<<
>>

П О С Т А Н О В А від 11 липня 2002 р. N 985 Київ

Про затвердження Порядку розпорядження

майном, конфіскованим за рішенням суду

і переданим органам державної

виконавчої служби

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 607 ( 607-2003-п ) від 26.04.2003

N 1086 ( 1086-2003-п ) від 17.07.2003

N 235 ( 235-2006-п ) від 01.03.2006

N 323 ( 323-2006-п ) від 15.03.2006

N 424 ( 424-2006-п ) від 05.04.2006

N 161 ( 161-2007-п ) від 07.02.2007

N 1009 ( 1009-2008-п ) від 19.11.2008

N 579 ( 579-2009-п ) від 10.06.2009

N 537 ( 537-2010-п ) від 30.06.2010

N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1.

Затвердити Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у двомісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем\'єр-міністр України А.КІНАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2002 р. N 985

ПОРЯДОК

розпорядження майном, конфіскованим за рішенням

суду і переданим органам державної

виконавчої служби

{ У тексті Порядку слова "Національному координаційному центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об\'єктів" та "Центру" замінено відповідно словами "Державному департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об\'єктів" та "Державному департаменту" згідно з Постановою КМ N 323 ( 323-2006-п ) від 15.03.2006 }

{ У тексті Порядку слово "відділ" в усіх відмінках замінено словом "орган" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 161 ( 161-2007-п ) від 07.02.2007 }

1.

Реалізація майна, конфіскованого за рішенням суду і переданого органам державної виконавчої служби (далі - майно), за винятком виключеного за законом з обігу, здійснюється шляхом його продажу у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 р. N 161, від 19.11.2008 р. N 1009)

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 р. N 161, виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. N 1009)

3. Культурні цінності, не передані в установленому порядку до державних музеїв, архівів, бібліотек, наукових установ та релігійних організацій, підлягають продажу на прилюдних торгах, аукціонах, а якщо це економічно невигідно - реалізуються на комісійних умовах.

4. Товарно-матеріальні цінності, які були в користуванні і мають ступінь зносу понад 50 відсотків, можуть передаватися безоплатно закладам охорони здоров\'я, освіти, соціального забезпечення населення, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам та на благодійні цілі.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. N 235)

5. Товари і вироби для дітей, м\'який інвентар, а саме: одяг (у тому числі спортивний), білизна, постільні речі, шкарпетки, панчохи, взуття (у тому числі спортивне), шкільне приладдя, книги для дітей дошкільного та шкільного віку, штори та занавіски, килими та килимові доріжки, матраци, іграшки для дітей віком до 7 років, за наявності супровідної документації, в якій є відомості про походження товару та підтверджено його безпеку для здоров\'я (далі - супровідна документація), транспортні та інші засоби, затримані митними органами і конфісковані в установленому порядку, можуть передаватися безоплатно закладам, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім\'ям, будинкам дитини при установах виконання покарань у кількості, що не перевищує необхідної річної потреби відповідного закладу або сім\'ї, за зверненням служби у справах неповнолітніх після проведення належної експертизи.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. N 235, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 р. N 161)

6. Продукти харчування за наявності супровідної документації, насамперед такі, що швидко псуються, за умови проведення належної експертизи та з дотриманням термінів придатності до споживання можуть безоплатно передаватися закладам охорони здоров\'я, освіти, соціального забезпечення населення, військовим формуванням, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам та на благодійні цілі.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. N 235)

7. Незаконно добуті природні ресурси та виготовлена з них продукція, а також знаряддя незаконного добування природних ресурсів підлягають реалізації, а ті, що є продуктами харчування, безоплатно передаються закладам охорони здоров\'я, освіти, соціального забезпечення населення, військовим формуванням, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам та на благодійні цілі.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. N 235)

8. Мисливська вогнепальна, пневматична і холодна зброя, боєприпаси до зброї, а також засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, реалізуються в установленому законодавством порядку.

9. Порядок розпорядження грошима, в тому числі іноземною валютою, цінними паперами, ювелірними та іншими побутовими виробами із золота, срібла, платини і металів платинової групи, з дорогоцінним камінням і перлами, а також ломом і окремими частинами таких виробів, визначається Національним банком за погодженням з Мінфіном, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом державного майна.

10. Розпорядження культурними цінностями, конфіскованими за рішенням суду, здійснюється відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

11. Рішення про безоплатну передачу майна закладам охорони здоров\'я, освіти, соціального забезпечення, установам виконання покарань і будинкам дитини при цих установах, слідчим ізоляторам, військовим формуванням та на благодійні цілі приймаються комісією, яка утворюється з представників відповідного органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу, і затверджуються начальником відповідного органу державної виконавчої служби.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. N 235)

12. У разі коли передане на реалізацію майно не буде продано протягом двох місяців, воно підлягає переоцінці.

Державний виконавець переоцінює майно за участю представника торговельної організації у присутності представників митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу.

Розмір переоцінки не повинен перевищувати 20 відсотків вартості, визначеної суб\'єктом оціночної діяльності - суб\'єктом господарювання.

(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 424)

13. Якщо майно не реалізовано протягом місяця після проведення переоцінки, проводиться додаткова переоцінка у порядку, визначеному в пункті 12.

14. Абзац перший пункту 14 виключено

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 р. N 161, виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. N 1009)

Якщо майно не реалізовано у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", державний виконавець вносить на розгляд комісії, що утворюється у складі представників відповідного органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу, пропозицію щодо безоплатної передачі майна закладам охорони здоров\'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, зокрема, закладам, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім\'ям, будинкам дитини при установах виконання покарань, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням, а також на благодійні цілі або для переробки, знищення (утилізації) такого майна.

(пункт 14 доповнено абзацом другим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 р. N 161, абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р.

N 1009)

Рішення про безоплатну передачу, переробку або знищення (утилізацію) майна підписується членами комісії та затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби.

(пункт 14 доповнено абзацом третім згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 р. N 161)

15. Кошти, отримані від реалізації майна, перераховуються протягом трьох банківських днів після продажу на депозитний рахунок відповідного органу державної виконавчої служби.

Орган державної виконавчої служби перераховує протягом трьох банківських днів кошти, що надійшли на депозитний рахунок, до державного бюджету.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. N 607, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 р. N 161)

16. Майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи непридатне для реалізації, продукти харчування та іграшки для дітей віком до 7 років у разі відсутності супровідної документації за висновком відповідної експертизи підлягають переробці або знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

161. Транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, спеціальна техніка, обладнання, пристрої, будівельні матеріали, не реалізовані відповідно цього Порядку, передаються Державному департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об\'єктів для безпосереднього використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку.

(Порядок доповнено пунктом 161 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1086)

17. Продукти харчування, що не мають супровідної документації, визнані непридатними для вживання як їжа людям і є безпечними в санітарно-епідемічному відношенні, згідно з відповідними рішеннями санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служб (якщо продукти походять з країн, територія яких є благополучною в епізоотичному відношенні) можуть бути безоплатно передані на корм тваринам.

18. Конфісковані алкогольні напої підлягають знищенню або промисловій переробці. Конфісковані тютюнові вироби підлягають знищенню.

19. До вирішення питання про подальшу переробку, знищення (утилізацію) неякісна та небезпечна продукція може передаватися на тимчасове зберігання до місць схову, погоджених спеціально уповноваженими органами.

20. Знищення (утилізація) майна проводиться у присутності членів комісії, яка утворюється з представників органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу.

21. Вилучена неякісна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог законодавства.

Способи переробки або знищення (утилізації) неякісної та небезпечної харчової продукції, продовольчої сировини, супутніх матеріалів визначаються експертом та затверджується комісією, яка утворюється з представників органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу, за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою та Державним департаментом ветеринарної медицини (його територіальними органами).

У разі потреби знищення (утилізація) неякісної та небезпечної продукції може проводитися на підприємствах, які пройшли атестацію на виконання переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції відповідно до Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

За фактом знищення (утилізації) неякісної та небезпечної продукції складається акт за формою згідно з додатком.

Акт підписується представниками органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу, а у разі знищення (утилізації) продукції на підприємстві - також керівником цього підприємства, та затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби.

22. Передача транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, спеціальної техніки, обладнання, пристроїв, будівельних матеріалів Державному департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об\'єктів для безпосереднього використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку, здійснюється за актом приймання-передачі комісією, яка утворюється з числа представників відповідного органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби, фінансового органу та зазначеного Державного департаменту. Акт приймання-передачі затверджується начальником цього органу та Головою Державного департаменту або його заступником.

(Порядок доповнено пунктом 22 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1086)

Рішення Конституційного Суду України від 10 червня 2003 року № 11-рп/2003 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” (справа про мораторій на примусову реалізацію майна) // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 3 (Електронна адреса доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-03 ).

<< | >>
Источник: В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін.. Виконавче провадження : посібник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. ; за ред.. В.В. Комарова. – Х.,2014. – 717 с.. 2014

Еще по теме П О С Т А Н О В А від 11 липня 2002 р. N 985 Київ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -