<<
>>

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять

матеріалів рулонних покрівельних та гідроізоляційних.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов\'язкові

для використання в усіх видах нормативної документації, у довід-

ковій та навчально-методичній літературі, що належить до сфери

діяльності з питань стандартизації або при використанні резуль-

татів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп\'ютерних

систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі

підприємств, установ, організацій, що діють на території України,

технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-

нерних товариств, міністерств (відомств).

================================================================

Видання офіційне

- 2 -

ДСТУ Б А.1.1-15-94

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ:

 1. 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
 2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державний контроль за використанням та охороною земель (Відомості Верховної Ради (ВИР), 2003, N 39, сг. 350)
 3. За останні десятиріччя у сфері застосування нових інформаційних технологій для виробництва і використання геопрос торових даних пройдено шлях від автоматизації окремих етапів топографо-геодезичного виробництва
 4. Держане управління і контроль у сфері використання та охорони водних ресурсі
 5. Державне управління і контроль у галузі вивчення, використання та охоронинадр
 6. Тваринний світ як об’єкт правової охорони та використання
 7. Державне управління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу
 8. Історія виникнення, розвитку та сучасний стан окремого криміналістичного вчення про використання даних інформаційних систем у розслідуванні злочинів
 9. Попередження і усунення колізій між земельно-правовими нормами, вміщеними до актів законодавства різних галузей
 10. Стан наукової розробки проблеми використання праці засуджених до позбавлення волі
 11. 4.3.4. Договори на використання об’єктів права промислової власності
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. Принципи реалізації державної виконавчої влади у галузі сільського господарства
 14. 3.1. Загальна характеристика складів адміністративних деліктів у галузі сільського господарства
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. Поняття незаконного використання бюджетних коштів у Збройних Силах України
 17. Аналіз основних кількісно-якісних показників незаконного використання бюджетних коштів у Збройних Силах України
 18. Нормативно-правові чинники та їх вплив на детермінацію злочинів, пов’язаних із незаконним використанням бюджетних коштів у Збройних Силах України
 19. Розвиток будівельної галузі як напрям економічної політики держави
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -