<<
>>

11.1.1 .Розроблення завдання на моделювання

У ході системного аналізу існуючого стану адміністративно- територіальних одиниць встановлюється перелік проблемних питань. Завдання иа моделювання включає виконання досліджень з виявлення проблем адміністративно-територіального устрою регіону.

Одним з найефективніших засобів геоінформаційного моделювання, які забезпечують виявлення таких проблемних питань, є побудова діаграм Вороного навколо центрів адміністративно-

територіальних одиниць. Чи не основним обмеженням при формуванні нових меж громад є забезпечення проходження цих меж по межах існуючих сільських рад. Так, враховується умова, що територія сільських рад є сталою і може бути тим єдиним утворенням, яке становить територію нових громад. Отже, змодельована територія громад є певною сукупністю існуючих сільських рад.

Побудова діаграм Вороного дозволяє вирішити завдання:

• усунення диспропорцій за показниками кількості населення щодо площ та інших атрибутивних характеристик громад;

• ліквідації анклавів на всіх рівнях;

• оптимізації геометричних форм територій та їх максимальне наближення до компактності;

• забезпечення наближення адміністративних центрів до географічних центрів територій.

Такі можливості використання діаграм Вороного забезпечують основну вимогу до моделювання адміністративно-територіальних одиниць - забезпечення транспортної та іншої доступності до адміністративних центрів.

Проектування адміністративно-територіальних одиниць виконується у такому порядку:

- визначення населених пунктів - претендентів на центри адміністративно-територіальних одиниць;

- обґрунтування та визначення центрів адміністративно-територіальних одиниць;

- формування навколо визначених адміністративних центрів діаграм Вороного;

- агрегація ( узгодження) меж існуючих адміністративно-територіальних одиниць, наприклад сільських рад, з межами діаграмами Вороного.

Після завершення процесу моделювання необхідно знову провести системний аналіз характеристик змодельованих адміністративно-територіальних одиниць і встановити ефективність виконаного моделювання.

Очевидно, що оптимізація адміністративно-територіального устрою є ітераційним багатоваріантним процесом з можливим повтором зазначених заходів.

Стислі відомості про діаграму Вороного. Точкові розподіли можуть характеризуватись за допомогою діаграм Вороного (Voronoi diagrams). У закордонних джерелах діаграми Вороного називаються діаграмами Дирихле (Dirichlet diagrams) та полігонами Тіссена (Theessen polygons). Побудовадіаграм Вороного навколо визначених центрів забезпечує дуже важливу геопросторову

умову: довільна точка у багатокутнику розташована найближче до свого центру, ніж до будь-якого іншого.

Утворення діаграми Вороного можна уявити так. Скажімо, є довільний географічний простір (мал. 11.2). У цьому просторі визначаються певні точки тяжіння (мал.11.3), які розташовані в хаотичному порядку. Навколо цих точок утворюється багатокутник за таким принципом: будь-яка точка в межах області ближча до свого центру, ніж до будь-якого іншого (мал. 11.4). Кожна точка покриття має власний полігон, що показує виключно зони її впливу.

Алгоритми створення діаграми Вороного розроблялися десятиліттями як для систем комп’ютерної картографії, так і для ГІС.

11.1.2.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме 11.1.1 .Розроблення завдання на моделювання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -