<<
>>

І.Теоретичні засади геоінформаційного моделювання адміністративно- територіального устрою

Загальна технологія проектування різних об’єктів, систем процесів моделювання - це ланцюг основних дій (мал. 11.1.).

Мал.

11.1. Логічна схема моделювання адміністративно-територіального устрою

Реальна потреба в об’єкті зумовлюється постановкою завдань проектування та їх формулюванням. Однак сутність завдань у цьому формулюванні визначена нечітко. Тому спершу необхідно уточнити завдання та обрати системний підхід, тобто дослідити предметну область, визначивши при цьому критерії, за якими починають моделювання.

Оскільки при геоінформаційному моделюванні можливі різні шляхи пошуку правильного рішення, для оптимізації процесу доцільно використати побудову діаграм Вороного. 3 множини рішень, отриманих у результаті пошуку, за допомогою певних процедур, які ґрунтуються на техніко-економічному показнику, вибирається краіце.

Ha етапі геоінформаційного аналізу проводиться подальше уточнення та корегування структурної схеми об’єкта, аналіз даних, які використовуються при цьому, та їх оптимізація. 3 цією метою вирішуються задачі інженерного синтезу та аналізу. Синтез охоплює формування принципів реалізації та конкретизації технічних рішень, аналіз включає проведення дослідження (на математичній моделі або прототипі об’єкта) та їх оцінку. Оцінки супроводжуються ухваленням рішення, яке є необхідним компонентом процесу проектування, оскільки воно пов’язане з пошуком компромісів.

Однією з основних цілей проектування є оптимізація рішень, тобто досягнення заданих показників проектного об’єкта з якомога меншими витратами наявних ресурсів. Процес оптимізування характеризується дискретним вибором структури та безперервним пошуком, зорієнтованим на зміни довільних параметрів та постійне наближення до оптимального рішення за рахунок кількісної зміни величин довільних параметрів. Суттєвим є покращення окремих показників (підсистем) об’єкта з урахуванням впливу процедури оптимізування на інші підсистеми та об’єкт у цілому.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме І.Теоретичні засади геоінформаційного моделювання адміністративно- територіального устрою:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -