurisdictionis) 1.21.1 pr.; (honores, qui filio obtigerunt) 50.4.15; (pars, quae tibi optigerit; per divisionem, ex divisione obting. alicui) 31.77.18; 33.2.31; (agri, qui emptione vel quolibet alio casu optigerint) 32.92 pr.; (nisi hereditas optigerit adi- taque fuerit) 28.5.23.2; (si per hereditatem optigit actio) 47.12.10; (si in (intra) annos X quis liber esse iussus est, novissimo eius temporis die libertas optingit) 35.1.49; (condicio, ut quid optingat - ne quid optingat) 35.1.60 pr.; 39.6.35.3

Obturare - 8.2.6

Obvenire - (sacerdotio obveniente an cogatur arbiter sententiam dicere) 4.8.32.4; (in casum a quolibet obvenientis libertatis heredem instituere) 28.7.22; (quod legatorum nomine a patre obvenit impuberi) 35.2.60 pr.; (heres de eo, quod hereditati obvenerit, recte aget) 6.1.50.1; (hereditate obv. alicui) 48.6.2; (hereditas ex testam, nobis obveniens; hered., quae iure legitimo obvenit) 5.3.34 pr.; 17.2.3.1; 29.2.14; 41.4.14; 42.5.28; 50.16.130

Obventiones - 7.1.7.1; 14.1.1.15; 22.1.34; 27.9.5.9

Obviam ire, obviare - (remedio per praesidem obv. eundum) 1.18.13.1; (dardanarii, quorum avaritiae obv. itum est constitutionibus) 47.11.6 pr.; (suae confessioni obviare non posse) 39.5.20.1

Occasio - (propter mortem alicuius capiendi occ.) 39.6.31 pr.; (occ. usucapionis) 39.6.33; (adquirendi) 50.16.28 pr.; (occasione hereditatis aliquid lucri sentire, habere portionem) 36.1.61.1; (occasione omissae hereditatis nihil habere) 37.4.20.1; (occasione ministerii quaestum facere) 3.2.4.2; (occasione iuris liberari) 15.1.32 pr.; (ne cui dolus suus per occasionem iuris civilis contra naturalem aequitatem prosit) 44.4.1.1; (magis ex occasione quam ex iure contingere) 43.21.2

Occidere - 9.2.7.1; 9.2.51 pr.; 29.5.1.17; 48.8.1; 48.8.15

Occipere - (si post interrogationem aliud occeperit) 45.1.137 pr.

Occisio - 9.2.23.2

Occultare- (occult, fraudem) 19.1.49 pr.; (se occultare; occultatio sui) 42.4.7.4; 42.4.7.7; 42.4.7.9; 42.4.7.13

Occultus - (in occulto esse) 14.4.7 pr.; 18.6.4 pr.

Occupare - (occupatus ager) 7.4.26; (a latronibus occupata domus) 41.2.3.8; (sine auctoritate iudicis occup. res debitoris) 48.7.8; (quod quis legatorum nomine non ex voluntate heredis occupavit, id restituat heredi) 43.3.1.2; (occup. res hereditarius) 5.3.49; (bona a fisco occupata) 4.4.3.4; 28.1.31;

46.1.68.1; 48.17.2 pr.; 49.14.48.1; (occup. (vacuam) possessionem) 41.2.6; 41.3.4.27; (nummis datis tutelam occupasse) 1.12.1.7; (condicio, quae prior exstiterit, occupabit institutionem) 28.7.17; (somno aut morbo occupatus) 26.8.1.1; (quod nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur)

41.1.3 pr.; 41.1.5.1; 41.1.5.4; 41.1.7.3; (si res pro derelicto habita sit... occu

pantis fit) 41.7.1; 43.12.1.6; (locus, quem flumen aut mare occupavit; impetu, inundatione fluminis occupatus locus, ager) 8.6.14 pr.; 18.6.7 pr.; 41.1.30.3; 41.2.3.17; 41.2.30.3; (tantum temporis, quantum absentia occupavit) 4.6.28.3; (si minus quam viginti milia (passuum) supersint, integrum diem occupent) 50.16.3 pr.; (tam angustus legatarius, cui domus usus legatus est, ut non possit occupare totius domus usum) 7.8.22.1; (occ. bon. possessionem contra tab.) 37.11.2 pr.; (c. tab. bon. possessione accepta debitam portionem occup.) 35.1.19.2; (occ. partem filii sui) 37.5.18; (substituti) 38.2.16.11; (pluribus procuratoribus in solidum simul datis occupantis melior condicio erit, ut posterior non sit in eo, quod prior petit, procurator) 3.3.32; (si quis a multis conveniatur ex noxa eiusdem servi... si quidem unus occupavit. .. occupantis meliorem esse condicionem. ei itaque dedetur, non qui prior egit, sed qui prior ad sententiam pervenit: et ideo ei, qui postea vicerit, actionem denegari iudicati) 9.4.14 pr.; 14.4.6; 14.5.3; (in actione de peculio occupantis melior est condicio, occupare autem videtur, non qui prior litem contestatus est, sed qui prior ad sententiam iudicis pervenit) 15.1.10; 15.3.4; (unus (fideicommissarius), qui occupat agendo, totum consequitur) 32.11.21; (inter eos, quibus ex eadem causa debetur, occupantis melior condicio est) 42.1.19 pr.; 45.1.9; 47.12.3.9;

48.5.4 pr.; (si hereditas superveniens occupet procuratorem) 3.3.10; (occupati circa rem rusticam) 2.12.1 pr.; (circa principem) 4.4.11.2; (rebus militaribus aut custodiis aut cognitionibus occupatus praeses) 38.15.2.2

Occupatio - (si occup. aliqua iudicem non patiatur operam iudicio dare) 5.1.18 pr.; (si occup. negotiorum propriorum id ei munus remittat) 4.8.15; (quem maioris causae occup. defendit) 42.1.53.2; (qui agere non potuerint variis praesidum occupationibus districti) 48.16.15.5

Occurrere - (proconsul excusans, ne publice vel privatim occurant ei) 1.16.4.3; (non tardius profectus, quam ut occurrere posset intra commeatum)

49.16.14 pr.; (intra diem occurr. ad prohibendum non posse) 43.24.5.1; (ad iudicium occ. non posse) 2.11.2.2; (comparatio nulla legatorum occurrit) 37.5.20.1; (occurrit aequitas rei) 37.6.6; (occ. calliditati) 29.4.1 pr.; 40.12.14 pr.; 43.24.1.1; (fallaciis) 21.1.1.2; (contra fidem testatoris venienti merito occurretur) 39.5.20.1; ((per) pacti vel per doli exceptionem occurretur contra placita servitutem vindicanti) 8.1.4 pr.; (lex venditionibus occurrere voluit) 46.1.46; (via iuris occurrere) 42.8.22

Occursus - (occursum creditoris evitare) 42.4.7.13

Octavenus - 23.2.44.3; 36.1.69 pr.; 40.9.32.2

October (mensis) - 7.1.58 pr.

Octoginta - 19.1.54.1

Oculus - 9.2.7 pr.; 9.2.52.1; 21.1.12.1;

(oculis et affectu adprehendere possessionem) 41.2.1.21; (oculis suis subicere locum) 10.1.8.1; (ante oculos habere) 13.4.4.1; 27.2.3.2; 48.5.14.5

Odium - (ubi in odium eius, cui debetur, exceptio datur, perperam solutum non repetitur) 12.6.40 pr.

Odor-43.8.2.29; (odores) 7.5.11; 15.3.7.3; 33.9.3.10; 41.1.27.1

Odyssea, Odyssia- 32.65.4

Oenomeli - 33.6.9 pr.

Offendere - (off. legem, legi) 5.1.40.1;

22.1.1 pr.; (edictum) 29.4.6.2; (SCtum, manifestam sententiam SCti) 14.6.3.3; (pietatis ratio offensa) 21.1.35; (servitus, ne prospectui offendatur) 8.2.15; (servus missus in villam, quia dominum offenderat, quasi ad tempus relegatus) 28.5.35.3; (si ita (fideicomm. reliquisset aliquis); his, quos dignos putaveris (rogo restituas), petere posse eos, qui non offenderint) 31.24;

31.77.25; 32.11.8; (mater iure contra filiam offensa) 39.5.31.1; (propter fugam offensus dominus) 12.4.5.3; (offensum habere aliquem) 28.4.2

Offensa - (sine off. edicti) 3.1.6 pr.; (servi, qui sine off. fuerunt; per offensam exclusi servi) 40.4.51; (ex levissima off. vincire servum) 20.1.27; 34.4.4; (leviss. off.) 34.4.3.11; (offensam placare) 29.6.3

Offerre - (off. alicui, utrum - an) 46.6.7; (off. meliorem condicionem) 18.2.2 pr.; 18.2.20; (off. cognitionem) 36.4.3 pr.; (oblata defensio) 42.4.5.3; (off. satis, satisdationem) 13.5.21.2; 26.10.5; 36.4.1.1; 39.1.21.1; 43.3.2.1; 43.4.1.8; (cautionem) 35.1.80; 36.1.15.6; 37.6.8; 40.1.50.1; 46.1.10 pr.; (reum numerare paratum) 40.7.34 1 i.f.; (solidum off. creditoribus) 40.5.4.19; (off. pecuniam) 17.1.56.1; 22.1.1.3; 22.1.7;

46.1.64; (pretium) 19.1.13.8; 28.6.18 pr.; (litis aestimationem) 9.4.14 pr.; 9.4.28; 10.2.29; 40.6.12.6; 41.4.1; (offerendae pecuniae facultas) 20.5.3 pr.; (negotiis alienis (gerendis) se off.) 3.5.3.9; 5.1.36.1; 44.7.5 pr.; 47.2.54.3; (se off. depositio) 16.3.1.35; (liti, defensioni) 3.3.61; 4.6.22 pr.; 9.4.39.1; 412.1.4 pr.; 42.1.4.1; (si non possidens optulerit tamen se petitioni, an teneatur. - omnem, qui se offert petitioni, quasi possidentem teneri) 5.3.13.13; (qui se liti optulit, cum rem non possideret, [condemnatur... qui se hereditatis petitioni optulit], ex doli clausula tenetur) 5.3.45; 6.1.25; 6.1.27 pr.; 7.2.10; (si te Titio optuleris de ea re, quam non possidebas... de dolo malo teneberis) 4.3.39; (sibi off. medicamentum) 9.2.9 pr.; (libellus divortii oblatus) 24.2.7; (si atrocem iniuriam servus fecerit, praesidi offerendus est) 47.10.9.3; (a domino ad tormenta offerri) 48.18.18.7; (filius a patre oblatus) 1.16.9.3; (desertor a patre suo oblatus; qui post quinqennium desertionis se optulit) 49.16.13.6

Officere - (ius officiendi luminibus vicini; servitus, ne luminibus, prospectui officiatur) 8.2.24; 8.2.10; 8.2.11 pr.; 8.2.23 pr.; (arborem ponere, uti lumini officiat) 8.2.17 pr.; (permitti ei, cui arbor officeret, ut, si vellet, succideret eam) 43.27.1.2; (non off. libertati, manumissioni) 20.2.6; (statui) 49.15.21 pr.

Officialis - (offic. praesidis prov.) 12.1.34 pr.; (per officialem praefecti introduce in possessionem) 36.4.5.27

Officina-5.1.19.2; 50.14.3

Officiose - (omnes heredes... offic. agere circa defuncti vindictam convenit) 34.9.21

Officium - (officii (tuendi) causa de homine libero exhibendo interdictum competit) 43.1.2.1; (off. avi circa neptem ex off. patris erga filium pendet) 37.6.6; (non ex officio pietatis facere testamentum) 5.2.2; (ex officio amicitiae gerere negotium impuberis) 42.5.23; (ex officio atque amicitia mandatum originem trahit; contrarium est officio merces) 17.1.1.4; (voluntatis et officii magis quam necessitatis est commodare) 13.6.17.3; (mutuum off. praestare) 19.5.5.4; (iniquum est damnosum esse cuique off. suum) 29.3.7; (promissum off. deserere - explere non posse) 17.1.27.2; (officio iudicis, iudi- cantis, cognoscentis, praetoris, arbitri contineri, convenire; ad off. iudicis pertinere; esse off. iudicis) 3.3.73; 4.3.18 pr.; 4.6.43; 5.3.38; 5.3.44; 5.4.7; 6.1.9; 6.1.38; 6.1.76 pr.; 7.8.22.2;

10.2.18.2; 10.2.26; 10.2.42; 11.7.38; 12.1.21; 12.2.34.8; 15.1.21.2; 19.2.19.3; 19.2.25.5; 21.1.43.6; 22.5.13; 23.5.7.1; 24.3.24.2; 29.3.4; 30.69.5; 30.109.1; 35.2.95.2; 39.1.15; 39.2.5 pr.; 40.5.47.2; 43.1.5; 43.24.7.3; 43.26.22.1; 44.4.4.3; 45.1.27 pr.; 46.1.45; 47.2.9.1; (a mero iudicis, praetoris officio proficisci)

45.1.5 pr.; (officio iudicis dirimi) 3.3.73; (expediri) 11.3.14.8; (celebrari) 43.24.7.3; (prohiberi) 23.2.13; (com-

pelli) 40.4.44; (aestimari) 10.4.11 pr.; 47.10.16; (restitutio in int. facienda) 4.2.9.7; (cautio interponenda) 28.5.35.1; 10.2.25.10; 30.71.1; (per officium iudicis consulitur) 5.3.58 i.f.; (ex officio posci) 49.14.45.8; (usurae, quae in officio iudicis fuerunt) 36.1.60 pr.; (est constitutum in bonae f. iudiciis, quod ad usuras attinet, ut tantundem possit off. arbitri quantum stipulatio) 16.3.24; (cum (usurae) non sint in obligatione, sed officio iudicis praestentur) 19.1.49.1; 3.5.6; (iudici omnium rerum off. incumbit, quaecumque in iudicio versantur) 21.1.25.8; (ex off. iurisdictionis subvenire) 3.1.1.10; (arbiter officio in sententia non functus) 4.8.25 pr.; (off. regentis exercitum, tribunorum vel eorum, qui exercitui praesunt) 49.16.12 pr.; 49.16.12.2; (ad off. procuratoris pertinere) 17.1.56.2; (off. curatoris in administratione negotiorum constat) 23.2.20; (tutoris praecipuum est off., ne indefensum pupillum relinquat) 26.7.39; (officio tutoris incumbit etiam rationes actus sui conficere et pupillo reddere) 27.3.1.3; (tutor, curator ceterique, qui ex off. pro aliis intercedunt) 21.1.31.14; (ex officio sumptus facere) 27.4.3 pr.; 27.3.1.9; (ad off. suum revocare) 26.7.39.7; (praetores adire, ut officii admoneantur cessantes tutores aut curatores) 2.12.2; (ius dicentis off. latissimum est) 2.1.1; (mandata iurisdictione off. totum iuris dicundi transit) 26.10.1.4; (officia civilia, publica) 4.5.6; 16.1.1.1; 48.16.15.5; 50.17.2 pr.; (proconsul vel qui in aliquo off. erit) 1.16.6.3; (qui ad officia proficiscuntur) 1.16.4.2; (off. aliquod gerere in provincia; off. in aliqua prov. administrare) 23.2.38 pr.; 23.2.57 pr.; 34.9.2.1; (fungi off. legationis) 50.7.11 pr.; 50.7.12.1; (iudicandi) 5.1.6; (iudex datus in eodem officio permanent, licet furere coeperit) 5.1.46; (off. advocationis) 6.1.54; (off. curae a magistratibus iniunctum) 26.7.46.1; (mandatum tutelae off. detrectare - off. sponte inire) 26.7.39.6; 26.7.39.9; (tutores post finem tutelae per errorem in off. durantes; off. tutelae manens) 26.7.39 pr.; 26.7.39.10; (off. tutorum curatoribus constitutis finem accipit) 26.7.33.1; (off. finitum, depositum) 26.9.5 pr.; 27.4.1.3; (off. magistri remuneratum) 39.5.27; 32.65.1; 40.4.24; 50.15.4.5; (rusticis officiis abducta mancipia) 33.7.27.1; (operae sunt diurnum off.) 38.1.1; 38.1.3.1; 38.1.22 pr.; (in officio alicuius esse) 38.1.48 pr.; (off. a liberto desiderare) 12.6.26.12; (membrorum humanorum officia) 1.5.14; (testimonii off.) 22.5.14; (regula simul cum in aliquo vitiata est, perdit off. suum) 50.17.1; (apud off. cavere) 2.4.17; (deponi) 2.8.7.2; 10.4.11.1; (ad off. transmittere libellos) 47.2.73; (ad off. praesidis prov. vel proconsulis transmittere comprehensos fugitivos) 11.4.4; (missus ex officio annonae centurio) 13.7.43.1; (adiuvari per off.) 49.14.45.9; (sub praetextu adventus officiorum vel militum iniuriis vexari) 1.18.6.5; 21.2.74.1

Ofllius (Aulus) - 1.2.2.44; 32.55.1; 32.55.4; 32.55.7; 33.9.3.5; 33.9.3.8

Olea - 19.2.15.2; 19.2.19.2; 7.1.48.1; 7.4.13 Oleagineus - (pocula oleaginea) 32.30 pr. Olearius - (arca ol.) . arca; (cella ol.)

7.8.10.4; (merci oleariae praepositus servus) 14.3.13 pr.; 14.3.5.14; (mercatores olearii) 50.4.5

Olere - (non esse morbosum os alicui olere) 21.1.12.4

Oleum-33.6.4; 41.1.7.7

Olfacere - 9.1.5

Olim-/. nunc; 19.1.21.3

Olitorius hortus - 7.1.13.4; 50.16.198 Oliva-6.1.78; 10.4.12.3; 41.1.7.7 Olivarius - (mola olivaria) 33.7.21 Olivetum - 7.1.13.5; 18.1.58; 23.5.8 Ominosus - 35.1.72 pr.

Omittere - (multo melius est omitti ope

ris novi nuntiationem quam impediri operis necessarii urgentem exstructio

nem) 39.1.5.12; (omissa fideicommissi verba) 31.67.9; (quod legibus omissum est, non omittetur religione iudicantium) 22.5.13; (novercae et sponsae personae omissae sunt, sententia tamen legis (Pompeiae se panic.) continentur) 48.9.3; (cum id aperte ageretur, ut heredis ceterorumque personae, ad quos ea res pertineret, omitterentur... cum per imprudentiam hae pers. omittantur) 46.8.22.7; (testamentum facere et omitt. postumum per errorem) 29.1.33.2; (filius heres institutus omisso postumo) 28.2.16; (filium exheredare et ex eo nepotem omitt.) 37.4.4.1; (omitt. debitorem, fideiussorem autem eius convenire) 46.1.49 pr.; (omisso pignore fideiussorem convenire) 46.1.51.3; (qui mutuam pecuniam dari mandavit, omisso reo promittendi eligi poterit) 17.1.56 pr.; (om. pactum de distrahendo) 20.3.3 pr.; (om. defensionem) 42.4.5.1; 46.7.5.5; 49.14.34; (omissam allegationem per in int. restitutionis auxilium repetere) 4.4.36; (omitt. auxilium appellationis) 17.1.8.8; (beneficium SCti) 38.17.2.20; (legis Falc.) 35.2.27; (omissa retentione (quae per legem Falc. competebat) solida legata solvere, totam hereditatem restituere) 35.2.14.1; 36.1.65.3; 36.1.22; (omissa ratione Falcidiae restituere fideicommissum) 42.8.19; (omitt. exceptionem) 10.2.39 pr.; 17.1.10.12; 17.1.29.4; (actiones) 19.2.25.5; (omissa iniuriarum actio; iniur. iudicium semel omissum) 2.11.10.2; 4.4.37 pr.; (ius omissum repetere) 4.4.37.1; (omittendo condicionem (iurisiur.) perdere hereditatem le- gatumve) 28.7.8 pr.; (omissa condicione locum substitutis facere) 38.2.20.4; (omitt. mandatum) 17.1.26 pr.; (tanta neglegentia (magistratus), ut omnem cautionem omitteret) 27.8.6; (om. stipulationem) 36.3.1.9; 36.3.1.17; (quod adquirere emolumentum potuerunt, omiserunt) 4.4.44; (omitt. adire hereditatem) 38.16.9; (om. aditionem)

28.2.14 pr.; 29.2.76.1; 35.2.18 pr.; 35.2.22.1; (hereditatem) 4.4.24.2; 5.2.19; 23.5.14.3; 24.3.58; 28.2.14 pr.; 28.6.34.1; 29.2.7.2; 29.2.24; 29.2.60; 29.4.1.9; 29.4.4.1-2; 29.4.6.8; 31.53.1; 31.82; 35.1.23; 36.4.1.4; 37.5.4; 37.5.12;

37.5.14 pr.; 37.5.15 pr.; 38.2.20.5; 38.2.23 pr.; 38.7.4; 44.4.7.3; 50.16.28 pr.; (partem hereditatis) 32.32; 34.4.30.1; (partem, portionem suam) 29.2.76 pr.; 37.8.1.12; (institutionem) 29.4.6.8; 31.28; (causam testamenti) 29.4.4 pr.;

29.4.6 pr.; 29.4.10 pr.; (omissa causa testamenti s. omisso testamento ab intestato possidere hereditatem, legitimam heredit. possidere, adire, bon. possessionem ab intest. accipere) 29.4.1 pr.;

29.4.2 pr.; 29.4.6 pr.; 29.4.8; 29.4.10.2; 29.4.11; 29.4.12.1; 29.4.18; 29.4.21- 22; 29.4.27 pr.; 29.4.28.1; 29.4.29; (omitt. bon. possessionem) 37.5.14 pr.; 37.6.1.2; 37.11.2.8; 38.2.3.9; 38.5.1.5; 44.2.2; 44.7.15; (legatum) 29.1.31; (fideicomm.) 31.34.2; (omitt. possessionem) 41.6.5 pr.; (non alienat, qui dumtaxat omittit possessionem) 50.17.119; 4.7.4.1; (omitt. rem) 41.7.2.1; (in fraudem creditorum pignus omitt.) 42.8.18; (om. usuras praeteritas)

22.1.17.1

Onerare - (plus iusto se oner.) 9.2.7.2; (on. mulum, quadrupedem) 9.2.27.23; 9.1.1.4; (on. parietem) 39.2.40.1; (onerata navis) 19.2.61.1; 47.2.21.5; (res, quae onerabant magis hereditatem quam fructui erant; res, quae patrimonia onerare magis impendio quam augere fructibus consueverunt) 5.3.20.12; 37.9.1.20; (on. annonam) 47.11.6; (on. pudorem, verecundiam) 3.2.20; (mendaciis apud principem oner, aliquem) 49.4.1 pr.; ([at]qui adiit hereditatem debitoris mei, non faciet meam deteriorem condicionem adeundo... suos vero creditores oneravit, dum adiit hereditatem, quae solvendo non est) 42.6.1.2; (cum par delictum est duorum, simper oneratur petitor et melior habetur possessoris

causa) 50.17.154 pr.; (animalia, quae noxam commiserunt, non ultra nos solent onerare, quam ut noxae ea dedamus) 39.2.7.1; (confitendo vel mentiendo se oner.) 11.1.4 pr.; (oneratur heres duobus satisfacere) 31.13.1; (onerandus heres in infinito, ut restituere tantumdem debeat) 36.3.1.11; (heres oneratus in praestando legato) 32.41.1; (oner, heres praestatione legatorum) 32.98; (duplici praestatione dotis) 31.34.5; 33.4.16; (heredis heres propter fideicommissum, quod in exterum collatum est, oneratus) 31.67.5; (onerari fideicommisso) 38.4.7; (Trebell. SCto locum esse, ne dupliciter fideicommissarius oneretur) 36.1.17.3; (qui fortuito, non iudicio testatoris consequitur hereditatem vel legatum, non debet onerari) 32.6.1; (idem saepe legatum corpus non onerat heredem) 31.66 pr.; (sunt magis in legandis suis rebus quam in alienis comparandis et onerandis heredibus faciliores voluntates) 31.67.8; 33.2.36.1; (duos substituere et alterius portionem onerare; legatis (vel libertatibus) onerata portio, substitutio) 35.2.11.6; 36.1.6.5; 37.5.5.8; (onerandae libertatis causa stipulari, promittere) 44.5.1.5; 44.5.2.2; (onerari satisdatione, cautione) 9.4.39.1; 36.3.14.1; 38.2.44 pr.; (sumptibus) 26.7.32.5; (usuriis se oner.) 26.7.9.4; (onerari tutela post legitimam aetatem) 26.2.32.2; (oneratus tribus tutelis) 38.17.2.32; (poena aucta oner, reum; in poena non pecuniaria (reum) onerare) 3.2.13.7

Oneraria navis - 14.1.1.12; 49.15.2 pr. Onerosus - (creditor on.) 13.7.25; (here

ditas onerosa) 36.1.73; (beneficium onerosum) 36.3.7

Onus - (amplius oneris, quam licuit, vexisse) 8.6.11 pr.; (cavere sibi damni infecti onerum eorum relevandorum gratia, quae in parietem incumbunt) 39.2.28; 39.2.40.1; (paries aptus oneribus ferendis) 39.2.35-36; (in lege ae

dium ita scriptum: paries oneri ferun- do, uti nunc est, ita sit) 8.2.33; (aedes, quae onera vicini sustinere debeant) 8.2.1.1; (servitus, ut vicinus onera vicina sustineat) 8.5.6.2; (ad onera inhabiles naves) 14.1.1.12; (adgnoscere onus aeris alieni) . agnoscere; (oneribus necessariis succurrere) 24.1.21 pr.; (alimentorum praebendorum necessitas oneribus menstruis atque annuis ad- stringitur) 34.1.8; (ad onus alicui pertinere; onus esse alicuius; oneri esse alicui) 7.1.27.3; 25.3.8; 37.6.1.16;

40.5.41.7; 46.1.51.4; (onera eius, qui in adoptionem datus est, ad patrem adoptivum transferuntur) 1.7.45; (onera patrimonii, quae patrimonio iniun- guntur) 49.18.2.1; 50.4.4.2; (onus, onera matrimonii) 10.2.46; (ibi dos esse debet, ubi onera matrimonii sunt)

23.3.56.1 sqq.; (nisi matrimonii oneribus serviat, dos nulla est) 23.3.76; 49.17.16 pr.; (onera hereditatis, hereditaria) 3.5.20.1; 5.4.6.1; 25.6.1.10; 28.6.12; 29.2.20.2; 29.2.38; 29.2.42 pr.; 29.2.98; 29.6.2.2; 31.76.1; 36.1.15.5; 37.5.15.4; (totius hereditatis onus suscipere) 38.2.20.5; (portionem ad co- herendem sine onere pertinere - cum suo onere consequi adcrescentem port.) 31.61.1; (deductis oneribus ad aliquem pervenire) 36.1.17.1; (onus legatorum) 36.1.2; 30.50.2; 31.34.6; 37.5.18; (fideicommissorum) 34.2.15; 35.2.14.1; 36.1.79 pr.; (onus deductionis) 31.5.1; (collationis) 31.77.1; 37.6.2.2; (cautionis, satisdationis) 11.1.18; 35.3.66; 36.3.12; (obligationis) 3.3.67; 46.1.48.1; (onera actionis) 10.2.3; 12.2.3 pr.; (onus probandi, probationis) 31.22; (ad onera petitoris compellere adversarium; onera petitori sustinere; petitoris onere fungi) 5.1.62; 6.1.24; 43.17.1.3; (onera civilia, municipalia) 27.10.6; 50.1.21.4; 50.1.21.6; 50.4.4.3; (on. decurionatus) 50.1.21.3; (tutelarum) 27.1.3; 27.1.5; 27.1.15.16

Onustus - (plostrum onustum) 9.2.52.2; (navis onusta) 14.2.4 pr.

Opacus - 8.2.17.1

Opera - (fructus, qui diligentia et opera eius (sc. bonae f. emptoris) pervenerunt; suis operis adquirere fructus) 22.1.45; 41.1.48 pr.; (opera alicuius exercere navem, cauponam) 44.7.5.6; (operam suam accomodare, ingerere) . ; (operam dare) . dare; (gratuitam operam exhibere; gratuitae operae) . gratuitus; (operam suam, operas suas locare) . locare; (in singulas operas collocare opus) 19.2.51.1;

7.7 tit.; (in hominis usu fr. operae sunt et ob operas mercedes) 7.7.3-4; (operis servi legatis usum datum intellegi) 7.7.5; 35.2.1.9; (hominis operae legatae capitis deminutione vel non utendo non amittuntur) 33.2.2; (aegrotans servus vel infans, cuius operae nullae sunt) 7.1.12.3; (etiam impuberis aliquae operae esse possunt) 6.1.31; 38.1.7.5; 40.12.44.2; (aditio hereditatis non est in opera servili; m operis seivi non est hereditas) 29.2.45 pr.; (diurnas operas Stichi dare danmus) 33.1.2; (operae sunt diurnum officium) 38.1.1; (operae fabriles, officiales, liberales, histrionicae, pictoriae, pistoriae) . ; (artificii operas praestare - turpes operas exercere) 38.1.16 pr.; (librorum scribendorum operas edere patrono) 38.1.49; (operas praestare, edere; operarum praestatio, editio) . ; (operas exhibere, reddere) . ; (operas imponere, indicere) . ; (cedit dies operarum; cedunt operae) . cedere; (operis obligatus; operarum obligatio) 38.1.34; 38.1.37 pr.; 38.1.41; 38.1.43; 46.4.13 pr.; (persecutio, petitio, exactio) 38.1.7.4; 38.1.7.9;

38.1.46-47; 38.1.48 pr.; 38.1.51; (actio, iudicium operarum, de operis) 38.1.7.5; 38.1.11.2; 38.1.30.1; (operae hominis vel cuius alterius animalis relictae) 7.9.5.3; (op. doliorum ad vindemiam necessaria) 18.6.1.4; 45.1.137.3

Operari - 7.1.23.1; 9.3.5.3; 13.6.5.7; 38.1.23.1; 39.1.5.3; 40.7.3.8; 48.19.10.1;

(op. rei pubi.) 48.5.16 pr.; (causis agendis) 50.13.1.11

Operarius - 33.7.18.5; 50.16.203 Operculum - (opere, puteorum) 19.1.17.8 Operire - (rivus opertus) 43.13.1.4;

43.21.1.11

Operula-50.14.3

Opes - . ops

Opifex-25.3.5.7; 39.1.5.3; 50.13.1.7 Opilio - 32.60.3

Opinari - (pro donato is usucapit, cui donationis causa res tradita est: nec sufficit opinari, sed et donatum esse oportet) 41.6.1 pr.; (qui testamentum facere opinatus est nec voluit quasi codicillos id valere) 29.7.1; (opinari se heredem ex minore parte) 11.1.11.3; (ut vulgus opinatur) 21.2.56 pr.

Opinio - 41.4.2.2; (in ea opinione esse, ut putet se pro emptore possidere)

41.4.2 pr.; (opinione domini possidere) 9.4.22.1; (vir optimae, summae, probatae, integrae opinionis) 29.3.7; (opinionem alicuius sugillare) . suggil- lare; 1.13.1 pr.; 16.1.32.1; 24.1.32.14; 27.9.7.3; 37.14.17 pr.; 48.22.6.1

Opistographum - (in opistographo testari) 37.11.4

Opitulari - (deceptis, non decipientibus iura opitulantur) 16.1.2.3; (naufragi pelvim supressi, ne navi vel ibi periclitantibus opitulentur) 47.9.3.8; (adversus captiones opitul.) 4.4.1 pr.

Oportere - (posse - atquin non oport.) 48.5.16 pr.; (pars edicti: tum quem ei heredem esse oportet) 38.14.1.2; 50.16.227 pr.; (si iudex nutriri vel ali oportere pronuntiaverit) 1.6.10; (stipulari: quidquid te dare facere oportet oportebitve) 45.1.76.1; 45.1.89; 45.1.125;

50.16.8 pr.; 50.16.37; (solvere, quod solvere eum non oportebat) 17.1.29.3; (quem more maiorum lugeri non oportet) 3.2.11.1; (quam ob rem eum sibi aut noxam sarcire aut in noxam dedere oportet) 9.1.1.11; (aliter, quam oportuit, dictum ius) 2.2.2; (praetor ait: uti me quaque lege senatus consulto

bonorum possessionem dare oportebit, ita dabo) 38.14.1 pr.; (de dolo actionem reddi oportere) 4.3.19; (iudicati actionem filiae potius quam heredibus patris dari oportebit) 24.3.31.2; (ait praetor: ... [ei, cui de ea re actionem dare oportebit]) 42.8.1 pr.; (ad exemplum huius actionis dari oportere actionem) 9.3.5.12; (pluris, quam oportuit, vendere) 4.4.27.1; (ampliores, quam oportuit, fructus consequi) 3.5.7.1; (non oportet) 1.3.21; 1.16.9.5; 3.2.21; 13.6.13.1; 31.52; 38.1.39.1; 48.19.8.3; 50.16.79.1

Oppidum - (opp. ab ope dicito, quod eius rei causa moenia sint constituta) 50.16.239.7; (qui in oppido morantur - qui in alicuius oppidi fmibus agrum habent) 50.16.239.2

Opponere - (opp. manum) . manus; (opp. adversarium potentiorem) 4.7.1.1; (opp. exceptionem) 2.14.27.5-6; 3.3.57.1; 11.1.12.1; 12.2.9.5; 12.2.28.4; 12.6.23.3; 14.6.11; 16.1.32.4; 21.2.18; 21.2.27; 34.4.3.11; 34.4.15; 44.2.9.2; 44.2.19; 44.4.2.2; 44.4.4.33; 44.4.5.4; 44.4.13-14; (praescriptionem) 44.1.11; (exclusionem) 44.1.2 pr.; (compensationem) 24.3.42.2; 49.14.46.4; (legem Falc.) 35.2.95.2; (septa sunt, quae ad incile opponuntur) 43.21.1.4

Opportunitas - (opp. loci) 11.7.12 pr.; 38.5.1.15; (opp. emptoris) 4.3.33; (opp. naturalis mutat causam operarum) 12.6.26.12

Opportunus; opportune - (opportuno loco interpellatus) 22.1.32 pr.; (locus opportunior solvendo pretio) 18.2.4.6; (non esse tam opportune, ubi sepeliretur; in alium locum inferri tam opp. non posse; alio inferre non posse vel tam opp. non habere) 7.1.17 pr.; 11.7.2.7; 11.7.4; 30.53.7

Opprimere - (ruina opprimi) 12.4.15.4;

28.5.8 pr.; (opprimi a latronibus) 4.6.9; 23.3.5.4; (per adversarii sui potentiam) 1.16.9.5; (evidentioribus argumenti s oppressus reus) 48.18.18.1; (opprimi testibus pecunia corruptis) 42.1.3; (inimicitiis) 48.5.18.6

Opprobrium - 50.16.42

Oppugnare - (illud interdictum (sc. unde vi) oppugnat possessorem, hoc (sc. uti possid.) tuetur) 43.17.1.4; (opp. iudicium parentis, testamentum) 29.2.40; 49.14.13.9; (replicatio obicitur, ut exceptionem oppugnet) 44.1.2.1; (utilitati publicae oppugnans condicio) 38.17.2.44

Ops - (opem ferre alicui) 16.1.2.2-3; 29.5.3.2; 29.5.3.6; (furi, furtum facienti opem ferre, opem consiliumve accommodare) 25.2.20; 25.2.21.1;

47.2.52 pr.; (opem fert (furi), qui ministerium atque adiutorium ad subripiendas res praebet) 47.2.50.3; 13.1.6; 47.2.36 pr.; 47.2.50.1; (furti agere possumus, ope enim consilio sollicitatoris videntur res abesse) 11.3.11.2; (opem consilium contrectatori ferre) 47.2.36.2; (consilium vel opem ferre) 47.2.50.2; (opem ferre vel consilium dare) 47.2.52.19; (quasi ope tua consilioque furtum factum sit) 47.2.52.21; (cuius ope consilio... provincia vel civitas hostibus prodita est) 48.4.10; (cuius ope consilio... factum est, ut... in adulterio deprehensi pecunia... se redimerent) 48.5.15 pr.; (ope consilio furtum factum agere) 9.2.27.21; (item dubitatum, illa verba (sc. formulae) ope consilio quemadmodum accipienda sunt... aliud factum est eius, qui ope, aliud eius, qui consilio furtum facit: sic enim alii condici potest) 13.1.6; 50.16.53.2; (sive furtum ope consilio exercitoris factum sit sive eorum cuius, qui in ea navi navigandi causa esset)

47.5.1 pr.

Opsonium - 24.1.31.9; . obsonium Optare - 4.3.9.1; 4.4.7.7; 10.2.18 pr.;

25.4.1.3; 30.115; (si optare velim servum vel quam aliam rem, cuius optio mihi relicta est, ad exhibendum me agere posse constat) 10.4.3.6; 13.4.2.3; 30.10; 30.99; 33.5.2 pr.; 33.5.2.2; 33.5.7;

33.5.8 pr.; 33.5.8.2; 33.5.9.1-2; 33.5.10-11;

33.5.13-17; 35.1.28.1; 36.1.81; 40.9.3; 40.12.25 pr.; 47.2.81.2; 50.16.28 pr.; 50.16.169; 50.16.77

Optentus - . obtentus

Optinere - . obtinere

Optingere - . obtingere

Optio - 48.20.6; (optio fabricae) 50.6.7 Opulentus - (hereditas opulenta) 1.19.1.2 Opus - (ad opus privatum mittere mili

tem; fabrilibus operibus exercere milites) 49.16.12.1; (operas rustici causa in praediis morata mancipia) 32.78.2; 32.93.2; 32.99; (bovem commodare, ut opus faceret) 19.5.17.3; (in, ad opus publicum (perpetuum vel temporarium) dari, damnari) 47.11.6 pr.; 47.11.7; 47.18.1.1; 47.18.2; 48.19.8.7; 48.19.10 pr.; 48.19.10 pr.; 48.19.10.2; 48.19.17.1; 48.19.34 pr.; (in opus metalli, metallicum dari, damnari) . metallicus; (in opus salinarum dari) 49.15.6; (opera publica) 50.10 tit.; (curator operum) . curator; (operi publico inscribere nomen) 50.10.3.2; (pecunia in opera nova legata) 50.10.7; (opus novum nuntiare; operis n. nuntiatio) . nuntiare; (opus n. facere videtur, qui aut aedificando aut detrahendo aliquid pristinam faciem operis mutat) 39.1.1.11; (hoc autem edictum non omnia opera complectitur, sed ea sola, quae solo coniuncta sunt, quorum aedificatio vel demolitio videtur opus novum continere) 39.1.1.12; (opus locatum conductum) 50.16.5.1; (opus aversione locatum - ita conductum, ut in pedes mensurasve praestetur) 1.2.2.44; 1.2.2.46; 19.2.36; 19.2.24 pr.; 19.2.51.1; (opus facere) 38.1.26 pr.

Opus esse- 1.15.1; 1.16.7.1; 2.13.7.1 Ora - 1.2.2.46

Orare - (causas orare) 1.2.2.43 Oratio-50.16.28.1; 50.16.124; (or. Cice

ronis, quae inscribitur pro Quinto Ligario) 1.2.2.46; (or. divi Hadriani) 5.3.22; 49.2.1.2; (divorum fratrum) 26.2.19.1; (divi Marci) 2.12.1 pr.; 2.12.2;

2.15.8 pr.; 23.2.16 pr.; 23.2.67.3; 38.17.9;

40.15.1.3; 42.1.56; 42.2.6.2; (Antonini et Commodi) 23.1.16; 23.2.60 inscr.; (Severi) 27.9.1; (Antoninus Augustus ante excessum divi Severi patris sui oratione m senatu habita auctor fuit senatui censendi, ut) 24.1.32

Orator-48.6.7

Orbare - (utrisque luminibus orbatus)

3.1.1.5

Orbis - (vagaii per orbem terr.) 38.1.20.1; (orbis Romanus) 1.5.17

Orcinus (libertus) - (si forte ex Rubriano SCto pervenerit ad libertatem... orc. libertus effectus ad familiam testatoris pertinebit) 26.4.3.3; 28.5.8 pr.;

33.8.22 pr.; 40.5.4.12; 40.5.30.12; (si is, cui seivus legatus est, rogatus manumittere latitet, orcinum fieri libertum respondit) 40.5.19; 40.7.2 pr.; (qui ob necem detectam domini praemium libertatis consequitur, fit orc. libertus)

40.8.5

Ordinare - (ord. res hereditarias urgentes) 29.5.20; (adgnita litis ordinandae gratia bon. poss.) 5.2.8 pr.; (post rem inofficiosi ordinatam litem derelinquere) 5.2.8.1; (lis inofficiosi testamenti ordinanda) 26.2.26.2; (ordinata liberalis causa; ordinatum liberale iudicium) 40.12.24; 40.12.25.2; (ita ordinatum edictum) 25.2.13; (libelli inscriptionum legitime ordinati) 48.2.3.1; (ord. suprema (iudicia) sua) 13.7.39; 28.2.25.1; 29.1.36.2; 37.13.1 pr.;

(suum iudicium, testamentum, codicillos) 5.2.5; 28.2.30; 37.14.12;

48.19.9.7

Ordinarius - (iure ordinario vindicare hereditatem) 47.19.3; (iure ord. peti) 42.1.15.4; (persecutiones, quae non habent iuris ordinarii exsecutionem) 50.16.178.2; (ad ius ord. remittere aliquem) 25.5.1.2; 47.1.3; 47.17.2; (ius ordinarium eripere alicui) 37.10.10; (bon. possessio ordinaria) 37.10.3.14 sqq.; 37.5.5.3; (servus ord.) 3.3.33.2; 5.5.1; 14.4.5.1; 15.1.1 pr.; 15.1.17; 15.1.19 pr.; 47.10.15.44

Ordinatio - (ord. gestorum) 8.53.36.1;

50.2.7 pr.

Ordo - (ordo adhibetur, ut prius - deinde) 29.4.6 pr.; (talis ordo dabitur, ut inprimis - mox - postremo) 50.1.13; (ordinem spectare, observare, facere inter aliquos) 16.3.7.3; 36.4.5.3; 38.4.5.2; (quis ordo in bon. possessionibus servetur) 38.15 rubr.; (suo ordine (bonorum possessionem petere) ex illa parte, unde proximi cognati vocantur) 38.9.1.11; (ordine unusquisque munere legationis fungi cogitur; ordine suo suscipere legationem; ordine vocari) 50.7.5.5; 50.7.14; (gerendorum honorum non promiscua facultas est, sed ordo certus huic rei adhibitus est) 50.4.14.5; (ordo sententiarum dicendarum) 50.2.2.1; (scribantur (decuriones in albo) eo ordine, quo) 50.3.1 pr.; (ordo scripturae) 28.6.2.4; 31.77.12; 40.5.24.17; 46.3.6; (edictorum) 5.1.72; 5.1.75; (postulationum) 1.16.9.4; (ordo incertus nascentium) 1.5.15; (ordine facere) 1.16.4.4; 16.1.2.1; 21.1.25.10; (civile ius et legum ordo) 16.3.31 pr.; (secundum iurisdictionis ordinem convenientem formam rei dare) 50.13.2; (lite apud iudicem suo ordine peragenda) 4.8.30; (ordo restituendae possessionis) 43.17.1.4; (ordo exsecutionis) 42.1.4.4; (ordo exercendorum public, iudiciorum capitalium) 48.1.8; (extra ordinem poenam exercere, agere) . extra; (ordo inferior, superior) 1.9.4; (ordo senatorius, equester) . ; (in ordinem ingenuorum transire) 27.1.44.3; (ordinum dignitas familiarumque) 25.4.1.13; (amplissimus ordo) . amplus; 3.4.3; 3.4.6.1;

48.7.1 pr.; 50.1.15 pr.; 50.2.2 pr.;

50.2.2.1

Originalis - (orig. patria) 50.1.22.4 Origo - (iuris or. atque processus)

1.2.2 pr.; 1.2.2.13; (habere originem iuris necessariam) 10.2.13; (originem trahere ex contractu) 44.7.11; (or. petitionis) 44.2.11.4; (originem ducere, trahere, habere) 50.1.6.1; 50.1.23 pr.;

50.4.3 pr.; (unde or. est alicui) 50.15.1 pr.; (originis provincia) 48.22.7.12; (origine eximi; originem retinere) 50.1.22.5;

50.1.23 pr.; (morari apud originem suam) 48.22.7.10; (muneribus civilibus apud originem avi naturalis respondere) 50.1.17.9; (libertini originem patronorum vel domicilium sequuntur) 50.1.6.3; 50.1.7; 50.1.17.8; (eius, qui iustum patrem non habet, prima origo a matre numerari debet) 50.1.9; (maternae originis municeps) 50.1.1.2

Oriri - (aqua oritur) 8.5.10.1; 39.3.1.18; (actiones, quae ex delictis (ex maleficiis) oriuntur) 47.1.1.2; 47.1.3; 42.1.52; 42.5.9.8; (exceptio, quae ex delicto personae oritur) 44.4.4.27; (si qua vitia ex ipsa re oriantur) 19.2.15.2; (tempestas orta) 19.2.13.2; (incendium ortum) 43.24.7.4; 1.15.3.4; (ex eodem genere orti) 50.16.220 pr.; (ex altera (provincia) ortus in altera adsedebit) 1.22.3

Oriundus - 1.9.11; 23.2.38 pr.; 27.1.30.1; 48.22.7.11; 50.1.6 pr.; 50.16.190

Ornamentum - (quod ornamenti causa fit - quod deformitatis vel incommodi) 43.6.1.2; (inter instrumentum et or- nam. multum interesse; instrumenti enim ea esse, quae ad tutelam domus pertinent, ornamenti, quae ad voluptatem, sicuti tabulas pictas) 33.7.12.16; (honorem omamentaque adtemptare) 47.10.15.39; (ornamenta senatoria) 50.16.100

Ornare - (ornandi municipii causa positae statuae) 42.5.29; (iumenta optime ornata vendendi causa) 21.1.38 pr.; (mulier ornata) 34.2.25.10

Ornatrix - 32.65.3

Ornatus - (ornatus aedium causa parari) 50.16.245 pr.; 7.1.13.7; 33.7.12.36; (ad ornatum rei pubi, spectare; ad om. civitatis pertinere) 30.32.2; 30.122 pr.

Orphitianum - 38.17.1 pr.; 38.17.1.6; . Orfitianum

Os (oris) - (per vim medicamentum alicui infundere vel ore vel clystere) 9.2.9.1

Os (ossis) - (os percussum alicui) 47.10.7.8; (ossa (hominis mortui) illata, condita) 11.7.2.2; 11.7.2.5; 11.7.8 pr.

Ospratura - . pratura

Ossuarium (ossuaria) - 47.12.2 Ostendere - (quasi commodatam osten

dendi gratia accipere pecuniam) 12.1.18.1; (virtutis ostendendae causa depugnare cum bestiis) 3.1.1.6; (ost. digito, demonstratione) 5.3.45; 8.5.10pr.; 10.4.3.1; 12.1.6; 12.4.6; 22.3.25.1 sqq.; 26.10.1.5; 30.34.3; 31.22; 31.34.3 i.f.; 34.2.7; 40.2.16.1; 44.4.2.1; 48.2.22;

48.21.3.8

Ostentatio - (ad pompam vel ostentationem accipere) 13.6.3.6

Ostentum - (ost. Labeo definit omne contra naturam cuiusque rei genitum factumque) 50.16.38

Ostia - 14.2.6

Ostiarius - 33.7.12.9; 33.7.12.42 Ostium - 6.1.59; 14.2.4 pr.; 19.2.13.1;

43.24.11.2

Otiosus - (otiosa pecunia) 22.1.13.1 Ovilio-33.7.25.2

Ovilis - (ov. grex) 7.8.12.2; (ovile)

33.7.24.2

Ovis - 9.2.2.2; 22.60.3; 22.65.7; 22.81.4-5

P

Pabulum-32.93.4; 33.7.12.8 Pacatus - (pacata provincia) 1.18.13 pr. Pacensis -50.15.8 pr.

Pacisci - (pactum est duorum consensus atque conventio) 50.12.3 pr.; (est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus) 2.14.1.2; (publica conventio est, quotiens inter se duces belli quaedam paciscuntur) 2.14.5; (de pignore iure honorario nascitur ex pacto actio, tollitur autem per exceptionem, quotiens paciscor, ne petam) 2.14.17.2; (pactio de vendendo pignore) 7.1.3 pr.; 8.3.33 pr.; 8.3.33.1; (pactum divisionis) 2.14.35; (societatis) 17.2.71 pr.; (pactio dotis) 4.4.48.2; (pactum dotale) . dotalis; (inter virum et ux. pactum conventum ante nuptias factum est) 2.3.4.17; 23.4.32; (servus cum domino de libertate pactus) 33.8.8.5; (pecuniam ob libertatem, pro libert. pactus) 40.1.6; 45.1.104; (pactio pro libert.) 4.3.7.8; (in, ob pactionem libertatis dare, accipere) 41.4.2.14; 41.4.9; (de lite pactus aliquis) 50.13.1.12; (ad litem instruendam pactionem facere) 48.10.20; (pacisci iudicatis se satisfacturum) 2.14.40.1; (potestatem facit lex (sodalibus) pactionem quam velint sibi ferre) 47.22.4; (ius publicum privatorum pactis mutari non potest) 2.14.38; cf. 2.14.42; (privatis pactionibus non laedi ius ceterorum) 2.15.3 pr.; (nec paciscendo nec legem dicendo nec stipulando quisquam alteri cavere potest) 50.17.73.4; 2.14.7.1; 2.14.7.12; 2.14.58; 7.1.23 pr.; 50.17.73.4; (nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem) 2.14.7.4; 2.14.45; (interdum ex pacto actio nascitur vel tollitur, quotiens lege vel SCto adiuvatur) 2.14.6; 2.14.17.2; (pacta conventa inesse bonae fidei iudiciis) 2.14.7.5; (ea pacta insunt (bonae fidei iudiciis), quae legem contractui dant, i.e. quae in ingressu contractus facta sunt; solent et ea pacta, quae postea interponuntur, parere exceptiones) 2.14.7.5; (pacta conventa, quae postea facta detrahunt aliquid emptioni, contineri contractu videntur, quae vero adiciunt, credimus non inesse) 18.1.72 pr.; (venditioni inserere pactum conventum, uti ne) 18.7.10; (ait praetor: pacta conventa, quae neque dolo malo neque adversus leges facta erunt, seivabo) 2.14.7.7; (qui paciscitur, ne dividat... nec vendere poterit) 17.2.16.1; (pactum conventum cum venditore factum... et emptori prodest) 2.14.17.5; (qui paciscitur, donationis causa rem certam et indubitatam liberalitate remitti) 2.15.1; (pacto transigere) 2.15.9.3; 5.2.27 pr.; (pactorum quaedam in rem sunt, quaedam in

personam, in rem sunt, quotiens generaliter paciscor, ne petam: in personam, quotiens ne a persona petam) 2.14.7.8; 2.14.17.5; 2.14.21.1; 2.14.21.19; 2.14.27.10; 2.14.28.2; 2.14.56.1; (pacisci cum creditoribus, ut minus solvatur) 2.14.7.17; (imus ex argentariis sociis cum debitore pactus) 2.14.27 pr.; (cum reo ad certum tempus pactio facta) 2.14.27.1; (tacita pactione id actum, ne peteretur) 2.14.27.9; (pacti (conventi) exceptio) 2.14.7.18; 2.14.10.1-2; 2.14.30.2; (pactum inter heredem et legatarium factum, ne ab eo satis accipiatur) 2.14.46; (pacisci, ne iudicati, depositi, furti agatur) 2.14.7.13; 2.14.7.15; 2.14.27.3 sqq.; (illud nulla pactione effici potest, ne dolus praestetur) 2.14.27.3; 13.6.17 pr.; (solviturhypotheca, si... paciscatur creditor, ne pecuniam petat) 20.6.5; (qui furti, vi bonorum rapt, damnatus pac- tusve erit, infamis est) 3.2.4.5; (pactum sic accipimus, si cum pretio quanto- cumque pactus est) 3.2.6.3; (quaedam actiones per pactum ipso iure tolluntur: ut iniuriarum, item furti) 2.14.17.1; 2.14.27.2; (nam et de furto pacisci lex permittit) 2.14.7.14; 47.2.52.26; (in fisci causis pacti cum delatoribus pro confessis habentur, si modo pretium vel modicum dederunt) 49.14.4

Paconius - 13.6.1.1; 37.12.3 pr.

Pactio, pactum - . pacisci Pactumeius Clemens - 40.7.21.1 Paedagogium - 33.7.12.32 Paedagogus -40.2.13; 40.5.35; 47.10.15.16 Paenitentia - 2.14.46; (si postea quam ius-

sit, paenitentiam egit, priusquam adiret, niliil agit adeundo) 29.2.25.14; (aequissimum est huiusm. in civitates collates paenitentia non revocari) 50.12.3.1; (paenitentia acta servum reciperare velle) 17.1.27.1; (manumissus post paenitentiam; actio propter paenitentiam competit) 12.4.5.1; (paenitentia dabit condictionem; paen. non facit iniuriam) 12.4.5.2

Paenitere - (dicere priores voluntates sibi paenituisse) 32.22 pr.; (aut si me pae-

niteat, condicere possum) 12.4.3.2; (inhibenda erit repetitio, [nisi paeniteat]) 12.4.2.3; (licet paenitere ei, qui dedit)

12.4.5 pr.; (paenituerit eum, qui tradiderit) 12.4.5.1

Paenula - 19.5.25; 34.2.23.2

Paganus - (praedia senatorum vel pa

ganorum) 11.4.1.2; 11.4.3; 19.2.50; 28.2.26; 29.1.3; 29.1.14; 29.1.38.1; 35.2.96; 40.4.52; 48.19.14; (pagani) 39.5.7.6

Pagus - (in qua civitate et in quo pago sit fundus) 50.15.4 pr.; (praedia diversis pagis) 33.1.12

Palaestina- 50.15.1.3; 50.15.1.6 Palaestra - 7.1.15.1 Palaris - . palus

Palatium - (excubias palatii deserere) 49.16.10 pr.

Palea-32.93.4

Palla - (muliebria (vestimenta) sunt... veluti pallae) 34.2.23.2

Palliolum - 34.2.23.2; 34.2.38.1

Palliotunica - 34.2.23.2

Pallium - 34.2.23.2; cf. 19.2.13.6

Palma - 33.6.16.1

Palmarium- 50.13.1.12

Palmyrenus - (Palm, civitas in provincia

Phoenice) 50.15.1.5

Palpari -9.1.1.7

Palus - 7.1.9.7; 7.1.59.2; 32.56; (palaris silva) 7.1.9.7

Palus - 7.4.10.2; (palustris) 39.2.24.2; 43.8.2.32

Pancratium - 9.2.7.4

Pangere - (si quid ipsi sine dolo malo inter se pepigerunt, id in primis iudex servare debet) 10.3.3.1; (ad complendum id, quod pepigerunt, ex vendito agere) 18.1.75; (si, cum dotem daret pater vel extraneus pro muliere, in unum casum pepigit, vel in divortium vel in mortem, dicendum est in eum casum, in quem non pepigit, esse mulieri actionem) 24.3.22 pr.; (pangere, ne petatur) 2.14.27.1; 2.14.27.5; 12.2.39

Pannicularius - (in pannic. ratione retinere) 48.20.6; (panniculariae (sc. rationis)

causa) 48.20.6; (...pannic. sunt ea, quae in custodiam receptus secum attulit: spolia, quibus indutus est, cum quis ad supplicium ducitur) 48.20.6; (non enim bona damnatorum panic, significari) 48.20.6

Pannus - 47.2.50.4

Panthera (pantheo) - 9.2.2.2 Papinianistae - Const. Omnem reip. 4 Papinianus (Aemilius) - 12.1.40; 20.5.12 pr. Papirius (Sextus, Publius) - 1.2.2.2; 1.2.2.7;

1.2.2.36; 50.16.144

Papirius Iustus - 2.14.60 inscr.

Papirius Fronto - 15.1.40 pr.; 30.114.7;

50.16.220.1

Papyrum - 32.52.6; 32.55.5

Par - (ex paribus partibus heredes) 40.5.56; (qui pari gradu sunt) 38.16.3.9; 48.9.3; (duo pares aetate) 34.5.10 pr.; (magistratus pari imperio) 4.8.4; (pari loco esse in litigando) 2.9.1.1; (par conditio omnium creditorum) 42.8.6.7; (par utriusque causa) 42.8.25 pr.; 45.1.91.3; (in pari causa possessor potior haberi debet) 50.17.128 pr.; (cum par delictum est duorum, melior habetur possessoris causa) 50.17.154 pr.; (paria delicta mutua pensatione dissolvuntur) 24.3.39; (parem rationem adscribere alicui) 40.4.22; (parem rationem facere cum coheredibus) 44.4.17.3; (paria facere) 40.7.40.8; 50.6.6.10; (iumenta paria; duo paria mularum) 21.1.38 pr.; 21.1.38.14; (pocula, poculorum paria duo) 32.30 pr.; (ita tenues et exhausti, ut publicis honoribus pares non sint)

50.4.6 pr.

Paraphema - 23.3.9.3

Parapsis - 34.2.19.9

Parare - (vas, in quo aqua ad bibendum la- vandamque familiam paratui') 33.7.12.10; (scriptura, quae ad testamentum faciendum parabatur) 28.1.29 pr.; (quae ad iniuriam alicuius vel damnum parata sunt) 50.7.11 pr.; (parare accusationem) 48.5.2.8; (paratus solvere, satisfacere) 3.3.26; 5.1.21; 10.2.18.5; 13.6.5.12; 13.7.10; 20.6.6.1; 46.1.17; (iudicium

accipere, pati) 5.3.13.14; 16.1.32.4;

22.1.24 pr.; 22.1.47; 41.2.3.10; (defendere, defensionem suscipere) 3.3.37.1; 3.3.38; 10.4.3.7; 43.24.3.5; 48.3.2.1; (cavere) 37.10.6.6; (paratum auxilium) 4.4.39.1; 12.1.31.1; 14.4.5.13-14; 15.1.39; 30.39.7; (inter emptum et paratum quid interest, quaeritur: et responsum est in empto paratum inesse, in parato non continuo emptum contineri) 32.4647;

32.49.1 sqq.; 32.58; 32.78.6; 33.7.12; 34.2.2-3; 34.2.10; 40.9.12.2; 41.1.19; 41.1.21 pr.; 41.2.3.12; 50.16.88; 50.16.242.4

Paratio - 30.39.7

Parcus, parce - (parcius restitui) 4.4.24.2;

4.4.24.4; (parcissime ius dici) 1.18.16 Parcere - 48.8.9; (pudori suo (non) pare.)

17.1.48 pr.; 23.2.43 pr.; (non pare, nominibus) 38.10.10.5; (si pepercerit filium dicere, ex Seia autem natum dixit)

28.2.3 pr.; (nec propter plures actiones parcendum erit in huiusmodi crimine reo) 48.5.6 pr. i.f.; (rusticitati hominis parcendum erit) 2.5.2.1; (quamquam temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est) 48.4.7.3

Parens - 2.4.4.1 sqq.; 2.4.10.5; 5.2.15 pr.;

23.3.5 pr.; 25.3.5.2; 26.7.3.1; 38.10.10.7;

48.9.9.1- 2; (appellatione parentis non tantum pater, sed etiam avus et proavus et deinceps omnes superiors continentur: sed et mater et avia et proavia) 50.16.51; (parentis locum obtinere) 23.2.39 pr.; 24.3.16; 28.3.3.1

Parere - 1.5.15-16; 1.5.18; 25.4.1.10;

29.2.30.1- 2; 37.9.1.27; 38.16.8.1;

38.17.2.3; (falsum est eam peperisse, cui mortuae filius exsectus est) 50.16.132.1; (parere usuras) 22.1.33 pr.; (obligationem, actionem, exceptionem) 2.4.7 pr.; 2.4.7.1; 2.4.7.4; 3.3.42.2; 12.2.9.6; 20.1.17; 24.3.7.16; 44.2.6; 45.1.108 pr.; 45.3.1.3; 46.5.10; (condictionem) 12.6.26.7; (liberationem) 12.6.26.4; 7.1.23 pr.;

46.3.98.1; 46.4.13.4

Parere, parrere - 4.6.10; 4.8.32.12; 14.3.11.4; 30.47.2; 37.11.7; 42.4.7.13; 40.5.24.17; 50.17.34; (quantum paret

m illo acervo suum cuiusque esse)

6.1.5 pr.; (quanti eam rem paret esse) 50.16.193; (quanti eam rem esse paret) 50.16.179; (parere patentibus et patriae) 1.1.2; (domino) 9.4.2.1; 35.2.13; (impune non pareri arbitro) 4.8.21.10; 4.8.32.16; (patere sententiae arbitri, iudicis) 4.8.23.2; 45.1.5.4; (sententia, cui pareri rerum natura non potuit) 49.8.3.1; (parere voluntati) 31.67.2; (voluntati defuncti) 35.2.94; (iudicio) 31.77.27; (iussioni testatricis) 40.4.44; (testatori) 12.4.3.9 i.f.; (denuntiationi) 17.1.30; (efficere, ne pareretur legi venditionis) 4.4.38 pr.; 18.3.6 pr.; (patere condicioni) 5.2.8.10; 12.4.1.1; 17.1.59.6; 28.5.23.1; 35.1.2; 35.1.5 pr.; 35.1.24; 35.1.44.8; 35.1.55; 35.1.60.1; 35.1.97; 36.1.32.2; 36.1.65.7; 40.4.12 pr.; 40.4.22; 40.4.45; 40.4.55 pr.; 40.7.3.1; 40.7.23.1; 40.7.29.1; 50.17.161; 50.17.174 pr.; (necesse est, ut iuri manifesto pareatur) 46.8.21; (pensionibus) 19.2.54.1; (aeri alieno) 27.9.5.9

Pariare - 40.1.4.5; (pariatio) 12.8.67.3; (pariator) 35.1.81 pr.

Paries - (paries est, sive murus sive maceria est) 50.16.157 pr.; (medius paries, qui utrasque aedes distinguit) 33.3.4; (pariete medio aedificato unam domum in duas dividere) 8.4.6.1; (paries communis) 39.2.35-37; 39.2.39 pr.

Pariter - (eandem rem apud duos par. deponere) 45.2.9 pr.; (duos servos emere par. uno pretio) 18.1.44; (qui par. eandem rem emerunt) 10.3.2 pr.; (si duo par. de hypotheca paciscantur) 20.1.16.8; (per duas par. vias ire agere posse) 8.6.6.1; (par. mortui) 34.5.17 pr.

Parium - 50.15.7.9

Parricida - . parricidium

Parricidium - 48.9 tit.; 48.9.1 i.f.; 48.9.3; (quaestores parricidii) 1.2.2.23; (patricida) 48.9.6; 48.9.9 pr.; 48.9.9.1

Pars-2.1.11.2; 21.2.1; 22.1.41.1; 39.1.5.15; 50.16.25; (refertur ad universos, quod publice fit per maiorem partem) 50.17.160.1; (maioris partis voluntas,

sententia) 2.14.7.19; 2.14.8; 3.1.3 pr.; (pars divisa) . dividere; (pars indivisa, pro indiviso) . indivisus; (quae in partes dividi non possunt) 50.17.192 pr.; (quaedam (stipulationes) partium praestationem recipiunt, quaedam non recipiunt; quaedam partis dationem natura recipiunt) 45.1.2.1; (etiam partis bonorum usus fr. legari potest, si tamen non sit specialiter facta partis mentio, dimidia pars bonorum continetur) 7.1.43; (hereditatem par- temve eius possidere) 29.4.1 pr.; (hereditatem vel partem hereditatis petere) 5.4.1 pr.; 5.4.1.1; (ex parte heres) 11.1.11.6; 5.4.1.3; 10.2.39 pr.; 28.2.28 pr.; 46.3.25; (pro parte teneri) 13.6.5.15; (pro p. liberari) 46.3.25; (pro p. numeratio subsecuta) 20.4.1 pr.; (in partem experiri) 39.2.40.2; (in partem valere - in p. non valere) 10.2.27; (per partes erogare pecuniam) 2.13.9.2; (impendere) 23.3.56.3; (parere condicioni) 35.1.44.8; (per p. servitus retinetur, licet ab initio per p. adquiri non poterit) 8.1.8.1; 8.4.6.1; (videndum erit, an exheredatus partem faciat, qui non queritur?... utique faciet... et si dicam inofficiosum, non totam hereditatem debeo, sed dimidiam petere) 5.2.8.8; (qui repudiantis animo non venit ad accusationem inofficiosi testam., partem non facit his, qui eandem querellam movere volunt) 5.2.17; 29.7.14.1; 30.84.8; (qui heres scriptus est, ratione doli exceptionis ceteris fideicommissum petentibus facere partem intellegitur) 31.67.3; (utrum ita postumus partem faciat, si natus sit, an et si natus non sit?) 34.5.7; (quamdiu postumus speratur, in ea causa est, ut partem faciat) 37.4.1.5; (liberi, qui contra tabulas habere non possunt, nec partem faciunt, si per alios committatur edictum) 37.4.10.4; 37.6.1.24; 38.16.3.9-10; 45.3.18 pr.; (usus fr. in multis casibus pars dominii est) 7.1.4; 50.16.25 pr.; (malum navis esse partem) 50.16.242 pr.;

(partum non esse partem rei furtivae) 50.16.26; 41.3.10.3; (pro parte dominii servitutem adquiri non posse) 8.1.11; (si non fuerint partes societati adiectae, aequas eas esse constat) 17.2.29 pr.; (aequalibus partibus mittendi omnes in possessionem) 39.2.40.4; (partem habere cum ceteris creditoribus) 27.8.1.14; (p. virilis) . virilis; (pars debita ei (dimidia?) restituenda) 38.2.35; (patrono in partem [debitam] (dimidiam?) praetor succurrere debet) 38.2.20.4; (patrono bonorum possessio partis [debitae] (dimidiae?) dabitur) 38.2.20.5; (patronus [debitam sibi partem] (quadrantem?) innnunem habet) 38.2.34; (residuum [ex debita sibi parte] (quadrantem) omnibus heredibus aufert patronus) 38.2.20.2; (singulis heredibus partes [debitae] (dimidiae) auferuntur) 38.2.43 i.f.; (in ea causa (est) patronus, ut bon. possessionem pro parte [debita] (dimidia) contra tabulas petere possit) 38.2.25; (patronus ex parte [debita] (dimidia) heres institutus) 36.1.66.3; (a p. uxoris defuncti praescribi coheredibus) 31.34.3; (ap. legatarii suggestum) 32.97; (ab utraque p. dolus compensandus) 2.10.3.3; (a neutra p. contrahi obligationem) 18.1.34.3; (pars rei - actoris; p. fugiens) 3.3.25; 50.16.212; (p. adversa) . adversus; (diversam partem adiuvare prodita causa sua) 3.2.4.4; (advocatio alterius partis) 2.1.17; (partes) 2.11.2 pr.; 2.12.6; 12.2.34.5; 49.15.21.1; (omnium partes, qui Romae ius dicunt) 1.16.7.2; (partes iudicis) 4.8.13.2; 24.3.34; 25.3.5.19; (consulis) 30.69.4; 39.1.15; 42.1.15.6; 44.7.41.1; (praetoris) 2.14.7.19; 4.4.11.2; 4.4.16.1; 28.5.23.1; 40.4.20; (praesidis) 1.6.2; (aestimare, quid sit partium suarum) 1.18.9; (partibus (suis) fungi) 5.3.7.1; 10.2.30; 23.3.40; 26.7.7.1; (actoris, petitoris - rei, possessoris partes sustinere, partibus fungi) 8.5.8.3; 10.2.2.3; 37.10.6.6; 39.1.15; 40.12.7.5; 44.1.12; (defensoris partes sustinere) 3.3.45.2; 39.1.5.19-20

Parsimonia - (quod parsimonia sua quis paravit) 15.1.39

Parthi - 49.15.24; (pelles parthicae) 39.4.16.7; 5.3.20.6

Partiarius - (partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino partitur) 19.2.25.6

Particeps - (in causam dotis particeps et quasi socia obligationis patri filia) 46.3.34.6; (particeps eiusdem obligationis) 46.4.16 pr.; (doli) 27.3.1.14; (fraudium) 9.2.23.4; (facinoris) 27.10.2; (fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse) 24.3.22.7

Participalis - 1.11.1 pr.

Participare, participari - 40.12.7 pr.; (par- tic. lucrum, damnum) 17.2.55; (partic. fraudem, furtum) 42.8.11.2; 47.6.1 pr.; (fraudis consilium cum heredibus participatum) 29.4.27.2; (partic. coetum) 49.7.1.4

Particular - 41.2.43 pr.

Particulatim - (partic. exsolvere) 22.1.41.1; (quamvis partic. venierit (fundus), omnes partes servitus sequitur) 8.3.23.3

Partim - (p. soluta pecunia) 12.6.67.2; (agere partim suo, partim procuratorio nomine) 10.2.3

Parthi - (ad fundum partiendum petere arbitrum communi divid.) 10.2.30; (duo tutores partiti inter se administrationem tutelae) 27.8.5; (part, hereditatem cum aliquo) 36.1.20.1; (ad partiendum pretium venum se dari passus) 40.12.7.1; 40.13.1.1

Parturire - 1.5.15; 25.4.1.10

Partus - (partus incipiens) 1.5.15; (ad partum usque produci) 37.9.1.19; (feminae recentes ex partu) 50.16.163.1; (partus antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum) 25.4.1.1; (partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur) 35.2.9.1; (partui in hoc favetur, ut in lucem producatur) 37.9.1.15; (partum abigere) . abigere; (septimo mense nasci perfectum partum) 1.5.12; (partus, qui membrorum humanorum officia ampliavit) 1.5.14; (partum subi-

cere, supponere) 25.4.1.13; 37.10.1.11; (partum abicere, exponere, praefocare) 25.3.4; 4.2.12 pr.; 5.3.24.20; 5.3.27 pr.; 6.2.11.2; 6.2.11.5; 12.6.27 pr.; 13.7.18.2;

20.1.15 pr.; 35.2.30 pr.; 36.1.60.4; 41.3.10.2; 41.4.10; 47.2.61

Parum - (p. bonus, p. bene) 9.2.5.3; 39.2.37; (nomina p. idonea) . idoneus; (p. probatum sibi opinari) 22.5.3.2; (p. est, ut non possit) 50.17.202

Parvus, parvulus - (parvi refert) 3.4.6.1; 5.3.25.5; (parvum vini) 47.2.21 pr.; (aliquam partem parvulam incommodi sustinere) 19.2.27 pr.; (parvuli) 40.5.55.1

Pascere - (quadrupedes, quae gregatim pascuntur) 32.65.4; (pecus in commune pascendum dare; societatis contrahendae causa pascenda data pecora) 17.2.52.2-3; (servitus (pecoris) pascendi; ut boves, per quos fundus colitur, in vicino agro pascantur) 8.3.1.1;

8.3.3 pr.; 8.3.4; 10.4.11.1; 24.1.21.1; 34.1.22.1; 48.15.6.1

Pascuus - (pascua silva) 50.16.30.5; (pecora ex pascuis subtrahere) 47.14.1.1; (pascui servitus) 8.3.6.1

Passus - (passum (sc. vinum)) 33.6.9 pr. Passus - 2.11.1; 38.15.2.3; 50.16.3 pr.;

50.16.154

Pastinare - 43.24.15.1; (pastinatio) 50.16.79.1; (pastinum) 24.3.7.16

Pastio-7.1.32; 33.7.8.1

Pastor - 33.7.25

Pastus - 19.5.14.3

Patavissenses - 50.15.1.9

Patefacere - (patefieri) 29.5.23

Pater - (pater is est, quem nuptiae de

monstrant) 2.4.5; (partem demonstrare non posse) 1.5.23; 50.16.201; (patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis sive puberes sive inpuberes) 1.6.4; (pater fam. appellatur, qui in domo dominium habet... quamvis filium non habeat; denique et pupillum patrem fam. appellamus, et cum pater f. moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familias nomen

subeunt) 50.16.195.2; (filius familias, qui in potestate patris est) 14.6.3.4; 14.6.6; 14.6.20; (inter patrem et filium contrahi emptio non potest) 18.1.2 pr.; (velle non creditur, qui obsequitur imperio patris vel domini) 50.17.4; (emancipatione patres fam. constituti liberi) 36.2.15; (filius fam. emancipatus vel alias pater f. factus) 37.11.1.8; (filii fam. in castrensi peculio vice patrum fam. funguntur) 14.6.2; (quantum ad testandum de castrensi peculio pro patre fam. habendus est filius fam. veteranus) 28.3.6.13; 1.2.2.8; 1.2.2.12; 1.2.2.20; 1.2.2.25-26; (patres conscripti) 5.3.22

Patera - 47.2.19.1

Patere - (omnibus patere actionem) 26.10.1.6; (late, latissime pat.) 13.5.21.1; 50.16.181; 14.1.1 pr.

Paterfamilias - . pater

Patemus - 28.5.79 pr.; 37.10.3.7; 42.5.6.2; (paterna) 48.20.7.3; 49.16.9 pr.; (facultates paternae) 35.2.87.7; (hereditas pat.) 29.2.59; (creditor, debitor pat.) 4.4.7.2; 4.4.29.2; (pat. verecundia)

49.17.14.1 i.f.

Patemus - 49.16.12.1; . Tarruntenus Pati - (pati periculum) 20.1.15.2; 23.2.60.2;

(damnum, detrimentum, incommodum) 37.10.3.5; 39.2.40.2; 39.3.1.23; 39.3.22 pr.; 42.1.13.1; 42.8.25 pr.; (casum) 7.1.12; (iniuriam) 2.2.3.3; 3.2.21; 17.2.52.18; 21.2.5; 37.6.10; (moram) 1.16.5; 31.78 pr.; 32.35 pr.; 38.16.1.1; 40.5.13; 40.7.3.2; (dolum) 4.3.1.7; 44.4.4.27; (metum) 44.4.4.34; (vim) 4.2.14.11; 4.2.23 pr.; 48.5.14.7; 48.5.40 pr.; (pati adulterium, stuprum) 4.2.8.2; 48.5.6 pr.; 47.10.25; (furtum) 1.18.16; 47.2.27.1; (pati poenam) 2.2.3.6; 19.1.51.1; 40.7.29 pr.; 44.6.3; 48.16.1.9; (deportationem) 24.1.13.1; (ultimum supplicium) 29.5.1.28; (condemnationem, sententiam) 4.2.14.4; 32.1.3; 48.19.1 pr.; (pati controversiam) 5.3.7.2; 35.3.3.6; 36.1.65.2; 37.10.1.4; 37.10.3.8-9; 37.10.11; (quaestionem) 5.3.7.1; 11.7.14.7; (causam de bonis) 10.2.39 pr.; (actionem) 3.5.36 pr.; 4.4.9.2;

6.1.80; 15.1.30.3; 27.4.4; 29.4.10.2; 36.1.68.3; 49.17.18.4-5; (iudicium) 3.3.54 pr.; 4.7.3.5; 5.1.22; 5.1.24.1; 5.3.13.14; 9.4.25; (interdictum) 37.15.7.2; 43.16.1.19; (exceptionem) 44.4.4.28; 44.4.4.31; (compensationem) 3.5.3.4; 24.3.24.6; (deductionem) 36.1.17.3; (Falcidiam) 35.2.1.19; 35.2.17; 35.2.22 pr.; 35.2.26.1; 35.2.36 pr.; 35.2.65; .35.2.93; (cautionem) 35.3.3.5; (aedificia, quae servitutem patiuntur) 8.2.12; 8.2.24; (aliud est auctorem esse servo delinquenti, aliud pati delinquere) 9.4.3; 9.4.19.2; (pati uxorem suam delinquere, adulterari) 48.5.2.3; 48.5.30.4; (deterius facere aliquid vel fieri pati) 19.2.11.2; (qui patitur ab alio mandari, ut sibi credatur, mandare intellegitur) 17.1.18; (vix est, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi) 50.16.28 pr.; (pupillus pati posse non intellegitur) 50.17.110.2; (patiente vicino opus facere) 39.3.19; (res patitur, ut) 14.1.1 pr.; (nulla iuris ratio patitur, ut) 1.3.25; (ius nostrum non patitur) 50.17.7; (quae virum pati non potest) 36.2.30; (freni patiens equus) 49.15.2.1; (circa advocatos patientem esse proconsulem oportet) 1.16.9.2; 23.3.61.1 i.f.; 40.12.1 pr.

Patienter - (pat. audire aliquem) 28.4.3 Patientia - 48.18.1.23; (scientia, quae

habet non voluntatem, sed patientiam: non enim velle debet dominus, sed non nolle) 14.4.1.3; (per patientiam constitutae servitutes, forte si per domum quis suam passus est aquaeductum trans- duci) 6.2.11.1; (traditio plane et patientia servitutium inducet officium praetoris) 8.3.1.2; (sera est pat. fruendi, quae offertur eo tempore, quo frui colonus non potest) 19.2.24.4; (patientiam (destruendi, restituendi operas, tollendo operi) praestare) 39.1.22; 39.3.4.2; 39.3.5; 39.3.11.2; 39.3.11.6; 39.3.12; 43.1.5; 43.8.2.43; 43.24.13.7; 43.24.15.1

Patina - 33.7.18.3

Patria - (Roma communis nostra patria est) 50.1.33; (parentibus et patriae par

ere; legibus patriae suae oboedire) 1.1.2; 50.4.3.1; (eum, qui patria interdictum est, etiam abstinere debere; si cui urbe fuerit interdictum, patria sua interdictum non videtur) 48.22.7.15-16

Patricius - 1.2.2.43; 1.9.12.1; 1.13.1.3 Patrimonium - 10.2.38; 12.6.61; (corpus

patrimonii) . corpus; (patrimonii munera, onera) 50.4.1 pr.; 50.4.4.2; 50.4.18.18; (in patrimonium suum convertere aliquid) 5.3.25.1; 31.77.19; (quae in patrimonio habet aliquis) 46.6.9; (quae extra computationem patrimonii nostri sunt - quae in patrimonio sunt) 50.16.5; (in patrim. nostro computantur apes) 10.2.8.1; (praedia, quae nostri patrimonii sunt) 10.2.10; (in patrimonio fisci, populi esse) 18.1.72.1; 41.1.14 pr.; 43.8.2.4; (praedia Caesaris, quae in formam patrimonii redacta sub procuratore patrimonii sunt) 30.39.10

Patrius - (patria potestas) . potestas; (patrio iure uti) 45.1.132 i.f.; (patrium solum) 50.2.1

Patrocinari - (non solum aetatis beneficio, verum et si aetas non patrocinetur, habere abstinendi facultatem) 4.1.6; (indignus, cui exceptio patrocinetur) 2.11.2.8; (patroc. libertatis praestationi) 40.5.24.9

Patronalis - (verecundia, reverentia patron.) 39.5.20 pr.

Patronatus - (iura, commodum patronatus) 24.3.64.5; 26.5.14; 37.14.3; 48.23.1.1; (in fraudem patronatus factum aliquid) 38.5.1.27

Patronus - 3.1.1.4; 48.1.12; 48.5.28.7; (patrona) 1.16.9.3; 2.4.4.1; 2.4.8.1; 2.4.10; 2.4.14; 2.8.2.2; 37.14.1 sqq.;

37.15.5 sqq.; .38.2.1 sqq.

Patruelis (frater, soror) - 38.10.10.15 Patruus - (p. magnus, maior, maximus)

38.10.10.14-17

Paucitas - 50.2.12

Paucus - (pauciores res possidere) 5.3.41 pr.; (aut paucioribus diebus aut nullis possedisse) 50.16.156; (si paucissimi dies ad perficiendam [longi

temporis possessionem] superfuerunt) 23.5.16; (non pauco tempore) 50.8.13

Paulatim - (ita paul. adici, ut intellegere non possimus, quantum quoquo temporis momento adiciatur) 41.1.7.1

Paulianus - (responsa Pauliana) C. Omnem reip. 5

Paulus - (paulo maior aetas) 3.1.1.3; (p. honestius nomen) 50.16.144

Pauper - (eam demum donationem impediri solere, quae et donantem pauperiorem et accipientem faciet locupletiorem) 24.1.4; 24.1.5.8; 24.1.5.16

Pauperies - 9.1; (.. .si non quadrupes, sed aliud animal pauperiem fecit) 9.1.4

Pauperitas - 27.1.7; (nonnulli propter paup., ut sunt, qui minus quam [L aureos] habent) 48.2.10; 36.1.80.12

Pavidus - 21.1.4.3

Pavimentum-7.1.7.3; 8.2.28; 33.7.12.22

Pavo-41.1.5.5

Pax-2.14.1.1; 2.14.5

Peccare - (imperitia, per inprudentiam

pecc.) 19.2.9.5; 50.13.6; (peccatum) 44.7.52 pr.; 44.7.52.8; 47.10.18 pr.; 50.16.131.1; 50.16.244

Peculatus - (Labeo... peculatum definit pecuniae publicae aut sacrae furtum non ab eo factum, cuius periculo fuit, et ideo aedituum in his, quae ei tradita sunt, peculatum non admittere) 48.13 tit.; (qui pecuniam traiciendam suscepit vel quilibet alius, ad cuius periculum pecunia pertinet, peculatum non committit) 48.13.11.3; (senatus iussit lege peculatus teneri eos, qui in- iussu eius, qui ei rei praeerit, tabularum pubi, inscipiendarum describendarum- que potestatem fecerint) 48.13.11.4; (eum, qui pecuniam pubi, in usus aliquos retinuerit nec erogaverit, hac lege teneri) 48.13.11.5; (qui tabulam aeream legis formamve agrorum aut quid aliud continentem refixerit vel quid inde immutaverit, lege Iulia pec. tenetur. Eadem lege tenetur, qui quid in tabulis pubi. deleverit vel induxerit) 48.13.11.6; (qui perforaverit muros vel

inde aliud abstulerit, peculatus actione tenetur) 48.11.10; (is, qui praedam ab hostibus captam subripuit, lege pec. tenetur) 48.13.13; (sed et si de re civitatis aliquid subripiat, constitutionibus... cavetur peculatus crimen committi) 48.13.15; 48.13.5.4; (ob pecuniam civitati subtractam actione furti, non crimine pec. tenetur) 47.2.82

Peculiaris, peculiarius - (ex causa peculiari fideiubere) 46.1.19; (habere rem) 41.2.13.8; (peculiari nomine adprehen- dere, possidere, tenere) 41.2.4; 41.2.32.2; 41.3.4.9; 41.3.31.3; (usucapere) 41.1.45.4; (emere) 21.1.51 pr.; 40.12.16.4; 41.4.2.10; (credere) 46.3.32; (non peculiare nomen facere, sed quasi dominicae rationis) 15.3.3.5; (pec. obligatio) 46.2.19; (peculiaria debita) 46.2.34 pr.; (debitor peculiaris) 12.6.26.8; 15.3.7.1; 23.3.24; (creditores peculiares) 10.2.18.5; 33.8.18; (negotia pecul. gerere; rerum peculiarium causa negotia gerere) 3.3.33 pr.; 3.5.5.9; (ob rem peculiarem fideiubere) 15.1.47.1; (parenti licere deteriorem condicionem liberorum in rebus peculiariis facere) 44.4.4.34; ((in) merce peculiari negotiari) 14.1.20.10; 14.4.1 pr.; 14.4.1.2; 14.4.3.1; 15.1.27 pr.; (nummi peculiares) 19.1.30 pr. i.f.; 21.1.2.4; 29.2.20.4; (servus pecul.) 14.1.1.22; 33.8.21; 40.1.7; (peculiariter tenere, adquirere, parare, nancisci) 41.2.1.5; 41.2.1.22; 41.2.3.12; (hypothecae accipere) 20.6.8.5; (emere) 21.3.1.4; (negotiari) 14.4.2; (mutuari) 15.3.3.1; (cuius peculiariter interest) 10.4.13 i.f.

Peculiatus - (servus pecul.) 19.1.13.4;

21.1.18.2

Peculium - 15.1.5.3; 23.3.9.3; 32.79.1; 36.1.17 pr.; 39.5.31.1; (pec. Tubero sic defmit, quod servus domini permissu separatum a rationibus dominicis habet, deducto inde si quid domino debetur) 15.1.5.4; (peculii est non id, cuius servus seorsum a domino rationem habuerit, sed quod dominus ipse separaverit, suam a servi ratione dis-

cernens) 15.1.4 pr.; (pec. et ex eo consistit, quod parsimonia sua quis paravit vel officio meruerit a quolibet sibi donari idque velut proprium patrimonium servum suum habere quis voluerit) 15.1.39; (paterfam. peculium non potest habere quemadmodum nec servus bona) 50.16.182; 14.5.2 pr.; 15.1.47.6; (servus, quem cum peculio emisti; deducto peculio venditus) 15.1.47.5; 19.1.30 pr.; (peculium,

quod servus civiliter quidem possidere non potest, sed naturaliter tenet, dominus creditur possidere) 41.2.24; (filius servusve, cui administratio peculii permissa est) 46.2.34 pr.; (libera peculii administratio non permanet neque in fugitivo neque in subrepto) 15.1.48 pr.; (filiusfam. donare non potest, neque si libertam peculii administrationem habeat; non enim ad hoc ei conceditur libera pec. administratio, ut perdat) 39.5.7 pr.; 2.14.28.2; (pec. legatum)

33.8 tit.; (formula in dominum danda de peculio; persecutio in peculio) 47.2.42 pr.; (de peculio aedilicia actio in dominum vel patrem; redhibitoria peculio tenus, in peculium) 21.1.23.4; 21.1.57 pr.; 21.1.57.1; (de peculio obligari, teneri, conveniri, condemnari) 15.1.3.1-2; 15.1.3.5-6; 15.1.5 pr.;

15.1.5.1; 15.1.19.1; 15.1.30.1; (pec. castrense, quasi castrense) . castrensis

Pecunia - (pec. signata) 34.2.19 pr.; (aurea) 2.14.35; (numerata) . numerare; (credita) . credere; (mutua) . mutuus; (faenebris) . faenebris; (traiecticia) . traiecticia; (pecuniam exercere) . exercere; (pecuniae negotium gerere) 3.5.36.1; (acervum pecuniae stipulari) 45.1.29 pr.; (cum do, ut facias... pecunia data locatio erit) 19.5.5.2; 17.1.1.4; (itaopus locare... ut in singulas operas certa pec. daretur) 19.2.51.1; (operas suas locare et eo nomine pecuniam in armos singulos dari stipulari) 45.3.18.3; (pec. messium) 24.3.7.3; (non magnae pecuniae esse) 47.9.4.1; (pecuniae significatio ad ea refertur, quae in patrimonio sunt)

50.16.5

<< | >>
: / . . .. . VIII: . - .,2006. - 677 .. 2006

Oblatio - (obi. eius, quod relictum est) 5.2.8.10; (aestimationis) 31.89.1; (cautionis) 39.2.15.33; ([ad oblat. dei] donare uxori) 24.1.5.12:

- - - - - . - - - - -
- - - - - - - - () - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -