<<
>>

60. Які функції виконують фінансові посередники? Розкрийте та обґрунтуйте найважливіші з них?

Насампе­ред існування фінансових посередників, як показує світова прак­тика, дає змогу в масштабах суспільства й окремого підприємства мати певну економію на деяких операціях внаслідок спеціалізації.

Фінансові структури виступають як посередники об’єктивно, внас­лідок дії економічних законів ринкового характеру і функціонують у змішаному механізмі господарювання, обслуговуючи різні секто­ри національного господарства і підпадаючи під дію державних та ринкових регуляторів.

Другою важливою функцією фінансового посередництва є залу­чення вільних інвестиційних ресурсів і спрямування їх у корпо­ративний сектор. При цьому фінансові посередники своєю діяль­ністю впливають на структурну перебудову і динаміку руху еконо­мічних процесів.

Третьою важливою функцією фінансових посередників є знижен­ня рівня ризиків при інвестиційній діяльності. Ця функція сто­сується приватного інвестора, який не завжди може оцінити об’єк­ти інвестування.

Четвертою важливою функцією фінансових посередників щодо кор­поративних структур є консультативна. Як правило, посередницькі структури впливають на підприємства консультативною роботою, яка стосується тих чи інших сторін корпоративного управління. Особли­во це стосується у вітчизняній практиці приватизованих підприємств, що набули форми акціонерних товариств, однак не мають досвіду управління такою організаційно-економічною формою бізнесу.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 60. Які функції виконують фінансові посередники? Розкрийте та обґрунтуйте найважливіші з них?:

 1. Глава 3 ПРЕДМЕТ, МЕТОД, І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
 2. Функції грошей
 3. 21. Сутність фінансів, їх види. Структура державного бюджету. Види, цілі та інструменти фіскальної політики. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.
 4. Теорії функціонування фінансів домашнього господарства: вітчизняний аспект
 5. 1.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ
 6. ТЕМА 1. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ
 7. Глава 1. Сутність та функції фінансів
 8. Глава 5. Фінанси домашніх господарств Яке визначення соціально-економічної категорії «домашнє господарство» трактує система національних рахунків ООН та вітчизняне законодавство?
 9. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 10. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 11. 3.Функції і ознаки фінансів.
 12. 12. Дискусійні питання щодо сутності фінансів.
 13. 2. Функції фінансів
 14. Завдання для самостійної роботи
 15. Фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -