<<
>>

1554 р., квітня 20, Люблін Сигізмунд ІІ дозволяє львівським міщанам викупити королівські маєтки в селах Козичі, Ємеліни і Яромирка від вдови їх орендаря Гноєнської і користуватися ними 20 років

Ориг.: ЦДАУЛ. - Ф.131, спр.489. Пергамент: 22,6x56 + 10,3 см. Написи: “Consensus ad eximendas villas regius Kozicze, Iemieliny et Iaromirka, 1554” (XVI). На пергаментному пояску пошкоджена печатка: Gum., XIV, №50.

Регест: Каталог, №563.

(igismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae Samogitiaeque etc. dominus et haeres. Significamus tenore praesentium, quibus expedit, universis et singulis. Quia nos ad intercessionem certorum consiliariorum nostrorum, apud nos nomine civium Leopoliensium

factam, tum etiam rationem habentes egregiae fidei et meritorum civium praefatorum, quae et divo parenti nostro et nobis ipsis omni occasione se se offerente praestiterunt et usque dum praestare non negligunt, consensimus et admisimus ipsis, ut possint et valeant bona nostra regia videlicet Kozicze, Iemielini et Iaromierka tabernam cum piscina et molendino aliisque attinentiis et pertinentiis, eadem bona antiquitus concernentibus, de manibus nobilis1 uxoris generosi Christophori Gnoienski legitime, eorundem bonorum tenutricis modernae et aliorum omnium et singulorum, ius et interesse aliquod ad praefata bona habere se quomodolibet praetendentium, quorum nomina et cognomina hic pro sufficienter expressis haberi volumus, summis pecuniariis in ipsis bonis iuste et legitime inscriptis, citra augmentum eiusmodi summarum redimere, prout consentimus et admittimus praesentibus, per ipsos cives Leopolienses modernos et pro tempore futuros, bona nostra praefata villarum Kozicze, Iemielini et Iaromierka tabernam cum piscina et molendino omnique eorundem bonorum iure, dominio et proprietate universisque et singulis praedictorum bonorum attinentiis et pertinentiis ac fructibus, emolumentis et proventibus generaliter omnibus ad praescripta bona quomodolibet de iure vel consuetudine pertinentibus alias iuxta vim et continentiam literarum originalium desuper emanatarum, postquam eadem exemerint in summis pecuniariis in eisdem bonis iuste et legitime inscriptis, tenenda, habenda, utifruenda pacificeque et quiete possidenda ad decursum usque viginti annorum post acceptam realem intromissionem et actualem possessionem eorundem bonorum proxime et immediate se sequentium.

Promittimus autem pro nobis et serenissimis successoribus nostris verbo nostro regio, quod consensum nostrum ad exemendum bona praescripta de manibus memoratorum civium nostrorum Leopoliensium tempore eiusmodi viginti annorum durante, nemini cuiuscunque status et conditionis existentium, praebebimus neque serenissimi successores nostri praebebunt, sed neque nos ipsi eadem pro nobis mensaque coquina sive fisco nostro regio exememus aut serenissimi successores nostri exement, verum ipsos cives in pacifica et quieta possessione eorundem bonorum conservabimus serenissimique successores nostri conservabunt ad expirationem usque temporis praescripti viginti annorum, ab accepta per ipsos cives reali intromissione et 1 possessione bonorum praescriptorum numerandorum, quibus elapsis, postquam tamen prius summam pecuniarum in ipsis bonis iuste et legitime inscriptam, nos vel serenissimi successores nostri eiusdem civibus numerabimus, bonorum praedictorum possessio et omnimoda dispositio ad nos et serenissimos successores nostros pleno iure redibit et devolvetur, iuribus nostris regiis salvis semper et integris manentibus. Harum quibus sigillum nostrum est subappensum, testimonio literarum. Datum Lublini feria sexta ante dominicam Cantare proxima, anno Domoni millesimo quingentesimo quinquagesimo quarto, regni nostri vigesimo quinto.

Ioannes Oczieski regni Poloniae cancellarius subscripsit.

Relatio magnifici Ioannis de Oczieschino regni nostri cancellarii, Cracoviensis generalis ac Sandecensis Olschtinensisque capitanei, succamerarii et burgrabii Cracoviensis.

1 Пропущено місце для вписання імені.

игізмунд Август, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної грамоти повідомляємо всім і кожному, кому необхідно. За посередництвом певних наших дорадників від імені львівських міщан, а також з причини виняткової вірності і заслуг вищезгаданих міщан, які і божественному нашому батькові і нам у всіх випадках з жертовністю виявляли і досі не відмовляються виявляти, ми погодилися і дозволили їм, щоб могли і були в змозі наші королівські маєтки, а саме Кожичі, Ямельня* і Яромирка**, шинок зі ставком і млином та інших прилеглим і належним (до нього), за яким розпізнається здавна цей маєток, з рук вельможної вдови шляхетного Христофора Гноєнського, законної сучасної орендарки цього маєтку, та інших всіх і кожного, що якесь право і участь до згаданого маєтку мають, і будь-яким чином претендують, яких імена та прізвища відомі достатньо, хочемо, щоб за суму грошей, записаних справедливо і законно на цьому маєтку, з певним збільшенням цієї суми відкупили.

Відповідно до того погоджуємося і дозволяємо даною (грамотою) тим львівським міщанам, сучасним і що в майбутньому будуть, наш вищезгаданий маєток: села Козичі, Ємеліни і Яромирка, шинок зі ставком і млином та з усім до того маєтку правом, володінням і власністю і з усіма і кожним, належним і прилеглим до вищезгаданого маєтку, та всіма користями, доходами і прибутками, належними до вищеописаного маєтку за правом чи звичаєм, по-іншому що випливає згідно з сили і змісту оригінальних грамот. Після того, як викуплять за суму грошей, справедливо і законно записаних на цьому маєтку, (дозволяємо) тримати, мати, користуватися мирно і спокійно володіти, аж до закінчення 20 років після отримання реального вступлення і справжнього володіння тим маєтком, що найближче і негайно слідують один за одним. Обіцяємо нашим королівським словом за нас і наших найясніших спадкоємців, що нашу згоду для викупу вищезгаданого маєтку згаданих наших львівських міщан, на час тривання тих 20 років, нікому, якого б положення і походження не був, не надамо і наші найясніші спадкоємці не нададуть, але і ми самі цей (маєток) для нашого столу, кухні або нашої королівської скарбниці

не викупимо або наші найясніші спадкоємці не викуплять, а тих міщан у тихому і мирному володінні тим маєтком залишимо і наші найясніші спадкоємці залишать аж до закінчення вищезгаданих 20 років від часу отримання тими міщанами реального введення і володіння вищеописаним маєтком. Після закінчення цих (років) попередню суму грошей, справедливо і законно записану на цьому маєтку, ми або найясніші наші спадкоємці тим міщанам відрахують, володіння вищезгаданим маєтком і всяке розпорядження нам і нашим найяснішим спадкоємцям з повним правом повернеться і успадкується, залишаючи наші королівські права завжди і цілковито. Для засвідчення цієї грамоти наша королівська печатка є підвішена. Дано у Любліні у п‘ятницю перед неділею “Кантаре”, року Божого 1554, нашого панування - 25.

Йоан Оцєський, канцлер Польського королівства, підписав.

За свідченням вельможного Йоана Оцєського, канцлера нашого королівства, краківського генерального старости, підкоморія та бурграбія, сандецького та ольштинського старости.

* Кожичі, Ямельня - тепер села у Яворівському районі Львівської області.

** Яромирка - тепер село не існує.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1554 р., квітня 20, Люблін Сигізмунд ІІ дозволяє львівським міщанам викупити королівські маєтки в селах Козичі, Ємеліни і Яромирка від вдови їх орендаря Гноєнської і користуватися ними 20 років:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -