<<
>>

§ 3.2. Виконання рішення про конфіскацію майна

Однією із категорій виконавчих дій, що підлягають виконанню органами державної виконавчої служби є конфіскація майна. Конфіскація майна здійснюється на підставі виконавчого документа, згідно рішення суду.

Даний вид стягнення застосовується як за адміністративні правопорушення, так і є видом покарання за кримінальний злочин.

При виконанні даної категорії справ державний виконавець застосовує норми Закону України «Про виконавче провадження»

Так, статтею 64 передбачено, що саме реалізація конфіскованого майна здійснюється в порядку передбаченому статтею 62 Закону України «Про виконавче провадження», а що стосується подальшого розпорядження конфіскованим майном, яке не було реалізовано та майном, яке не підлягає реалізації, встановлюється, Кабінетом Міністрів України. На забезпечення виконання даної норми прийняті відповідні підзаконні акти. Це Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 985 «Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби», Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 №1724 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним» та спільний наказ Міністерства юстиції України та Державної митної служби від 12.10.2009 №1833/5/943.

Законодавець приділяє значну увагу взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при виконанні рішень про конфіскації майна. Метою взаємодії є виконання завдань з мобілізації коштів та їх подальшого спрямування до Державного бюджету України.

Специфіка виконання даної категорії справ полягає в тому, що при прийнятті до виконання виконавчого документа необхідно відслідкувати щоб виконавчий документ відповідав вимогам встановленим статтею 18 Закону України «Про виконавче провадження» , а також якщо це виконання рішення про конфіскацію майна засудженого за вироком суду - до виконавчого документа додається копія опису майна і копія вироку.

У разі відсутності у справі опису майна засудженого надсилається довідка про те, що опис майна не проводився.

Якщо виконанню підлягає виконавчий документ винесений на підставі рішення про конфіскацію майна за постановою суду, то до нього додається копія протоколу вилучення майна, що підлягає конфіскації, або довідка про відсутність такого майна.

Виконання рішення суду розпочинається після відкриття виконавчого провадження. Індивідуальним є порядок виконання виконавчих документів щодо конфіскації майна, затриманого митними органами. Так, згідно п.8. Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 р. N 1724 разом із постановою про відкриття виконавчого провадження про конфіскацію майна державний виконавець призначає суб\'єкта оціночної діяльності , про що повідомляє митний орган для підготовки за встановленою формою довідки про визначення вартості майна після нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначеного майна через митний кордон України. До митного органу надсилаються копії постанови про відкриття виконавчого провадження та постанова про призначення суб’єкта оціночної діяльності.

Законодавець встановив відповідні терміни для огляду майна та проведення його оцінки - відповідно п’ять та десять календарних днів. У разі коли процедура проведення оцінки майна є особливо складною суб\'єкт оціночної діяльності, за письмовою домовленістю з органом державної виконавчої служби та митним органом, може установити триваліший строк для проведення оцінки майна, але не більш як 20 календарних днів.

Також обмежені терміни підготовки довідки про визначення вартості майна після нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначеного майна через митний кордон України, яка готується у максимально стислий строк, але не більш як 10 робочих днів.

Довідка передається суб’єкту оціночної діяльності через державного виконавця. Державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після надходження від суб\'єкта оціночної діяльності звіту про оцінку майна надсилає копію звіту митному органу для перевірки правильності врахування розміру податків і зборів при визначенні ринкової вартості майна. Інформацію про погодження звіту про оцінку майна митний орган надсилає державному виконавцю у триденний строк після його надходження.

У місячний термін органом державної виконавчої служби визначається спеціалізована торговельна організація, яка здійснюватиме реалізацію вказаного майна. Строк передачі майна від митного органу до торгівельної організації визначений державним виконавцем і не повинен становити менше ніж три робочих дні з моменту надсилання відповідного повідомлення.

Наступним етапом у виконанні є реалізація конфіскованого і вже оціненого майна, яка здійснюється в порядку встановленому Закону України «Про виконавче провадження». Реалізація здійснюється на прилюдних торгах,аукціонах або на комісійних умовах. Нереалізоване протягом двох місяців майно підлягає уцінці державним виконавцем, що проводиться в десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного строку реалізації майна на комісійних умовах. Майно може бути уцінене не більш як на 30 відсотків. У разі нереалізації майна в місячний строк з дня проведення уцінки конфісковане майно повторно уцінюється в такому самому порядку, але не більш як на 50 відсотків початкової вартості майна. Необхідно звернути увагу, що Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 985 встановлений інші відсотки уцінки, але законодавець у ст.64 Закону України «Про виконавче провадження» передбачив, що реалізація конфіскованого майна здійснюється в порядку встановленому цим Законом.

Державний виконавець переоцінює майно за участю представника торговельної організації у присутності представників митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу.

У разі якщо в місячний строк з дня проведення повторної уцінки майно не реалізовано на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах, державний виконавець приймає рішення про подальше розпорядження майном, згідно з Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 985 встановлюється методика розпорядження товарно-матерільними цінностями, що мають ступінь зносу понад 50 відсотків, товарами та виробами для дітей, мяким інвентарем, продуктами харчування та інше.

Порядок розпорядження грошима, в тому числі іноземною валютою, цінними паперами, ювелірними та іншими побутовими виробами із золота, срібла, платини і металів платинової групи, з дорогоцінним камінням і перлами, а також ломом і окремими частинами таких виробів, визначається Національним банком за погодженням з Мінфіном, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом державного майна.

Що стосується розпорядження культурними цінностями, конфіскованими за рішенням суду, здійснюється відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

Для прийняття рішення про безоплатну передачу майна закладам охорони здоров\'я, освіти, соціального забезпечення, установам виконання покарань і будинкам дитини при цих установах, слідчим ізоляторам, військовим формуванням та на благодійні цілі та інше утворюється комісія з представників відповідного органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу, і затверджуються начальником відповідного органу державної виконавчої служби.

Складним є питання що стосується конфіскації автотранспорта, який затримано митними органами.

Складність полягає в тому, що нараховані митні платежі та збори в декілька разів перевищують ринкову вартість автомобіля. Разом з тим частина автотранспорту проходить із перебитими номерними знаками і знаходиться в розшуку Інтерполу. Ці обставини унеможливлюють процедуру реалізації і реєстрації на території України автотранспортного засобу.

У відповідності до п.11 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби» від 11.07.2002 р. якщо майно, в тому числі транспортні засоби, не реалізовано у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", державний виконавець вносить на розгляд комісії, яка утворюється з представників відповідного органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу, і затверджуються начальником відповідного органу державної виконавчої служби, пропозицію щодо безоплатної передачі майна органам державної влади, закладам охорони здоров\'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, зокрема, закладам, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім\'ям, будинкам дитини при установах виконання покарань, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням, а також на благодійні цілі або для переробки, знищення.

Рішення про безоплатну передачу, переробку або знищення (утилізацію) майна підписується членами комісії та затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби.

При проведенні реалізації майна кошти від продажу надходять на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби та протягом трьох банківських днів перераховуються до державного бюджету.

Майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи непридатне для реалізації, продукти харчування та іграшки для дітей віком до 7 років у разі відсутності супровідної документації за висновком відповідної експертизи підлягають переробці або знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

Продукти харчування, що не мають супровідної документації, визнані непридатними для вживання як їжа людям і є безпечними в санітарно-епідемічному відношенні, згідно з відповідними рішеннями санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служб (якщо продукти походять з країн, територія яких є благополучною в епізоотичному відношенні) можуть бути безоплатно передані на корм тваринам.

Конфісковані алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають знищенню, яке проводиться у присутності членів комісії. Способи переробки або знищення (утилізації) визначаються експертом та затверджується комісією.

У разі потреби знищення (утилізація) може проводитися на підприємствах, які пройшли атестацію на виконання даних робіт. Про проведені дії складається акт.

Разом з таким широким спектром повноважень у державних виконавців при виконанні даної категорії справ виникає ряд проблем, які не дають змоги закінчити виконання фактично і отримати наслідки – поповнення державного бюджету. По виконавчим провадженням даної категорії на організацію та проведення виконавчих дій витрачаються державні кошти, а їх відшкодування, в більшості випадків, є неможливим.

<< | >>
Источник: В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін.. Виконавче провадження : посібник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. ; за ред.. В.В. Комарова. – Х.,2014. – 717 с.. 2014

Еще по теме § 3.2. Виконання рішення про конфіскацію майна:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -