<<
>>

19. Державне регулювання інфляції.

Антиінфляційна політика — комплекс заходів державного регу­лювання економіки, спрямований на боротьбу з інфляцією. Історич­но сформувались два основних шляхи такої політики: дефляційна політика (регулювання попиту) та політика доходів.

Дефляційна політика ґрунтується на методах обмеження гро­шового попиту через грошово-кредитний та податковий механіз­ми шляхом зниження державних видатків, підвищення відсоткової ставки за кредит, посилення податкового пресу, обмеження грошової маси тощо. Особливість дії дефляційної політики полягає в тому, що вона, як правило, викликає уповільнення економічного зростання та навіть кризові явища. Тому більшість урядів при її проведенні в 60-70-х роках виявляли стриманість у її проведенні або навіть від­мовлялись від неї.

Варіанти антиінфляційної політики обираються залежно від пріо­ритетів. Якщо ставилося завдання стримувати економічне зростання, то проводилась дефляційна політика; якщо метою було стимулювати економічне зростання, то перевага віддавалась політиці доходів. У разі, коли кінцевою метою було стримання інфляції будь-якою ці­ною, то паралельно використовувались обидва методи антиінфляцій- ної політики.

Індексація (повна або часткова) означає компенсацію збитків у результаті знецінення грошей. Спочатку цей метод застосовувався в кінці 40-х — початку 50-х років при інфляції, яка була викликана пере­ходом від військової економіки до нормальних ринкових умов. Знову індексація стала застосовуватися в 70-і роки в зв’язку з розгортанням галопуючої інфляції. У більшості провідних промислово розвинутих країн вона розповсюджувалась на меншу частину трудового населен­ня (наприклад, у США приблизно на 10%). Винятком була Італія, профспілки якої домоглися введення в країні повної індексації.

Стримування контрольованого зростання цін проявляється, по- перше, в «заморожуванні» цін на певні товари, по-друге, в стриму­ванні їх рівня в певних межах. Подібний контроль зберігався в усіх провідних розвинутих країнах.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 19. Державне регулювання інфляції.:

 1. Необхідність державного втручання в економіку
 2. Грошово-кредитне регулювання
 3. 29. Інфляція, її показники та наслідки. Антиінфляційна політика. Зв\'язок інфляції та безробіття.
 4. Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття
 5. Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття План семінарського заняття
 6. Кредитно-грошове регулювання
 7. ТЕМА 6. ІНФЛЯЦІЯ
 8. Лекція № 3. Сутність та структура грошової системи. Інфляція та грошові реформи
 9. Суть та необхідність валютного регулювання.
 10. 7.3. Методи антиінфляційної політики держави.
 11. Державне регулювання грошової сфери як головне визначення грошової системи
 12. Пофакторний аналіз інфляції
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -