<<
>>

Тема 3. Облік доходів і витрат

План

Види доходів і витрат банку.

Загальні положення бухгалтерського обліку доходів і витрат банку.

Облік формування резервів під заборгованість за нарахованими доходами.

Визначення і облік фінансового результату діяльності банку.

Рахунки нарахованих доходів (Дебет рахунків) кореспондують з рахунками класу 6 «Доходи» (Кредит рахунків), а рахунки нарахованих витрат (Кредит рахунків) кореспондують з рахунками класу 7 «Витрати» (Дебет рахунків).

Це означає, що в класі 6 «Доходи» обліковуються як реально отримані доходи, так і суми нараховані, котрі підлягають отриманню відповідно до строків, передбачених угодами. З іншого боку, обсяг витрат банків формують суми фактично сплачених витрат, понесених витрат на суми нарахованих витрат, що підлягають сплаті з огляду на зобов\'язання банку.

Усі доходи банку поділяються:

на нараховані доходи, що фіксують суму, належну до отримання за настання строків, визначених угодами. Тож за рахунками нарахованих доходів обліковуються ті суми, строки погашення яких ще не настали (обліковуються за рахунками класів 1, 2, 3),

сумнівні нараховані доходи визнаються у випадках, коли банк не має впевненості в їх сплаті з огляду на незадовільний фінансовий стан боржника та непогашення заборгованості за основним боргом, щодо якого ці доходи нараховуються,

безнадійні нараховані доходи списуються з балансу за рахунок сформованих резервів, коли ймовірність їх сплати практично неможлива (значне погіршення фінансового стану боржника, його збиткова діяльність).

Обліковий запис з нарахування доходів (витрат) здійснюється таким проведенням:

за нарахованими доходами:

Дебет рахунків нарахованих доходів;

Кредит рахунків класу 6 «Доходи».

за нарахованими витратами:

Дебет рахунків класу 7 «Витрати»;

Кредит рахунків нарахованих витрат.

Обов\'язкова умова - відповідність рахунків нарахованих доходів (витрат) і рахунків класу 6 і класу 7 назві активу чи зобов\'язань, щодо яких виконується операція з нарахування.

Наприклад, нарахування процентних доходів здійснюється за кредитом групи 206 «Кредити в поточну діяльність, що надані суб\'єктами господарювання».

Цій процедурі відповідає бухгалтерський запис:

Дебет рахунку 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб\'єктами господарювання»;

Кредит рахунку 6026 «Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб\'єктами господарювання».

Облік доходів (витрат) ведеться наростаючим підсумком з 1 січня до 3 1 грудня поточного року.

Під сумнівну та/або прострочену заборгованість за нарахованими доходами банк здійснює процедуру формування спеціального резерву, що в обліку відповідає бухгалтерському запису:

Дебет рахунку 7720 «Відрахування в резерв під заборгованість за нарахованими доходами»;

Кредит рахунку 1790 «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями»,

Кредит рахунку 2490 «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами» або

Кредит рахунку 3599 «Резерви під заборгованість за іншими на-рахованими доходами».

Якщо заборгованість за нарахованими доходами визнається безнадійною до погашення, то вона списується з балансу за рахунок резервів таким бухгалтерським записом:

Дебет рахунків для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами (1790, 2490, 3599);

Кредит рахунків для обліку сумнівної заборгованості за нарахо-ваними доходами (1780, 2480, 3589).

Паралельно сума списаної заборгованості за нарахованими доходами починає обліковуватися на позабалансових рахунках, що відображається проведенням:

Дебет рахунку 9600 «Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банком» або

Дебет рахунку 9601 «Списання за рахунок спеціальних рез ервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами»;

Кредит рахунків групи 991.

За підсумками року рахунки доходів і витрат згортаються, внаслідок чого визначається фінансовий результат діяльності банку.

Якщо загальна сума всіх доходів за рік перевищує суму витрат, то банк звітує про позитивний економічний результат діяльності, тобто прибуток, що відповідає бухгалтерському проведенню:

Дебет кредитового сальдо рахунків доходів (усіх за класом 6) за вирахуванням дебетового сальдо за рахунками витрат (усіх за класом 7);

Кредит рахунка 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження».

У разі протилежної ситуації в обліку фіксується збиток, що відповідає бухгалтерському проведенню:

Дебет рахунку 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження»;

Кредит дебетового сальдо рахунків витрат за вирахуванням кредитового сальдо рахунків доходів.

Залишок за рахунками 5040 або 5041 підлягає спочатку затвер-дженню, а потім розподілу (прибуток) чи покриттю (збиток).

Як перше, так і друге здійснюється за рішенням зборів акціонерів (пайовиків, учасників).

Підтверджуючи суму прибутку, збори акціонерів узгоджують процентні відрахування за напрямами розподілу прибутку, що відповідає запису:

Дебет рахунку 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

Кредит рахунку 5020 «Загальні резерви»,

Кредит рахунку 5021 «Резервні фонди»,

Кредит рахунку 5022 «Інші фонди банку»,

Кредит рахунку 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами»,

Кредит рахунку 5003 «Дивіденди, спрямовані на збільшення статутного капіталу».

За кожним напрямом розподілу прибутку дебетується рахунок 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження».

Нерозподілена частина прибутку за переліченими напрямами на-ступного року обліковується в балансі як результат такого проведення:

Дебет рахунку 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

Кредит рахунку 5030 «Нерозподілений прибуток минулих років».

Сума збитку {Дебет рахунку 5041) за рішенням зборів акціонерів покривається за рахунок конкретних джерел, зокрема за рахунок фондів, що їх було утворено в минулих періодах у процесі розподілу прибутку:

Коштів загального резерву:

Дебет рахунку 5020 «Загальні резерви»,

Резервного фонду:

Дебет рахунку 5021 «Резервні фонди»,

Інших фондів:

Дебет рахунку 5022 «Інші фонди банку»,

Нерозподілених прибутків минулих років:

Дебет рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 3. Облік доходів і витрат:

 1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 2. Тема 3. Облік доходів і витрат
 3. Тема 7. Облік депозитних операцій
 4. Тема 3. Облік доходів і витрат
 5. Тема 8. Облік операцій з цінними паперами
 6. Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті
 7. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БАНКАХ»
 8. 3. Грошово-кредитна система України 3.1 Загальна характеристика грошово-кредитної системи України
 9. Глава 5. Фінанси домашніх господарств Яке визначення соціально-економічної категорії «домашнє господарство» трактує система національних рахунків ООН та вітчизняне законодавство?
 10. Глава 8. Бюджет і бюджетна система
 11. ТЕМА 5. Управління прибутком
 12. ТЕМА 18. Особливості управління фінансами компанії у випадку зміни її організаційно-правової форми
 13. 1.2. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету
 14. 1.3. Історія розвитку бюджетного обліку
 15. 1.7. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах
 16. 1.1. Місце обліку платників податків в складі податкового контролю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -