<<
>>

§ 11. Документальне оформлення ходу та результатів загальних зборів

Товариство повинно забезпечити кожному акціонеру, незалежно від того, чи брав він участь у загальних зборах, можливість ознайомитися з документами, пов\'язаними з проведенням загальних зборів, зокрема, з протоколом загальних зборів, з протоколами реєстраційної (мандатної) та лічильної комісій, з протоколами представників акціонерів та ДКЦПФР, які здійснювали контроль за проведенням реєстрації акціонерів, з прийнятими на загальних зборах внутрішніми документами та (або) змінами до них.

Основними документами, які складаються за підсумками проведення загальних зборів, є:

• протокол загальних зборів;

• протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів;

• протокол про підсумки голосування.

Закон містить лише лаконічні вимоги щодо протоколу загальних зборів, встановлюючи, що він підписується головою та секретарем зборів і не пізніш як через три робочі дні після закінчення зборів передається виконавчому органу товариства.[20]

Це означає, що протокол та додатки до нього мають бути оформлені у строк не більше трьох робочих днів з дня проведення загальних зборів. Законом не встановлено спеціальних вимог до форми та змісту цього документу. Ці вимоги можуть бути визначені у положенні про загальні збори.

Протокол про підсумки реєстрації складається реєстраційною комісією або представниками реєстратора, якщо вони виконували функції з реєстрації учасників зборів, та додається до протоколу загальних зборів. В ідеалі він має бути складеним до початку загальних зборів, але на практиці обмаль часу не дає можливості реєстраційній комісії належним чином оформити протокол. У цьому випадку можливе складання стислого звіту про підсумки реєстрації з зазначенням кількості зареєстрованих осіб, кількості належних їм голосів та висновку щодо наявності або відсутності кворуму.

Більш детальний протокол про підсумки реєстрації може складатися у строк, призначений для складання протоколу загальних зборів.

Результати голосування та прийняті рішення повинні бути вчасно доведені до відома акціонерів, тобто до закриття загальних зборів. Результати голосування мають бути зафіксовані у протоколі загальних зборів, який належним чином оформляється і зберігається у товаристві.

За підсумками голосування лічильною комісією складається протокол про підсумки голосування. Головна мета протоколу — це констатація факту прийняття або неприйняття рішення. Під час обрання органів товариства — це констатація факту чи відбулись вибори цього органу, чи ні. Залежно від порядку проведення голосування на зборах, можливе встановлення такого порядку складання протоколу, коли:

• лічильна комісія складає окремий протокол за результатами голосування щодо кожного питання порядку денного;

• лічильна комісія складає загальний протокол про результати голосування щодо всіх питань порядку денного та оголошує його наприкінці зборів;

• лічильна комісія складає стислі звіти за результатами голосування кожного питання порядку денного та оформлює протокол у 3-денний строк після проведення зборів.

За будь-якого варіанту підбиття підсумків зборів варто дотримуватися рекомендацій Принципів корпоративного управління:

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме § 11. Документальне оформлення ходу та результатів загальних зборів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -