<<
>>

Висновки до розділу 3

Таким чином, злочинність як соціальне явище не існує поза людей і їх поведінки, її слід розглядати як підсумок соціальної взаємодії.

Окрім чинників, зумовлених зовнішнім середовищем - соціумом, важливу роль у причинах злочинності відіграє особистість.

Саме взаємодія соціальних умов і особистісних параметрів тягне за собою індивідуальну злочинну поведінку і відповідно - злочинність. Причини й умови злочинів, вчинених з мотиву релігійної ненависті або ворожнечі, слід розглядати на двох рівнях - загально- соціальному та індивідуальному, на рівні особистості. Таким чином, ми можемо з великою мірою впевненості сказати, що мотив релігійної ненависті або ворожнечі як чинник суб’єктивний більшою мірою схильний до впливу на особистість. Іншими словами, говорячи про фактори, що впливають на виникнення та розповсюдження злочинності на релігійному ґрунті, на нашу думку, насамперед, визначальне значення займають особливості формування особистості та виникнення на етапі становлення цієї особистості ціннісних орієнтацій (мотивації), які в подальшому під впливом об’єктивних чинників переростають у мотив релігійної ненависті або ворожнечі.

Об’єктивні чинники, що детермінують злочини з мотиву релігійної ненависті або ворожнечі, різноманітні й вимагають комплексного підходу до проблем запобігання цього виду злочинів як на загально-соціальному, так і на спеціально-кримінологічному рівні. Тому для запобігання злочинів, вчинених з мотиву релігійної ненависті або ворожнечі, необхідно не тільки однакове тлумачення й застосування норм права, а й розробка та впровадження комплексу спеціально-кримінологічних заходів, спрямованих на боротьбу із цим видом

злочинів.

<< | >>
Источник: ЛЕОНЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА. ЗЛОЧИННІСТЬ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ: ФЕНОМЕН, ДЕТЕРМІНАЦІЯ, ЗАПОБІГАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя 0000. 0000

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 3:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -