>>

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей для самостійного вивчення теоретичного курсу «Гроші та кредит». Він передбачає вивчення еволюції грошей, кредиту, банків, ринку цінних паперів як сукупності економічних відносин, що мають прямий та зворотний зв’язок з процесом суспільного відтворення і дослідження внутрішньої структури грошової, кредитної та валютної системи, а також аналіз взаємодії структурних елементів цих систем.

Посібник містить методичні вказівки щодо вивчення кожної теми, плани семінарських занять, тестові завдання для самоконтролю, список рекомендованої літератури, термінологічний словник, тематику курсових робіт та методичні вказівки щодо їх виконання, тематику контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання, критерії оцінки знань студентів, загальний список рекомендованої літератури.

Мета дисципліни: вивчення особливостей функціонування грошово-кредитної системи України; оволодіння різними методами і прийомами аналізу грошово-кредитної сфери; засвоєння відповідної термінології.

Завдання дисципліни:

• одержання необхідних знань з теорії і практики функціонування грошово-кредитної сфери;

• знання основ функціонування грошово-кредитних систем; сучасного стану грошово-кредитної системи України і основних напрямів її розвитку; функціонування банківської системи України;

• вміння використовувати теоретичні знання при аналізі грошово-кредитної сфери і аналізувати стан грошово- кредитної системи, а також стан банківської системи.

Методика вивчення дисципліни передбачає взаємозв’язок головних тем курсу з категоріями економічної теорії, економіки і менеджменту. Курс «Гроші та кредит» є органічною складовою частиною єдиної економічної науки і фундаментальної підготовки економістів широкого профілю.

З

| >>
Источник: КОЧЕТКОВ В.М. та ін.. Гроші та кредит: Навч.-метод.посіб./В.М.Кочетков, Д.Г.Сироцинський, Н.ЮАнд- рушко.— К.: Вид-во Європ. ун-ту.—2001.— 84 с.. 2001

Еще по теме 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -