<<
>>

КОЧЕТКОВ В.М. та ін.. Гроші та кредит: Навч.-метод.посіб./В.М.Кочетков, Д.Г.Сироцинський, Н.ЮАнд- рушко.— К.: Вид-во Європ. ун-ту.—2001.— 84 с.. 2001

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Гроші та кредит». Висвітлює суть і функції грошей, теорію грошей, грошовий оборот і грошові потоки, грошовий ринок, грошові системи, кредит у ринковій економіці, кредитні системи, валютні відносини і валютні системи. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Розгляд положень посібника супроводжується значною кількістю прикладів, таблиць, рисунків. Наводяться понятійні визначення, що робить посібник доступним для читача і сприяє оволодінню складними питаннями грошей та кредиту. Для студентів економічних спеціальностей, які самостійно вивчають дисципліну «Гроші та кредит».

<< | >>
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

Книги и учебники по дисциплине Кредитование:

 1. Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит - 2015 год
 2. Степушина Ольга Васильевна. ДИНАМИКА РЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ ДОЛГЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ КРЕДИТ). Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Санкт-Петербург, 2015 - 2015 год
 3. Коллектив авторов. Деньги, кредит, банки: Шпаргалка - 2015 год
 4. Неизвестный. Деньги, кредит, банки. Ответы к экзамену - 2015 год
 5. Неизвестный. Ответы к экзамену по дисциплине « Деньги, кредит, банки» - 2015 год
 6. Неизвестный. Ответы к экзамену по дисциплине "Деньги и кредит" - 2015 год
 7. Неизвестный. Ответы к экзамену по дисциплине "Деньги, кредит, банки" - 2015 год
 8. Неизвестный. «Финансы и кредит». Вопросы к итоговому контролю - 2015 год
 9. Неизвестный. Ответы на государственный экзамен по дисциплине "Деньги, кредит, банки" - 2015 год
 10. Неизвестный. Государственный кредит. Курсовая работа - 2015 год
 11. Коллектив авторов. Деньги, кредит, банки: Шпаргалка - 2015 год
 12. Неизвестный. Ответы к экзамену по дисциплине «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» - 2015 год
 13. Неизвестный. Финансы, денежное обращение и кредит. Вопросы и ответы к экзамену - 2015 год
 14. Неизвестный. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» - 2015 год
 15. Неизвестный. Деньги, банки, кредит. Ответы на экзаменационные вопросы - 2015 год
 16. Неизвестный. Финансы и кредит. Ответы на вопросы к экзамену - 2015 год
 17. Неизвестный. Деньги, кредит, банки Ответы на экзаменационные вопросы - 2015 год
 18. Неизвестный. Деньги, кредит, банки. Ответы на вопросы к экзамену - 2015 год
 19. Неизвестный. Деньги, кредит, банки. Ответы на экзаменационные вопросы - 2015 год
 20. Неизвестный. Финансы, денежное обращение и кредит. Ответы на вопросы к экзамену - 2015 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -