<<
>>

16. Причини та наслідки інфляції.

Причини

Зростання цін може спричинюватися трьома факторами:

1) зростанням кількості грошей в обігу;

2) наростанням швидкості обігу грошей;

3) скороченням обсягу виробництва.

Інші фактори, не заперечуючи вищеозначені, легко вписуються в практику господарювання сучасних економічних систем, починаю­чи з об’єктивних (розбалансування економіки) і завершуючи суб’єк­тивними (помилковою грошово-кредитною політикою).

Головні негрошові фактори інфляції в Україні:

1) криза планової господарської системи, яка проявляється в падінні виробництва, незбалансованості, диспропорційності економіки;

2) неекономність виробництва, яка проявляється у витратному характері виробництва, низькому рівні продуктивності праці та якості продукції.

До основних грошових факторів інфляції відносять:

1) лібералізацію цін в умовах відсутності ринку та конкуренції, що дало можливість монополістичним структурам заволодіти й реалізацією товарної маси та диктувати ціни;

2) дефіцит державного бюджету;

3) кредитну експансію банків, яка мала невиробничий характер;

4) доларизацію грошового обігу (значний приплив іноземної ва­люти збільшував ціни на товари та послуги);

5) розпад «рубльової зони»;

6) відплив за межі країни валютної виручки підприємств та до­ходів громадян та інші фактори.

Наслідки

Інфляція викликає суттєві соціально-економічні наслідки: зменшення реальних доходів, у першу чергу осіб з фіксо­ваними доходами; знецінення грошових заощаджень; перерозподіл доходів між найманими працівниками та підприємцями; зменшення платоспроможного попиту населення, скорочення обсягів виробництва; падіння курсу національної валюти, зростання попиту на іноземну валюту; "доларизація" економіки; зростання частки бартеру в розрахунках; розкручування спіралі ціни-зарплата; загострення державних проблем на всіх стадіях суспільного відтворення, у кредитній, фінансовій, зовнішньоекономічній сферах (платіжний баланс), посилення невизначеності та ризику; зменшення політичної стабільності та зростання соціальної напруги.

Зрозуміло, що наслідки різних видів інфляції взаємодіють та накладаються, тому загалом інфляція може призводити до такого:

1) перерозподілу доходів між групами населення, сферами виробництва, регіонами; суб’єктами господарювання, державою; дебіторами і кредиторами;

2) знецінення грошових заощаджень населення, суб’єктів господарювання і коштів державного бюджету;

3) сплати інфляційного податку, особливо одержувачами фіксованих грошових доходів (“Інфляція - це податок, який можна вводити без ухвалення закону”, - зазначив засновник монетаризму М.

Фрідман. Навіть будучи повністю передбачуваною, інфляція є несанкціонованим податком, який домогосподарства та підприємства сплачують державі);

4) нерівномірного зростання цін, що поглиблюватиме диспропорції національної економіки;

5) спотворення структури споживчого попиту через прагнення перенести знецінені гроші у товари і валюту, внаслідок чого пришвидшується обіг грошей і збільшується інфляційний тиск;

6) посилення стагнації, зниження економічної активності, зростання безробіття;

7) зменшення інвестицій у національну економіку та підвищення їхньої ризиковості; знецінення амортизаційних фондів;

8) зростання спекуляцій на цінах, валюті, процентах тощо;

9) активізації тіньової економіки, особливо в напрямі ухиляння від оподаткування;

10) зниження купівельної спроможності національної грошової одиниці і спотворення її реального курсу щодо інших валют;

11) соціального розшарування суспільства (зниження рівня життя) і в підсумку загострення соціальних суперечностей.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 16. Причини та наслідки інфляції.:

 1. 23. Економічний цикл, його види, фази та чинники. Причини циклічного розвитку економіки.
 2. 26. Види, показники та наслідки безробіття. Закон Оукена.
 3. 29. Інфляція, її показники та наслідки. Антиінфляційна політика. Зв\'язок інфляції та безробіття.
 4. § 6. Інфляція, її причини та наслідки
 5. Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття
 6. Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття План семінарського заняття
 7. Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття Контрольні запитання і завдання
 8. 5.1. Основні причини і наслідки бюджетних дефіцитів
 9. 3.1.3. Режим таргетування інфляції
 10. Доларизація: причини та наслідки для економіки України
 11. 5. Інфляція, її причини та соціально-економічні наслідки.
 12. ТЕМА 6. ІНФЛЯЦІЯ
 13. Інфляція: суть, форми вияву, причини та наслідки.
 14. Суть, причини та наслідки інфляції
 15. Економічна суть інфляції
 16. Пофакторний аналіз інфляції
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -