<<
>>

§ 9. Правомочність рішень загальних зборів

Відповідно до вимог ст. 42 Закону про господарські товариства, рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

а) зміна статуту товариства;

б) прийняття рішення про припинення діяльності товариства;

в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства.

Згідно з п. 4 ст. 159 ЦКУ, рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо таких двох питань:

• внесення змін до статуту товариства;

• ліквідація товариства.

Законодавець чітко визначив, що з інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Отже, положення пп. "б" та "в" ст. 42 Закону України "Про господарські товариства", які передбачають прийняття більшістю у 3/4 голосів рішень з таких питань, як припинення діяльності товариства,[17] а також створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв, не застосовуються як такі, що суперечать нормам ЦКУ.

Слід зазначити, що ч. 2 ст. 98 ЦКУ передбачає, що “рішення про ... відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, ... приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом”. Ця норма є загальною і не поширюється на акціонерні товариства, оскільки спеціальною нормою (п. 4 ст. 159 ЦКУ) встановлено інше.

Нагадаємо, що перелік питань, щодо яких необхідна кваліфікована більшість голосів учасників зборів, має бути визначеним у статуті товариства. Але з урахуванням вимог законодавства цей перелік не може бути розширений порівняно з переліком, зазначеним у ЦКУ, а визначення параметрів кваліфікованої більшості не може відрізнятися від встановлених законодавством 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. На практиці вираз “проста більшість голосів” трактується в більшості товариств як “більше 50 відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у зборах”. Така позиція виглядає цілком логічно, але для усунення можливих непорозумінь доцільно врегулювати це питання у статуті.

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме § 9. Правомочність рішень загальних зборів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -