<<
>>

Тема 4. Облік касових операцій

Тему «Облік касових операцій» необхідно почати вивчати із «Інструкції про касові операції в банках України», яка затверджена Постановою Правління (ПП) НБУ № 337 від 14.08.2003 p., Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України», затвердженою ПП НБУ № 520 від 13.12.2003 р.
і «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України», за-твердженою ПП НБУ № 495 від 20.10.2004 р. (для всіх цих Інструк-цій адресою в Інтернеті є http://zakon.rada.gov.ua).

Вивчаючи зазначені інструкції, студент повинен звернути увагу на те, що касові операції для банків є надзвичайно масовими, відпо-відальними через можливість допущення помилок при видачі, при-йманні і обліку готівкових коштів, та такими, що вимагають значних витрат на охорону коштів при зберігання і транспортуванні. Інструкції враховують зазначені особливості і відповідно регламентують кожну операцію.

Враховуючи особливості касових операцій в банках, відповідальність за збереження грошей і цінностей несуть керівник банку, головний бухгалтер та завідувач каси (головний касир). Банки здійснюють серйозний внутрішній контроль за правильною організацією веден-ня касових операцій. З кожним працівником каси укладають договір про повну матеріальну відповідальність. Ці ж працівники повинні скласти залік із знання інструкцій із ведення касових операцій. Бан-ки можуть здійснювати касові операції лише при наявності в них ліцензії НБУ.

Студент повинен звернути увагу на те, що в обліку касових операцій банку особливу увагу приділяють документуванню операцій. На кожну операцію передбачений відповідний комплекс документів. Так, до касових документів у банках належать заявка на переказ готівки, заявка на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек. Рух цінностей, що враховуються на забалансових рахунках, використовують видатковий позабалансовий ордер, прибутковий позабалансовий ордер.

Ніяких виправлень в касових документах не допускається.

Кожен касовий документ має обов\'язкові реквізити, заповнення яких строго контролюється. До таких обов\'язкових реквізитів відносять: дату здійснення операцій, суму касових операцій, зазначення платника та одержувача, номера рахунків, назва банків, дані паспорта одержувача чи документ, що його замінює, підписи платника або одержувача, працівників банку, відповідальних за здійснювану операцію.

Що стосується безпосередньо обліку касових операцій в банку, варто пам\'ятати, що готівкові кошти тут використовують не тільки в операціях з клієнтами, але й для внутрібанківських операцій - видача зарплати, премій, коштів за рахунок фондів соціального страхування тощо, а також надходження до каси готівкових коштів від працівників за надані їм послуги банком.

Особливістю обліку касових операцій у банках є те, що в Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України немає конкретного рахунку «Каса». Готівкові операції банки облікують на рахунках класу 1 «Казначейські та міжбанківські операції, розділу 10 «Готівкові кошти», групи 100 «Банкноти та монети» на рахунках від № 1001 до № 1007. До цього розділу належить також група 101 «Дорожні чеки», на якому враховують відповідні цінні патери. Проте цінні папери враховують і на інших розділах.

Рекомендовані нормативно-правові акти та література:

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 року із змінами на 01.01.2008 р. // http://zakon.rada. gov.ua.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена Постановою Правління НБУ 17.06.2004 р. № 280 із змінами до Інструкції, затвердженими Постановою Правління НБУ 22.06.2007 p., № 229. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція про касові операції в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ 14.08.2003 р. № 337. // http://zakon.rada. gov.ua.

Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затверджене Постановою Правління НБУ 18.06.2003 р.

№ 254. // http://zakon.rada.gov.ua.

Правила ведення аналітичного обліку в банках України, за-тверджені Постановою Правління НБУ 16.06.2005 р. № 221. // http:// zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, затверджена Постановою Правління НБУ 17.11.2004 р. № 555 із змінами на 31.08.2008 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Кіндрацька JI.M., Семеніченко Ю.К., Тюхляєва М.Ю. Облік у банках: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2006. - С. 65-80.

Лобозинська С.М. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2007. - С. 222-238.

Облік і аудит у банках: Підручник /A.M. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов\'яз та ін.; За заг. ред. проф. A.M. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 170-178.

Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках: Підручник. -К.: КНЕУ, 2001.-С. 116-143.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 4. Облік касових операцій:

 1. 5.5 КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯПОНІЇ
 2. Операційна каса
 3. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 4. Тема 4. Облік касових операцій
 5. Тема 5. Облік розрахункових операцій банку
 6. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 7. Тема 4. Облік касових операцій
 8. Тема 5. Облік розрахункових операцій
 9. Здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток.
 10. 3. Грошово-кредитна система України 3.1 Загальна характеристика грошово-кредитної системи України
 11. 4.2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
 12. 2. Поняття касового виконання Державного бюджету за доходами
 13. ТЕМА 10. Центральні банки
 14. Лекція № 6. Банківська система України
 15. Тема 5. Грошові системи Методичні вказівки до вивчення теми
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -