<<
>>

ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р., № 2121—III // Уряд, кур’єр. - 2001. - №8. - 17 січ.

2. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» // Відомості Верховної Ради України.

— 1991. — №38.

3. Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні»// Вісник НБУ. — 1996. — №5.

4. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. - 384 с.

5. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. — К.:Лібра, 1993.

6. Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи, 1996. — 413 с.

7. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. — К.: Основи, 1996. — Гл.1.

8. Гроші та кредит: Навч.-метод, посібник / М.І. Мирун, М.І. Савлук, В.М. Кочетков та ін. — К.: КНЕУ, 1999. — 76 с.

9. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

10. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. — К.: Либідь, 1992. — 331 с.

11. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. - 404 с.

12. Деньги, кредит, банки /Авт. колл, под рук. Г.И. Кравцовой. — Минск: Меркованне, 1994.

13. Долан ЗДж., Кемпбелл К.Д.,Кемпбелл РД. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. — СПб: Оркестр, 1994.

14. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. — М.: Банки и биржи, 1995.

15. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Прогресс, 1987.

16. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретикоприкладной аспект. — К.: МАУП, 1999. — 192 с.

17. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Современная система денежных расчетов: 2-е изд., перераб. и доп. — К: УФИМБ, 1998. - 192 с.

18. Кочетков В.Н. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб, пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.

19. Лукина И.В. МВФ: история и современность // Деньги и кредит. — 1992. — №4.

20. Мусіенко Г. Проблеми міжнародних розрахунків країн СНД та перспективи їх розв’язання //Банківська справа.

— 1995. — №1.

21. Никитин С.М. Теории инфляции и их эволюция // Деньги и кредит. — 1995. — № 1.

22. Основы банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. — К.: Либра, 1994. - 330 с.

23. Поляков В.П., Москвина Л.А. Основы денежного обращения и кредита. — М.: Инфра, 1996.

24. Приєднання України до статті VIII Статуту МВФ // Вісник НБУ. - 1997. - №7.

25. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи. — К.: Лібра, 1998. — 334 с.

26. Симановский А. Ю. О направлениях и инструментах денежной политики // Деньги и кредит. — 1992. — №11.

27. Чужо А. Створення грошової системи України // Економіка України. — 1994. — № 11.

28. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. — К.: Скарби, 1998. — 288 с.

29. Ющенко В., Лисицький В. Курсоутворення в Україні та уроки інших країн із перехідною економікою // Вісник НБУ. — 1997. - №6.

30. Ющенко В.А. Проблеми ремонетизацїї економіки України // Вісник НБУ. - 1997. - №6.

КИЇВ - 2001

<< | >>
Источник: КОЧЕТКОВ В.М. та ін.. Гроші та кредит: Навч.-метод.посіб./В.М.Кочетков, Д.Г.Сироцинський, Н.ЮАнд- рушко.— К.: Вид-во Європ. ун-ту.—2001.— 84 с.. 2001

Еще по теме ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Список рекомендованої літератури
  2. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  3. Глава 13. Місцеві фінанси
  4. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
  5. Розділ VІ Міжнародні фінанси
  6. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  7. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
  8. ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  9. ЗМІСТ
  10. Список рекомендованої літератури
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -