<<
>>

Андеррайтингову діяльність

Андеррайтингову діяльність можна визначити подвійно: у вузькому розумінні - це гарантування розміщення цінних паперів емітента, а в широкому - це комплекс дій, пов\'язаних з організацією випуску та розміщенням цінних паперів (не обов\'язково з гарантуванням продажу).

У процесі розміщення цінних паперів, як правило, беруть участь кілька банків, що утворюють консорціум (синдикат) андеррайтерів (головний менеджер, співменеджери, група продажу).

Емітент переважно взаємодіє з одним банком, що є генеральним менеджером емісії. Саме у процесі переговорів емітента з генеральним менеджером звичайно визначаються параметри майбутніх емісій цінних паперів: вид цінного папера, термін обігу, процентна ставка і т. ін.

У практиці функціонування фондового ринку існує декілька видів андеррайтингу:

Рис. 12.13. Класифікація андерайтингу на фондовому ринку.

Рис. 12.13. Класифікація андерайтингу на фондовому ринку.

Андеррайтинг з гарантованими зобов\'язаннями (firm commitment) передбачає, що андеррайтер погоджується купити в емітента весь випуск цінних паперів з їхнім подальшим розміщенням серед інвесторів. У цьому разі андеррайтер гарантує емітенту сплату визначеної договором суми і бере на себе усі ризики, пов\'язані з розміщенням емісії. Дохід андеррайтера становить різницю між ціною розміщення та ціною, зафіксованою у договорі з емітентом.

Андеррайтинг на умовах максимальних зусиль (best effors) не супроводжується взяттям андеррайтером зобов\'язань щодо викупу цінних паперів. Андеррайтер зобов\'язується докласти всіх зусиль для розміщення цінних паперів без фінансової відповідальності за кінцевий результат, і усі фінансові ризики переносяться на емітента.

Конкурентний андеррайтинг передбачає вибір емітентом андерайтера та членів синдикату на конкурсній основі щодо найкращих цінових умов, у тому числі й комісійних андеррайтеру.

Неконкурентний (договірний) андеррайтинг передбачає, що цінові умови емісії встановлюються на основі переговорів між емітентом та єдиним менеджером синдикату.

Андеррайтинг «стенд-бай» передбачає, що андеррайтер погоджується сприяти продажу нових цінних паперів протягом обумовленого періоду часу. Після його закінчення (здебільшого 30 днів) андеррайтер повинен викупити непродані цінні папери за наперед визначеною ціною.

Резервний андеррайтинг передбачає, що синдикат з розміщення цінних паперів здійснює викуп акцій, які залишилися після того, як емісія була розміщена серед діючих акціонерів.

Існує також андеррайтинг з авансуванням емітента, тобто емітент попередньо отримує кредит у банку-андеррайтера, погашення якого буде здійснюватися за рахунок коштів, одержаних від розміщення цінних паперів.

Андеррайтингова діяльність передбачає здійснення банківськими установами також таких заходів: 1) проведення економічного обґрунтування емісії цінних паперів (розрахунок індексу прибутковості, періоду окупності, внутрішньої норми рентабельності, рівня беззбитковості, а також чутливості проекту на основі моделювання різноманітних умов реалізації проекту); 2) аналіз ринку щодо попиту на основні види цінних паперів і визначення найбільш прийнятного інструменту з точки зору цілей емітента, його фінансового стану і кон\'юнктури ринку; 3) підготовка та подання документів для реєстрації у ДКЦПФР, а також ширше розкриття інформації про емітента для потенційних інвесторів шляхом розробки інвестиційного меморандуму; 4) забезпечення ліквідності фондових інструментів під час і після їхнього розміщення шляхом підтримки двосторонніх котирувань купівлі-продажу на фондових біржах.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Андеррайтингову діяльність:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -