<<
>>

§ 6. Виконання рішення про примусовий обмін

Правила ст. 80 ЖК щодо примусового обміну жилого примі­щення в судовому порядку, якщо немає згоди між членами сі­м\'ї, не поширюються на обмін жилого приміщення, що нале­жить їм на праві приватної власності.

Вони регулюють тільки правовідносини між членами сім\'ї наймача жилих приміщень у державному або громадському житловому фонді.

Згода про обмін жилими приміщеннями набирає чинності з моменту одержання ордерів, які видають виконавчі комітети міських, районних у місті, селищних, сільських рад за місцем оформлення обміну жилими приміщеннями (п. 13 Правил об­міну жилих приміщень в Українській РСР, затверджених по­становою Ради Міністрів У РСР від 31 січня 1986 р. № Зі\'). Угода про обмін житловими приміщеннями вважається вико­наною з моменту переселення наймачів в обмінювані житлові

приміщення.

Державний виконавець, одержавши виконавчий документ про примусовий обмін, встановлює строк для добровільного виконання рішення боржником. У разі добровільного виконан­ня рішення стягувач і боржник підписують акт, який переда-ють державному виконавцеві разом із заявою стягувача про повернення йому виконавчого документа. У разі, якщо рішен­ня про примусовий обмін у добровільному порядку не викона­но державний виконавець виконує його примусово відповідно до ст.ст. 79 і 80 Закону (про виселення та вселення).

ЛІГА: Еліт 7.5.1. — 1АЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003.

151

Про виконання рішення щодо примусового обміну держав­ний виконавець складає акт, який підписують стягувач і борж­ник (ст. 81 Закону). Відмова третіх осіб, які брали участь у справі про примусовий обмін, від проведення обміну після на­брання рішенням законної сили не може бути підставою для примусового щодо них виконання рішення. Наявність рішення в таких випадках не є перешкодою для пред\'явлення позову про примусовий обмін жилого приміщення з новими варіанта­ми (п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України"1 від 12 квітня 1985 р. № 2).

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 6. Виконання рішення про примусовий обмін:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -