<<
>>

Досвід розвитку споживчого кредитування в зарубіжних країнах

Споживчий кредит набув значного поширення у промислово розвинутих країнах у першу чергу тому, що через використання даної технології фінансування покупок різко збільшується місткість ринку стосовно цілої низки споживчих товарів та нерухомості.

Цілі фрагменти споживчого ринку функціонують лише завдяки використанню різних схем споживчого кредитування.

Споживче кредитування населення почало розвиватися у 20-ті роки ХХ століття в США і одержало широке поширення в перше післявоєнне десятиліття у США, Канаді, Англії, Австралії, із середини 50-х років – у ФРН, Франції, Італії й інших європейських країнах, а трохи пізніше й у Японії під впливом посилення розриву між зростаючими можливостями виробництва й обмеженими рамками платоспроможного попиту населення. З розвитком суспільства роль споживчого кредиту у покритті споживчих витрат зростає, досягши в даний час відчутних значень у економічно розвинених країнах (від 80% у Франції до 133% річних споживчих витрат у Японії) [5].

Багато з фахівців, визначаючи необхідність вивчення економічного досвіду розвинутих країн, підкреслюють важливість аналізу банківських систем США, ФРН і Японії, які займають об\'єктивно домінуюче становище на світовому фінансовому ринку.

Найбільшу групу депозитних установ США становлять комерційні банки. Головна їх відмінність як депозитних установ — переважне використання депозитів на ринку кредитів для розвитку бізнесу, де на даний час переважають короткотермінові комерційні кредити.

Крім того, комерційні банки практикують надання споживчих кредитів (під майбутні доходи) і кредитів під нерухомість (заставні кредити). До початку реформування законодавства про банківську систему наприкінці 70-х — початку 80-х років комерційні банки США були монополістами в багатьох сегментах фінансового ринку.

Банки США, пройшовши початковий етап процесу реорганізації національної фінансової системи, постійно вдосконалюють і розширюють свої можливості як на національному, так і на міжнародному ринку.

Американські банки, вийшовши з кризи національної фінансової системи, розширюють власні можливості, поширюючи свій вплив на нові галузі діяльності [29].

У США й інших ринкових країнах існують спеціальні юридичні норми і правила, що регулюють використання споживчих кредитів. Кредитори не мають права здійснювати дискримінацію потенційних позичальників: за расовими, релігійними ознаками, національністю, сімейним станом, статтю (якщо останні задовольняють основні критерії відносно кредитних ризиків). Однак кредит може отримати тільки громадянин даної країни. Аналіз кредитоспроможності клієнта передує укладенню з ним кредитного договору і дозволяє виявити фактори ризику, які здатні привести до непогашення виданого банком кредиту в обумовлений строк, і оцінити ймовірність своєчасного повернення кредиту. Визначення кредитоспроможності клієнта є невідємною частиною роботи банку по визначенню можливості надання кредиту. Під аналізом кредитоспроможності позичальника розуміється оцінка банком позичальника з точки зору можливості і доцільності надання йому кредиту, визначення ймовірності повернення у відповідності з кредитним договором. Аналіз кредитоспроможності клієнта дозволяє банку, своєчасно утрутившись у справи боржника, вберегти його від банкрутства, а при неможливості цього оперативно призупинити кредитування. Оцінка кредитоспроможності клієнта проводиться в кредитному відділі банку на основі інформації, яка характеризує здатність клієнта отримувати прибуток, який є достатнім для своєчасного погашення кредиту, наявність у позичальника майна, яке при необхідності може виступити забезпеченням даного кредиту і т.д. Крім того, працівник банку зобовязаний аналізувати ринкову коньюктуру, тенденції її змін, ризики, які випробовують банк і його клієнт. Джерелами інформації про індивідуального позичальника можуть бути відомості з міста роботи, місця проживання і т. п. Найчастіше вивчення кредитоспроможності індивідуальних позичальників здійснюється за бальною системою оцінки надійності клієнтів [11, с.55].

Правила і принципи функціонування кредитно-фінансової сфери, які десятиліттями складалися в розвинутих країнах, через низку обставин не можуть беззастережно використовуватися в перехідних економіках. По-перше, відносний розмір грошової маси, банківських ресурсів, відхилення курсу національної валюти від паритету купівельної спроможності значно відрізняються від відповідних параметрів у розвинутих країнах. По-друге, багато ринкових інститутів у перехідній економіці недостатньо розвинуті. По-третє, такі явища, як інфляція, доларизація в перехідних економіках перевищують допустимі межі. Окрім того, практика застосування таких трьох класичних інструментів грошово-кредитного регулювання, як облікова ставка, норматив обов’язкового резервування, операції на відкритому ринку показала їх недостатню ефективність в умовах перехідної економіки.

Існує і інший бік проблем щодо використання державами з перехідною економікою, зокрема і Україною, досвіду банківської системи ринкових країн. Банківська системи України, як і інші банківські системи, є залежною від зовнішнього світу і відчуває вплив міжнародної фінансової кризи, що розпочалася восени 2007 року. Вважається, що поглиблення кризи на фінансовому ринку в США може призвести до скорочення кредитування в Україні та зростання кредитних ставок, а це, в свою чергу, - позначитися на темпах економічного зростання. У зв’язку з обмеженими можливостями запозичень на зовнішніх ринках унаслідок фінансової кризи можна очікувати зниження темпів зростання обсягів активних операцій вітчизняних банків. Адже високі темпи зростання обсягів діяльності банків у 2007 році на третину були забезпечені за рахунок ресурсів запозичених на зовнішніх ринках. У І кварталі 2008 року дійсно спостерігалося зниження темпів приросту активних операцій (7,8%) порівняно з І кварталом 2007 року (11,2%), яке відбулося в основному внаслідок скорочення обсягів наданих міжбанківських кредитів.

Що ж до скорочення кредитування суб’єктів господарювання та населення, то такої тенденції в І кварталі 2008 року не спостерігалося.

Обсяги кредитів, наданих суб’єктам господарювання, збільшилися на 11,8 % (за І квартал 2007 року – на 10,1%), кредитів фізичним особам – на 14,4 % (13,7%).

Міжнародна фінансова криза – це насамперед попереджувальний сигнал про необхідність посилення контролю за ризиками при кредитуванні населення. Криза в США виникла внаслідок надання «легких» кредитів фізичним особам, котрі мали граничний рівень доходів. Тому українські банки мусять посилити вимоги щодо надійності позичальників, їх кредитоспроможності. З іншого боку, як свідчить зарубіжний досвід, мають бути посилені й регулятивні вимоги, зокрема щодо підвищення рівня відрахувань у резерви на покриття ризиків за такими кредитами, встановлення підвищених обов’язкових економічних нормативів, зокрема нормативів капіталу для банків, які проводять небезпечну ризикову політику [9, с. 62].

Отже можна підсумувати, що не дивлячись на те, що за кордоном обсяг кредитних операцій по споживчому кредитуванню складає одну третину від загального обсягу наданих кредитів, розвиток споживчого кредитування в Україні дещо загальмувався в умовах кризи, але, тим не менш, є банки, які продовжують займатися кредитуванням населення.

<< | >>
Источник: Невідомий. Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні Київ. Курсова робота 2009. 2009

Еще по теме Досвід розвитку споживчого кредитування в зарубіжних країнах:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -