<<
>>

Управління цінними паперами

- це діяльність, яка провадиться банком (управителем) від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому клієнтом (установником управління) цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування у цінні папери в інтересах установника.

Договір про управління укладається банком-торговцем цінними паперами з фізичними та юридичними особами.

Сума договору про управління з одним клієнтом-фізичною особою має становити не менше від суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.

Об\'єктами управління можуть бути винятково емісійні цінні папери, депозитні сертифікати та грошові кошти.

Договір про управління має містити інвестиційну декларацію управителя, яка визначає напрямки і способи інвестування об\'єктів управління. В інвестиційній декларації необхідно розкрити:

цілі управління (досягнення найбільш ефективного використання об\'єктів управління);

перелік об\'єктів інвестування, придбання яких управителем у склад майна установника управління є правомірним;

відомості про структуру об\'єктів управління, підтримувати яку протягом строку дії договору зобов\'язаний управитель (співвідношення між цінними паперами різних видів і емітентів; співвідношення між цінними паперами та грошовими коштами цього установника управління, що містяться в управлінні);

термін, протягом якого положення інвестиційної декларації діють і обов\'язкові для виконання управителем.

Національний банк України визначив, що довірчі послуги з цінними паперами банки можуть здійснювати також шляхом створення фондів

банківського управління (кошти та інше майно установників, об\'єднані управителем з метою здійснення довірчого управління без створення юридичної особи).

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Управління цінними паперами:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -