<<
>>

16. Причини та наслідки інфляції.

Причини

Зростання цін може спричинюватися трьома факторами:

1) зростанням кількості грошей в обігу;

2) наростанням швидкості обігу грошей;

3) скороченням обсягу виробництва.

Інші фактори, не заперечуючи вищеозначені, легко вписуються в практику господарювання сучасних економічних систем, починаю­чи з об’єктивних (розбалансування економіки) і завершуючи суб’єк­тивними (помилковою грошово-кредитною політикою).

Головні негрошові фактори інфляції в Україні:

1) криза планової господарської системи, яка проявляється в падінні виробництва, незбалансованості, диспропорційності економіки;

2) неекономність виробництва, яка проявляється у витратному характері виробництва, низькому рівні продуктивності праці та якості продукції.

До основних грошових факторів інфляції відносять:

1) лібералізацію цін в умовах відсутності ринку та конкуренції, що дало можливість монополістичним структурам заволодіти й реалізацією товарної маси та диктувати ціни;

2) дефіцит державного бюджету;

3) кредитну експансію банків, яка мала невиробничий характер;

4) доларизацію грошового обігу (значний приплив іноземної ва­люти збільшував ціни на товари та послуги);

5) розпад «рубльової зони»;

6) відплив за межі країни валютної виручки підприємств та до­ходів громадян та інші фактори.

Наслідки

Інфляція викликає суттєві соціально-економічні наслідки: зменшення реальних доходів, у першу чергу осіб з фіксо­ваними доходами; знецінення грошових заощаджень; перерозподіл доходів між найманими працівниками та підприємцями; зменшення платоспроможного попиту населення, скорочення обсягів виробництва; падіння курсу національної валюти, зростання попиту на іноземну валюту; "доларизація" економіки; зростання частки бартеру в розрахунках; розкручування спіралі ціни-зарплата; загострення державних проблем на всіх стадіях суспільного відтворення, у кредитній, фінансовій, зовнішньоекономічній сферах (платіжний баланс), посилення невизначеності та ризику; зменшення політичної стабільності та зростання соціальної напруги.

Зрозуміло, що наслідки різних видів інфляції взаємодіють та накладаються, тому загалом інфляція може призводити до такого:

1) перерозподілу доходів між групами населення, сферами виробництва, регіонами; суб’єктами господарювання, державою; дебіторами і кредиторами;

2) знецінення грошових заощаджень населення, суб’єктів господарювання і коштів державного бюджету;

3) сплати інфляційного податку, особливо одержувачами фіксованих грошових доходів (“Інфляція - це податок, який можна вводити без ухвалення закону”, - зазначив засновник монетаризму М.

Фрідман. Навіть будучи повністю передбачуваною, інфляція є несанкціонованим податком, який домогосподарства та підприємства сплачують державі);

4) нерівномірного зростання цін, що поглиблюватиме диспропорції національної економіки;

5) спотворення структури споживчого попиту через прагнення перенести знецінені гроші у товари і валюту, внаслідок чого пришвидшується обіг грошей і збільшується інфляційний тиск;

6) посилення стагнації, зниження економічної активності, зростання безробіття;

7) зменшення інвестицій у національну економіку та підвищення їхньої ризиковості; знецінення амортизаційних фондів;

8) зростання спекуляцій на цінах, валюті, процентах тощо;

9) активізації тіньової економіки, особливо в напрямі ухиляння від оподаткування;

10) зниження купівельної спроможності національної грошової одиниці і спотворення її реального курсу щодо інших валют;

11) соціального розшарування суспільства (зниження рівня життя) і в підсумку загострення соціальних суперечностей.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 16. Причини та наслідки інфляції.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -