<<
>>

Висновки до розділу 1

Митний режим як інститут права - це комплексний міжгалузевий інститут права, який містить сукупність відособлених правових норм адміністративного, фінансового, цивільного, господарського, міжнародного та інших галузей права, що регулюють групу взаємозалежних суспільних відносин, які виникають під час здійснення митних процедур відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України, визначення їх правового статусу, умов оподаткування і використання після митного оформлення;

Митний режим як предмет правового регулювання - це сукупність митних процедур, які встановлюють правила переміщення товарів через митний кордон України та їх подальше використання з метою забезпечення інтересів держави у митній сфері, виконує такі функції: фіскальну, яка знаходить свою реалізацію у стягненні митних платежів з метою забезпечення фінансових інтересів держави у зовнішньоекономічній діяльності; стимуляційну, що реалізується шляхом звільнення від митного оподаткування і вживання заходів нетарифного регулювання, спрощення митних процедур з метою стимулювання суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, сприяння розвитку національної економіки тощо; захисну, яка передбачає застосування заходів нетарифного регулювання і має за мету захист економічних та інших національних інтересів держави шляхом впровадження системи ліцензування, квотування та інших нетарифних обмежень при поміщенні товарів у митні режими; контрольну - спрямовану на забезпечення додержання норм чинного законодавства України у митній сфері, що реалізується за допомогою специфічних методів і форм, властивих контролю в сфері державного управління; регулятивну, метою якої є регламентація порядку дій при поміщенні товару у митний режим, пов’язаних із напрямком переміщення товару через митний кордон, визначенням статусу товару та операцій з ним тощо.

На основі державного інтересу в митній сфері як класифікаційний критерій пропонуємо таку систематизацію функцій, притаманних інституту митних режимів у митному праві України:

- фіскальна функція, яка полягає у стягненні митних платежів з метою забезпечення фінансових інтересів держави від зовнішньоекономічної діяльності;

- стимуляційна, що реалізується у звільненні від митного оподаткування і застосування заходів нетарифного регулювання, спрощенні митних процедур з метою стимуляції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, сприяння розвитку національної промисловості, міжнародним торговельним та економічним відносинам, взаємовідносинам у гуманітарній сфері тощо;

- захисна, яка втілюється у застосуванні заходів нетарифного регулювання і має за мету захист економічних та інших національних інтересів держави шляхом впровадження системи ліцензування, квотування та інших нетарифних обмежень при поміщенні товарів у митні режими;

- контрольна функція спрямована на забезпечення додержання норм чинного законодавства України у митній сфері та реалізується за допомогою специфічних методів та форм, властивих контролю у сфері державного управління;

- регулятивна функція стосується порядку дій при поміщенні товару у митний режим, пов’язаних із напрямком переміщення товару через митний кордон, визначенням його статусу товару та операцій з ним тощо.

Прийнявши за основу як класифікаційний критерій державний інтерес у митній сфері, пропонуємо таке визначення видів митних режимів у митному праві України:

- до першої групи основних митних режимів належать імпорт (випуск для вільного обігу) та експорт, як митні режими, спрямовані на забезпечення фінансових інтересів держави від зовнішньоекономічної діяльності; захист її економічних та інших національних інтересів;

- другу групу становлять такі преференційні митні режими, як транзит,

митний склад, вільна митна зона, тимчасові ввезення товарів на митну територію та вивезення за її межі, переробка на митній території та за її межами, мета застосування яких полягає у стимуляції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності держави, розвитку національної

промисловості, сприянні міжнародним торговельним, економічним

відносинам та взаємовідносинам у гуманітарній сфері;

- до групи особливих митних режимів необхідно віднести митні режими, які не передбачені митним законодавством Європейського Союзу і за своєю суттю є або допоміжними і відрізняються процедурним характером, або такими, що визначають певні характерні ознаки товарів, а саме: митні режими реімпорту, реекспорту, безмитної торгівлі, знищення або руйнування та відмови на користь держави.

<< | >>
Источник: МЕЛЬНИК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ. ІНСТИТУТ МИТНИХ РЕЖИМІВ В МИТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 1:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -