<<
>>

18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості

Вирішальним фактором зміцнення банківського сектора економіки України є оптимізація механізмів державного регулювання та нагляду. Регулювання діяльності банків - це система заходів, за допомогою яких держава через центральний банк забезпечує стабільне й безпечне функціонування банків, запобігає дестабілізуючим процесам у банківському секторі.
Основними завданнями банківського регулювання та нагляду є:

забезпечення стабільності та надійності банківської системи;

захист інтересів вкладників, що розміщують свої кошти в банках, від неефективного управліннями банками;

створення конкурентного середовища у банківському секторі. Завдяки банківській конкуренції знижуються процентні ставки за кредитами, підвищуються процентні ставки за депозитами, розширюється спектр банківських послуг, запроваджуються нові банківські технології;

забезпечення відкритості політики і діяльності банківського сектора в цілому і кожного банку зокрема;

підтримування необхідного рівня стандартизації і професіоналізму в банківській системі, забезпечення ефективної діяльності банків і запровадження технологічних нововведень в інтересах споживачів банківських послуг.

Система державного регулювання банківської діяльності охоплює кілька відносно самостійних напрямків: 1) грошово-кредитне регулювання; 2) банківський нагляд; 3) валютне регулювання; 4) податково-правове регулювання.

Державне регулювання банківської діяльності базується на протекційних та превентивних заходах. Превентивні заходи спрямовуються на: обмеження доступу до банківської діяльності (ліцензування, обмеження сфер діяльності банків); недопущення ймовірних негативних наслідків того чи іншого процесу (встановлення лімітів щодо проведення деяких банківських операцій, вимоги до розміру і структури власного капіталу банку, вимоги щодо ліквідності, вимоги щодо диверсифікації банківських ризиків). Дія цих заходів реалізується шляхом встановлення нормативів, дотримання яких банками є позитивним щодо підтримання їхньої фінансової стійкості.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -