<<
>>

17. Класифікація інфляції за джерелами її виникнення.

За джерелами виникнення є інфляція попиту і інфляція пропозиції.

Інфляція попиту простежується тоді, коли сукупний попит зростає швидше, ніж виробничий потенціал економіки, а тому ціни зростають, щоб зрівноважити попит і пропозицію.

Інакше кажучи, виробничий сектор не може відповісти на цей надлишковий попит збільшенням реального обсягу виробництва, бо всі наявні ресурси уже залучені. Отже, суть інфляції попиту полягає в тому, “що надто багато грошей полює на надто малу кількість товарів”. Проте зв’язок між сукупним попитом, з одного боку, і обсягом виробництва, зайнятістю та рівнем цін, з іншого, набагато складніший. Зростання попиту, крім зростання рівня цін може сприяти економічному зростанню.

Інфляція витрат (пропозиції) виникає тоді, коли зростають витрати на одиницю продукції, унаслідок чого збільшують ціни. Чинники, за яких зростають витрати, наведено у табл., проте, на думку більшості економістів, основними є зростання вартості факторів виробництва, головно, заробітної плати та здорожчання сировини, енергоносіїв, транспортних послуг. Реально зростання заробітної плати в масштабах держави завжди значно відстає від зростання цін і повної компенсації не відбувається ніколи. Зростання матеріальних витрат у всьому світі - закономірний процес з огляду на здорожчання видобутку, транспортування сировинних ресурсів та енергоносіїв. Протидійним чинником є використання новітніх технологій, які зменшують витрати на одиницю продукції.

Збільшення витрат виробництва на одиницю продукції зменшує прибутки та обсяг виробництва, який фірми готові запропонувати за наявного рівня цін. У підсумку зменшується пропозиція товарів і послуг, зменшення підвищує рівень цін. У цьому випадку ціни роздувають витрати, а не попит, як це відбувається за інфляції попиту.

Цей вид інфляції супроводжується зменшенням обсягів виробництва і нерідко призводить до стагфляції - одночасне зростання інфляції та безробіття на тлі зменшення обсягів виробництва.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 17. Класифікація інфляції за джерелами її виникнення.:

 1. 1. Сутність та класифікація векселів
 2. Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття
 3. Глава 3. Фінансова політика і фінансовий механізм
 4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 5. Глава 8. Бюджет і бюджетна система
 6. Глава 9. Доходи і видатки державного бюджету
 7. Глава 11. Державний кредит і державний борг
 8. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 9. Розділ VІ Міжнародні фінанси
 10. 3.1.1. Режим таргетування валютного курсу
 11. Сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства
 12. термінологічний словник
 13. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 14. 3. методичні рекомендації ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 15. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 16. Перелік питань (РОЗПИСОВІ ПИТАННЯ)
 17. 17. Класифікація інфляції за джерелами її виникнення.
 18. Інфляція: її сутність, причини, види й типи
 19. 2.3. Удосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення державних службовців
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -