<<
>>

§ 1. Учасники загальних зборів

Аналіз Закону про господарські товариства дозволяє виділити наступні категорії осіб, які мають право брати участь у загальних зборах:

• Усі акціонери незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є.

Однак голосувати за прийняття рішень з порядку денного загальних зборів можуть, як правило, лише власники простих акцій, за винятком випадків, коли статутом акціонерного товариства надається таке право і власникам привілейованих акцій;

• Представники акціонерів (постійні чи тимчасові), котрі мають довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів;

• Особи, які підписалися на акції додаткового випуску (вони беруть участь у голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції);

• Члени виконавчих органів, які не є акціонерами.

Участь у загальних зборах не обмежується лише голосуванням, вона може проявлятися у присутності на загальних зборах, забезпеченні проведення загальних зборів (проведенні підрахунку голосів, веденні протоколів та ін.), доповідях та звітах осіб, запрошених на збори. Тому у положенні про загальні збори доцільно передбачити й інші, не вказані в законі, категорії учасників зборів та умови їхньої участі у зборах.

Інші учасники зборів:

• Аудитор товариства або його представник (його участь необхідна під час розгляду питання про затвердження річних результатів діяльності товариства для надання учасникам зборів відповідей на питання щодо аудиторського висновку).

• Кандидати, запропоновані для обрання до органів товариства.

• Інші особи, допущені до участі у зборах (представники засобів масової інформації, місцевої влади та ін.).

Дозвіл на участь інших осіб у зборах може надавати наглядова рада або головуючий безпосередньо на зборах. У будь-якому випадку у положенні про загальні збори необхідно зазначити, хто саме надає такий дозвіл.

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме § 1. Учасники загальних зборів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -