<<
>>

20. Інфляційний процес в Україні.

Особливості інфляційних процесів в Україні, Росії та інших краї­нах СНД передбачають спеціальні підходи до здійснення ефективної антиінфляційної політики. У зв’язку з цим необхідно здійснювати:

- розробку та втілення в життя комплексних державних про­грам розвитку економіки, насамперед галузей і підприємств, які сприяють становленню конкурентного, високотехнологічного та наукоємного виробництва;

- проведення послідовної антимонопольної політики та ство­рення широкої мережі економічної інформації для підпри­ємств;

- посилення стимулів виробничого накопичення, включаючи субсидії, що здатні підтримати процес накопичення коштів у підприємців та населення;

- зміну структури виробничих фондів з метою розширення ви­робництва товарів народного споживання, тобто створення умов для переливу капіталу з однієї до іншої галузі суспільно­го виробництва;

- стимулювання кредитної та інвестиційної діяльності банків та обмеження покриття дефіциту коштів за рахунок банківсько­го кредиту;

- вдосконалення податкової системи; особливу увагу приділя­ють регулюючій ролі податків;

- створення умов для припинення імпорту інфляції.

З цією ме­тою забезпечується перетворення закордонних доларових за­пасів на товари виробничого призначення, які, потрапивши в нашу країну, були б у змозі пожвавити інвестиційний процес;

- підвищення ефективності грошово-кредитної політики, яка повинна забезпечити тісний взаємозв’язок усіх елементів рин­кового механізму товарно-грошових відносин.

Таким чином, мета антиінфляційної політики держави полягає в тому, щоб установити контроль над інфляцією і досягти прийнятних її темпів для народного господарства. Важливим завданням у бороть­бі з інфляцією є подолання економічного спаду, кризи неплатежів, зниження інвестиційної активності, формування стабільної ринкової інфраструктури, оздоровлення економіки, пов’язане з підтримкою пріоритетних галузей народного господарства, стимулювання екс­порту продукції, виваженою протекціоністською політикою і валют­ною політикою, що сприяє вирішенню питань конкурентоспромож­ності вітчизняних товарів.

Велике значення в антиінфляційній політиці має структурна пе­ребудова економіки і пристосування її до потреб ринку за рахунок демонополізації і регулювання діяльності існуючих монополій, сти­мулювання конкуренції у виробництві та сфері послуг тощо.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 20. Інфляційний процес в Україні.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -