<<
>>

Повсякденні поведінкові наслідки нереформування адміністративно-територіального устрою

Наяву протиріччя між повсякденною просторово-часовою поведінкою людей, що проживають в Україні, та існуючою системою її адміністративно-територіального устрою. Вони абсолютно природні.

Оскільки змінюються транспортні засоби і транспортна доступність до населених пунктів, а також багато інших факторів виливу, відбуваються й зміни у поведінці людей у просторі й часі. У результаті нагромадження таких протиріч виникають різного роду незручності для населення, і зрештою функціонування системи управління територією стає неефективним. Такі проблеми були яскраво виражені в Радянському Союзі - це сумнозвісна дискомфортність життя, якою вирізнялася та держава і яка продовжує бути характерною для пострадянських держав.

Щоб поліпшити якість життя людей, варто організувати систему масового обслуговування саме так, щоб вона повною мірою відповідала інтересам людей і реальній масовій їх поведінці, а також критеріям надання громадських послуг, запроваджених у євроспільноті (мал. 15.4). Так, у нашій державі, на жаль, особливості адміністративно-територіального устрою визначають спосіб життя людини, а не навпаки - ефективне задоволення потреб життєдіяльності людини формує модель адміністративно-територіального устрою. Крім того, рівень життя громадянина надто залежить від системи адміністративно-територіального устрою держави, оскільки від місця його проживання залежить рівень освіти, якість надання медичних послуг, а відтак - рівень здоров’я, можливість реалізувати себе у тій чи іншій професії тощо.

Для оптимізації адміністративно-територіального устрою, а відтак і системи надання суспільних послуг необхідно прове- ти поведінкові дослідження. У нашій державі такі дослідження пов’язані передусім з девіантною поведінкою громадян (споживачі наркотиків, злочинна діяльність тощо), але основним об’єктом досліджень повинні стати, Швидше за все, звичайні “середньоста- тистичні” громадяни, поведінка яких є стандартною для переважної більшості жителів держави та нічим не відрізняється з точки

Мал. 15.4

зору права. Отже, просторова організація управління територією за своєю суттю орієнтована саме на таких громадян, їх масовість, тому, безперечно, починати реформи адміністративно-територіального устрою потрібно з найдетальнішого дослідження повсякденного життя середньостатистичного громадянина, послуг та потреб, на які він щоденно розраховує. Тому приведення системи адміністративно-територіального устрою держави відповідно до потреб громадянина, а не навпаки, і є головною метою і ціллю реформування територіальної організації влади в Україні.

15.3.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Повсякденні поведінкові наслідки нереформування адміністративно-територіального устрою:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -