<<
>>

61 . Як відбувається державне регулювання фінансових інститутів та які головні завдання покладено на державних регуляторів фінансового ринку?

Банкiвське регулювання – одна з функцiй Нацiонального банку України, яка полягає у створеннi системи норм, що регулюють дiяльнiсть банкiв, визначають загальнi принципи банкiвської дiяльностi, порядок здiйснення банкiвського нагляду, вiдповiдальнiсть за порушення банкiвського законодавства.

Банкiвський нагляд – система контролю та активних впорядкованих дiй Нацiонального банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та iншими фiнансово-кредитними установами у процесi їх дiяльностi законодавства України i встановлених нормативiв із метою забезпечення стабiльностi банкiвської системи та захисту iнтересiв вкладникiв.

Головним завданням державного регулювання є узго­дження інтересів усіх суб’єктів фінансового ринку через встановлення необхідних обмежень і заборон у їхніх взаємо­

(Продовження питання №61)

відносинах через непряме втручання у їхню діяльність (цілі та принципи державного регулювання визначені у першому питанні лекції).

Основна мета державного регулювання — це здійснення державою комплексних заходів щодо:

►створення умов для ефективної мобілізації та розмі­щення на ринку вільних фінансових ресурсів; ►захисту прав інвесторів та інших учасників фінансового ринку;

контролю за прозорістю та відкритістю ринку; ►дотримання учасниками ринку вимог актів законодавства; ►запобігання монополізації та сприяння розвитку добро­совісної конкуренції на фінансовому ринку.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 61 . Як відбувається державне регулювання фінансових інститутів та які головні завдання покладено на державних регуляторів фінансового ринку?:

 1. 4.7. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ
 2. Розділ 13 ФІНАНСОВА ІННОВАЦІЯ
 3. Методичні основи використання фінансових методів і важелів у системі фінансової безпеки банків
 4. Розвиток принципів Базеля ІІ в системі державного регулювання фінансової безпеки банківської системи України
 5. Глава 11. Державний кредит і державний борг
 6. 18. Правове регулювання фінансових відносин.
 7. Грошово-кредитна політика в системі економічної політики держави і механізм її впливу на макроекономічні показники
 8. Лекція 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА Й ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
 9. Перелік питань (РОЗПИСОВІ ПИТАННЯ)
 10. 61 . Як відбувається державне регулювання фінансових інститутів та які головні завдання покладено на державних регуляторів фінансового ринку?
 11. 91. Як відбувається кредитування комерційних банків центральним банком? Центральний банк надає кредити комерційним банкам на емісійній основі, тобто в процесі кредитування (рефінансування) він емітує (створює) гроші (платіжні засоби обігу).
 12. Інформатизація як чинник ефективності державного управління
 13. 2.1. Принципи побудови нормативної моделі адміністративної відповідальності
 14. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 15. Висновки до розділу 3
 16. 3.3. Практичні та адміністративно-процесуальні законодавчі аспекти зарубіжного досвіду у сфері розвитку електронного урядування та його використання в Україні
 17. Принципи оподаткування та їх вплив на встановлення податків та зборів
 18. Підстави розсуду в податковому правозастосуванні.
 19. 2.2. Значення розсуду для реалізація публічного та приватного інтересів в податковому правозастосуванні.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -