<<
>>

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами

План

Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.

Облік боргових цінних паперів.

Нарахування доходів за борговими цінними паперами.

Процедури обліку, оцінки, віднесення цінних паперів (ЦП) до конкретних портфелів банку визначено Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з ЦП в банках України, затвердженою Постановою Правління НБУ 20.08.2003 № 355, з урахуванням змін, затверджених

Постановою Правління НБУ 03.10.2005 № 358.

Загальний портфель ЦП складається з чотирьох портфелів:

Торговий портфель ЦП - цінні папери, придбані банком для перепродажу з метою отримання прибутку від короткострокових коливань їх ціни.

До торгового портфеля ЦП можуть бути віднесені тільки високо-ліквідні ЦП.

ЦП у портфелі на продаж - це цінні папери, до яких не належать торгові ЦП та ЦП, що утримуються до погашення.

ЦП у портфелі до погашення - це боргові цінні папери, щодо яких є намір і здатність банку утримувати їх до строку погашення.

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

У торговому портфелі банку обліковуються дві групи цінних паперів: акції та боргові цінні папери. Облік ведеться у розрізі емітентів, а саме:

банків (рахунок 3002);

небанківських фінансових установ (рахунок 3003);

інших підприємств та організацій (рахунок 3005).

Придбані акції у торговому портфелі на дату балансу відобража-ються лише за справедливою вартістю. Утім на момент придбання на баланс банку вони заносяться за ціною придбання, тобто за со-бівартістю.

Друга група стосується боргових цінних паперів, що обліковуються у розрізі рахунків двох груп:

140 «Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ в торговому портфелі банку»;

301 «Боргові цінні папери в торговому портфелі банку».

Боргові цінні папери можуть бути придбані з дисконтом або премією. Для обліку цих складових за групами 140 і 301 передбачено окремі рахунки, а саме:

«Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку»;

«Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі».

Відповідно, для груп 301 передбачено рахунки:

амортизований дисконт за борговими цінними паперами у торговому портфелі банку»;

«Неамортизована премія за борговими цінними паперами у торговому портфелі банку».

У портфелі ЦП на продаж обліковуються, як в торговому портфелі, акції та боргові ЦП.

У портфелі до погашення обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що можна визначити, також з фіксованим строком погашення. Боргові цінні папери належать до портфеля до погашення, якщо банк має намір та здат-ність утримувати їх до строку погашення з метою отримання про-центного доходу.

У процедурі обліку цінних паперів у портфелі до погашення наявні всі механізми, уже описані раніше, а саме:

облік боргових цінних паперів ведеться в розрізі емітентів за трьома групами рахунків:

142 «Боргові цінні папери, що рефінансуються національним банком України, у портфелі банку до погашення (1420, 1421, 1422, 1423, 1424);

321 «Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення» (3210, 3211, 3212, 3213, 3214);

144 «Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення».

Нарахування доходів за борговими цінними паперами відображається проведенням (окремо за кожною групою рахунків): Дебет рахунків:

1428 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення», 1448 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України в портфелі банку для погашення»;

3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення»; Кредит рахунків:

6051 «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансують-ся Національним банком України в портфелі банку до погашення»,

6053 «Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення»,

6055 «Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України у портфелі банку до погашення».

Вкладення банку в асоційовані і дочірні компанії визначаються фінансовими інвестиціями, тому обліковуються за рахунками класу 4 «Фінансові та капітальні інвестиції» у розрізі груп 410 «Інвестиції в асоційовані компанії» і 420 «Інвестиції в дочірні компанії»

Інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі на останній день місяця, в якому об\'єкт інвестування набуває ознак асоційованої або дочірньої компанії.

Сума частки банку в чистому прибутку (збитку) емітента визначається пропорційно до частки банку в статутному капіталі емітента й обліковується проведенням: Дебет рахунків груп 410, 420; Кредит рахунків:

«Дохід від інвестицій в асоційовані компанії» або

«Дохід від інвестицій у дочірні компанії».

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 8. Облік операцій з цінними паперами:

 1. 5.2 КРЕДИТНА СИСТЕМА США
 2. 5.3 КРЕДИТНА СИСТЕМА НІМЕЧЧИНИ
 3. 5.5 КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯПОНІЇ
 4. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 5. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 6. Тема 8. Облік операцій з цінними паперами
 7. Тема 8. Облік операцій з цінними паперами
 8. Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті
 9. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
 10. 12.6. Методи управління портфелем цінних паперів банківської установи
 11. Банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система
 12. ТЕМА 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО СТРУКТУРА
 13. ТЕМА 5. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
 14. Глава 2. Фінансова система
 15. Кредитні та депозитні операції Національного банку України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -