<<
>>

Інфляція: суть, форми вияву, причини та наслідки.

Інфляція –знецінення грошей, яке проявляється як постійне підвищення загального рівня цін у результаті перевантаження сфери обігу гошовою масою, не забезпеченою матеріальними цінностями.

Форми вияву інфляції:

1. Знецінення грошових знаків відносно вартості звичайних товарів, тобто падіння купівельної спроможності грошової одиниці;

2. Поглиблення розриву між рівнями цін на внутрішньому ринку країни та на ринках інших країн і світовому ринку в цілому;

3. Знецінення національних грошей щодо національної валюти;

4. Зниження валютного курсу національних грошей.

Причини інфляції:

1.Зовнішні (зростання цін на світових ринках; скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі; від’ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу);

2.Внутрішні (деформація економіки; монополія держави на грошову емісію; монопольне положення великих виробників і їх диктат цін на ринках; монополія профспілок на ринку праці та їх можливість впливу на рівень оплати праці; непомырно високы податки або процентны ставки за кредит).

Види інфляції:

1) залежно від характеру інфляції і темпів наростання інфляційних процесів:

· Помірна інфляція характеризується повільним зростанням цін (до 10 % на рік);

· Галопуюча інфляція (від 10 % до 200 % на рік);

· Гіперінфляція (до 1000 % на рік і більше);

2) залежно від зростання цін за товарними групами:

- Збалансована інфляція – визначається пропорційно ю зміною цін на різні товари;

- Незбалансована інфляція – визначає зміну цін різних товарів стосовно один до одного в різних пропорціях;

3) залежно від ступеня передбачення :

· Очікувана – прогнозоване зростання цін;

· Неочікувана – непрогнозоване зростання цін.

4) від розповсюдження інфляційних процесів:

- Локальна – має місце в рамках окремих країн;

- Світова – охоплює групу країн або цілі регіони.

Імпортована інфляція - виникає в разі підвищення цін на імпортовані товари за умови твердого валютного курсу.

Стагфляція – інфляція, яка супроводжується стангнацією виробництва і високим рівнем безробіття в країні (одночасне підвищення рівня цін і рівня безробіття).

Показники інфляції дають кількісну оцінку інфляційних процесів. Це індекс зростання цін, індекси споживчих цін та індекси цін виробників.

Наслідки інфляції:

1. Зниження життєвого рівня населення у формах:

а) зниження реальної вартості особистих заощаджень;

б) скорочення поточних реальних доходів.

При цьому поточні реальні доходи населення знижуються навіть за умови індексації, оскільки протиінфляційні компенсації відстають від темпу зростання цін (при гіперінфляції важко передбачити рівень зростання цін) і не покривають скорочення доходів наслення.

2. Ефект інфляційного оподаткування (зниження реальної вартості накопичених грошей).

3. Падіння виробництва як результат зниження стимулів до праці та розширення виробництва.

4. Некерована інфляція порушує управління економікою в цілому.

Протиінфляційні заходи:

· Грошові обмеження, обмеження доходів населення через заморожування зарплати;

· Вирішення проблем дефіциту держбюджету, який покривається не додатковою емісією грошей, а держ позиками, які можна буде погасити;

· Реформи оподаткування, скорочення податкових ставок;

· Структурна перебудова і конверсія військового виробництва;

· Регулювання валютного курсу;

· Приватизація;

· Засоби збільшення норм заощаджень та зменшення їх ліквідності;

· Скорочення платоспроможного попиту в результаті проведення грошової реформи;

· Підвищення процентних ставок за кредит;

· Заморожуваня підвищення цін, коли спостерігається ріст попиту на ринку споживчих товарів і коли маса цих товарів не може збільшуватись.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроши та кредит. Курс лекцій. 0000

Еще по теме Інфляція: суть, форми вияву, причини та наслідки.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -