<<
>>

Тема 3. Облік доходів і витрат

Банки створюються для отримання прибутків. Тому доходи банків повинні бути більшими, ніж витрати. Різниця між ними створює економічно-фінансовий результат діяльності банків. У зв\'язку з цим банки приділяють належну увагу обліку цих складових частин ре-зультатів діяльності.

Як і будь-який господарюючий суб\'єкт, банк добивається отримати якнайбільші доходи та звести до мінімуму витрати.

Проте ці процеси обмежуються нормативно-правовими актами, рівнем конкуренції, міркуваннями іміджу тощо (див. табл.).\r\nКод

розділу Назва розділу класу рахунків 6 «Доходи» Код розділу Назва розділу класу рахунків 7 «Витрати»\r\n60 Процентні доходи 70 Процентні витрати\r\n61 Комісійні доходи 71 Комісійні витрати\r\n62 Результати від

торговельних

операцій 73 Інші операційні витрати\r\n63 Інші операційні

доходи 74 Загальні

адміністративні

витрати\r\n64 Інші доходи 77 Відрахування в резерви\r\n67 Повернення списаних активів 78 Непередбачені витрати\r\n68 Непередбачені доходи 79 Податок на прибуток\r\n

Вивчаючи тему 3 «Облік доходів і витрат» студент повинен звернути увагу на структуру класів рахунків 6 «Доходи» та 7 «Витрати». Програмою вивчення геми 3 спеціально об\'єднано два класи рахун- ків: доходів і витрат. Доходи і витрати банки здійснюють і отримують в більшості випадків з однакових напрямків. Відповідно більшість розділів класу рахунків 6 «Доходи» та 7 «Витрати» мають назви, що відрізняються закінченням: в одному випадку до назви розділу добавляють «доходи», в іншому - «витрати».

Розділи класів рахунків 6 і 7 характеризують специфіку доходів банків. За обсягами та питомою вагою доходів та витрат банків на першому місці перебувають процентні доходи та процентні витрати. Це пов\'язано з тим, що для банків основним видом діяльності є залучення грошових коштів із виплатою за їх використання процентів (витрати), та надання грошових коштів в кредит і отримання за це процентів (доходи).

Ознайомлення із розділами цих класів рахунків дасть можливість студенту опанувати принципи облікового групування доходів та ви-трат.

При цьому студент повинен звернути увагу на те, що субрахунки класу рахунків 6 «Доходи» є переважно пасивними, а субрахунки класу рахунків 7 «Витрати» - переважно активні.

Проте доходи і витрати банки в обліку відображають із застосуванням принципу нарахування та відповідності. Тому рахунки нарахованих доходів - активні, бо несуть інформацію про суми доходів, які банк повинен отримати при настанні термінів сплати. Рахунки нарахованих витрат-пасивні, бо відображають інформацію про суми, які необхідно оплатити. Суть принципу нарахування полягає в тому, що доходи і витрати банку в обліку відображаються за фактом заробляння доходу або виникнення зобов\'язання, а не за фактом отримання чи сплати грошових коштів.

При самостійному вивченні теми варто використати загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, які за-тверджені Постановою Правління НБУ від 18.06.03 № 255 із змінами і доповненнями

Рекомендовані нормативно-правові акти та література:

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 року із змінами на 01.01.2008 р. // http://zakon.rada. gov.ua.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена Постановою Правління НБУ 17.06.2004 р. № 280 із змінами до Інструкції, затвердженими Постановою Правління НБУ 22.06.2007 p., № 229. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ 28.08.2001 р. № 368 із змінами на 17.12.2007 р. (постанова № 458). // http://zakon.rada.gov.ua.

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 255. // http://zakon.rada.gov.ua.

Зміни до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ 16.06.2005 р. № 222. // http://zakon.rada.gov.ua.

Кіндрацька J1.M., Семеніченко Ю.К., Тюхляєва М.Ю. Облік у байках: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2006. - С. 48-65.

Лобозинська С.М. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2007. - С. 438-461.

6. Облік і аудит у банках: Підручник /А.М.Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов\'яз та ін.; За заг. ред. проф. A.M. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 352-383.

Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001.-С. 182-205.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 3. Облік доходів і витрат:

 1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 2. Тема 3. Облік доходів і витрат
 3. Тема 7. Облік депозитних операцій
 4. Тема 3. Облік доходів і витрат
 5. Тема 8. Облік операцій з цінними паперами
 6. Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті
 7. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БАНКАХ»
 8. 3. Грошово-кредитна система України 3.1 Загальна характеристика грошово-кредитної системи України
 9. Глава 5. Фінанси домашніх господарств Яке визначення соціально-економічної категорії «домашнє господарство» трактує система національних рахунків ООН та вітчизняне законодавство?
 10. Глава 8. Бюджет і бюджетна система
 11. ТЕМА 5. Управління прибутком
 12. ТЕМА 18. Особливості управління фінансами компанії у випадку зміни її організаційно-правової форми
 13. 1.2. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету
 14. 1.3. Історія розвитку бюджетного обліку
 15. 1.7. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах
 16. 1.1. Місце обліку платників податків в складі податкового контролю
 17. 2.3. Особливості правового регулювання відносин щодо обліку окремих видів платників податків
 18. Система суб’єктів здійснення контролю за нотаріальною діяльністю та їх адміністративно-правовий статус
 19. 1.3. Класифікація доходів місцевих бюджетів: законодавство та наука фінансового права
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -