<<
>>

Тема 4. Облік касових операцій

План

Організація робот із готівкою в банках.

Облік операцій з підкріплення банків готівкою.

Документальне оформлення касових операцій в банках.

Облік касових операцій банків з клієнтами.

До касових операцій, які регламентуються Інструкцією про касові операції № 337, належать:

приймання готівкової національної та іноземної валют від клієнтів для зарахування на їхні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;

видача готівкової національної та іноземної валют клієнтам з їхніх рахунків за видатковими касовими документами через касу банку або застосування платіжних карток з їхніх рахунків чи відповідного рахунка банку через його касу або банкомат;

приймання від фізичних та юридичних осіб готівкової національної та іноземної валют для переказу і виплати одержувачу суми переказу в готівковій формі;

вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;

обмін клієнтам непридатних до обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні.

Безпосередньо організація роботи з готівкою у банках регламентується Внутрішнім положенням (інструкцією) з організації і здійснення касових операцій.

Підкріплення банків готівкою національної валюти територіальними управліннями Національного банку здійснюється згідно з договорами про касове обслуговування та після надходження відповідних сум з кореспондентських рахунків банків.

У бухгалтерському обліку операції з підкріплення за використання послуг інкасаторів відображаються такими бухгалтерськими проведеннями:

перерахування коштів для отримання готівки територіальному управлінню НБУ:

Дебет рахунка 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»;

Кредит рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України»;

отримання готівки через інкасаторів територіальних управлінь і оприбуткування її в касу банку:

Дебет рахунка 1001 «Банкноти або монети в касі банку» або

Дебет рахунка 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку»

Кредит рахунка 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою».

Якщо банк здає готівку до територіального управління НБУ власними силами, то здійснюються такі бухгалтерські проведення:

на суму готівки, що передана до територіального управління:

Дебет рахунка 1007 «Банкноти та монети в дорозі»;

Кредит рахунка 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або

Кредит рахунка 1002 «Банкноти та монети в касі відділень

банку»;

у разі надходження на кореспондентський рахунок банку коштів:

Дебет рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Націо-нальному банку України»;

Кредит рахунка 1911 «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою»;

після надходження підтвердження від територіального управління НБУ про отримання готівки:

Дебет рахунка 1911 «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою»;

Кредит рахунка 1007 «Банкноти та монети в дорозі».

До касових документів, визначених Інструкцією про касові операції № 337, якими оформляються касові операції, належать: заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, а також рахунки на сплату платежів та документи, установлені відповідною платіжною системою для відсилання переказу готівки.

Для приймання готівкової національної валюти від клієнтів через каси банків потрібні такі прибуткові касові документи:

заява на переказ готівки - від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки; від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, а також від юридичних та фізичних осіб - на рахунки інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті в цьому самому банку або в іншому банку, та переказу без відкриття рахунка;

рахунки на сплату платежів - від фізичних осіб на користь юри-дичних осіб;

прибутковий касовий ордер - від працівників банку за внутріш- ньобанківськими операціями.

Операції з приймання готівки від клієнтів через каси банків відображаються в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими про-веденнями:

приймання готівки від юридичних осіб для зарахування на їхні поточні рахунки:

Дебет рахунків готівкових коштів (1001, 1002);

Кредит рахунків коштів на вимогу (2520, 2530, 2600, 2650);

приймання готівки від фізичних осіб для зарахування на поточні, вкладні(депозитні) рахунки:

Дебет рахунків готівкових коштів (1001, 1002);

Кредит рахунків коштів на вимогу, вкладених (депозитних) рахунків (2620, 2625, 2630, 2635);

приймання готівки від фізичних та юридичних осіб для зарахування на рахунки інших юридичних та фізичних осіб:

Дебет рахунків готівкових коштів (1001, 1002);

Кредит рахунків клієнтів (2520, 2530, 2600, 2620, 2650, 2902).

З каси банку готівкова національна валюта видається за такими видатковими документами:

за грошовими чеками - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також підприємцям;

заявою на видачу готівки - фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків та фізичним і юридичним особам без відкриття рахунка (з наданням юридичною особою довіреності на вповноважену особу);

документом на отримання переказу готівкою в національній валюті, установленим відповідною платіжною системою, - фізичним і юридичним особам (з наданням юридичною особою довіреності на вповноважену особу);

видатковими касовим ордером - працівникам банку за внутріш- ньобанківськими операціями.

Операції з видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах з кас банків відображаються в бухгалтерському обліку на підставі відповідних видаткових документів, визначених Інструкцією про касові операції № 337, такими бухгалтерськими проведеннями:

видача готівки юридичними особам, їх відокремленим підрозділам, а також підприємцям з їхніх поточних та інших рахунків:

Дебет рахунків поточних рахунків клієнтів (2520, 2530, 2600, 2650);

Кредит рахунків готівкових коштів (1001, 1002);

видача готівки фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків:

Дебет рахунків 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2630 «Ко-роткострокові вклади (депозити) фізичних осіб», 2635 «Довгостро-кові вклади (депозити) фізичних осіб»;

Кредит рахунків готівкових коштів (1001, 1002);

виплата готівки бюджетних організацій за грошовим чеком супроводжується проведенням:

Дебет рахунків 2570 «Кошти державного бюджету для виплат», 2571 «Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою»;

Кредит рахунків готівкових коштів (1001, 1002).

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 4. Облік касових операцій:

 1. 5.5 КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯПОНІЇ
 2. Операційна каса
 3. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 4. Тема 4. Облік касових операцій
 5. Тема 5. Облік розрахункових операцій банку
 6. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 7. Тема 4. Облік касових операцій
 8. Тема 5. Облік розрахункових операцій
 9. Здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток.
 10. 3. Грошово-кредитна система України 3.1 Загальна характеристика грошово-кредитної системи України
 11. 4.2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
 12. 2. Поняття касового виконання Державного бюджету за доходами
 13. ТЕМА 10. Центральні банки
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -