Тема 8. Облік операцій з цінними паперами

План
Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.
Облік боргових цінних паперів.
Нарахування доходів за борговими цінними паперами.
Процедури обліку, оцінки, віднесення цінних паперів (ЦП) до конкретних портфелів банку визначено Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з ЦП в банках України, затвердженою Постановою Правління НБУ 20.08.2003 № 355, з урахуванням змін, затверджених
Постановою Правління НБУ 03.10.2005 № 358.
Загальний портфель ЦП складається з чотирьох портфелів:
Торговий портфель ЦП - цінні папери, придбані банком для перепродажу з метою отримання прибутку від короткострокових коливань їх ціни. До торгового портфеля ЦП можуть бути віднесені тільки високо-ліквідні ЦП.
ЦП у портфелі на продаж - це цінні папери, до яких не належать торгові ЦП та ЦП, що утримуються до погашення.
ЦП у портфелі до погашення - це боргові цінні папери, щодо яких є намір і здатність банку утримувати їх до строку погашення.
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.
У торговому портфелі банку обліковуються дві групи цінних паперів: акції та боргові цінні папери. Облік ведеться у розрізі емітентів, а саме:
банків (рахунок 3002);
небанківських фінансових установ (рахунок 3003);
інших підприємств та організацій (рахунок 3005).
Придбані акції у торговому портфелі на дату балансу відобража-ються лише за справедливою вартістю. Утім на момент придбання на баланс банку вони заносяться за ціною придбання, тобто за со-бівартістю.
Друга група стосується боргових цінних паперів, що обліковуються у розрізі рахунків двох груп:
140 «Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ в торговому портфелі банку»;
301 «Боргові цінні папери в торговому портфелі банку».
Боргові цінні папери можуть бути придбані з дисконтом або премією. Для обліку цих складових за групами 140 і 301 передбачено окремі рахунки, а саме:
«Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку»;
«Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі».
Відповідно, для груп 301 передбачено рахунки:
амортизований дисконт за борговими цінними паперами у торговому портфелі банку»;
«Неамортизована премія за борговими цінними паперами у торговому портфелі банку».
У портфелі ЦП на продаж обліковуються, як в торговому портфелі, акції та боргові ЦП.
У портфелі до погашення обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що можна визначити, також з фіксованим строком погашення.
Боргові цінні папери належать до портфеля до погашення, якщо банк має намір та здат-ність утримувати їх до строку погашення з метою отримання про-центного доходу.
У процедурі обліку цінних паперів у портфелі до погашення наявні всі механізми, уже описані раніше, а саме:
облік боргових цінних паперів ведеться в розрізі емітентів за трьома групами рахунків:
142 «Боргові цінні папери, що рефінансуються національним банком України, у портфелі банку до погашення (1420, 1421, 1422, 1423, 1424);
321 «Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення» (3210, 3211, 3212, 3213, 3214);
144 «Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення».
Нарахування доходів за борговими цінними паперами відображається проведенням (окремо за кожною групою рахунків): Дебет рахунків:
1428 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення», 1448 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України в портфелі банку для погашення»;
3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення»; Кредит рахунків:
6051 «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансують-ся Національним банком України в портфелі банку до погашення»,
6053 «Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення»,
6055 «Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України у портфелі банку до погашення».
Вкладення банку в асоційовані і дочірні компанії визначаються фінансовими інвестиціями, тому обліковуються за рахунками класу 4 «Фінансові та капітальні інвестиції» у розрізі груп 410 «Інвестиції в асоційовані компанії» і 420 «Інвестиції в дочірні компанії»
Інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі на останній день місяця, в якому об\'єкт інвестування набуває ознак асоційованої або дочірньої компанії.
Сума частки банку в чистому прибутку (збитку) емітента визначається пропорційно до частки банку в статутному капіталі емітента й обліковується проведенням: Дебет рахунків груп 410, 420; Кредит рахунків:
«Дохід від інвестицій в асоційовані компанії» або
«Дохід від інвестицій у дочірні компанії».
<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 8. Облік операцій з цінними паперами:

 1. Тема 8. Облік операцій з цінними паперами
 2. 12.1. Сутність та класифікація операцій банків з цінними паперами
 3. 37. Які цілі проведення банківських операцій з цінними паперами?
 4. 1. Поняття операцій банків з цінними паперами
 5. 12.1. Сутність та класифікація операцій банків з цінними паперами
 6. 12.4. Формування резервів на відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами
 7. Управління цінними паперами клієнтів
 8. Тема б. Облік операцій з кредитування
 9. Управління цінними паперами
 10. Управління цінними паперами
 11. Операції з цінними паперами
 12. Управління цінними паперами
 13. Тема 5. Облік розрахункових операцій
 14. Тема 4. Облік касових операцій
 15. Тема 12. Облік операцій з лізингу
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -