<<
>>

60. Які функції виконують фінансові посередники? Розкрийте та обґрунтуйте найважливіші з них?

Насампе­ред існування фінансових посередників, як показує світова прак­тика, дає змогу в масштабах суспільства й окремого підприємства мати певну економію на деяких операціях внаслідок спеціалізації.

Фінансові структури виступають як посередники об’єктивно, внас­лідок дії економічних законів ринкового характеру і функціонують у змішаному механізмі господарювання, обслуговуючи різні секто­ри національного господарства і підпадаючи під дію державних та ринкових регуляторів.

Другою важливою функцією фінансового посередництва є залу­чення вільних інвестиційних ресурсів і спрямування їх у корпо­ративний сектор. При цьому фінансові посередники своєю діяль­ністю впливають на структурну перебудову і динаміку руху еконо­мічних процесів.

Третьою важливою функцією фінансових посередників є знижен­ня рівня ризиків при інвестиційній діяльності. Ця функція сто­сується приватного інвестора, який не завжди може оцінити об’єк­ти інвестування.

Четвертою важливою функцією фінансових посередників щодо кор­поративних структур є консультативна. Як правило, посередницькі структури впливають на підприємства консультативною роботою, яка стосується тих чи інших сторін корпоративного управління. Особли­во це стосується у вітчизняній практиці приватизованих підприємств, що набули форми акціонерних товариств, однак не мають досвіду управління такою організаційно-економічною формою бізнесу.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 60. Які функції виконують фінансові посередники? Розкрийте та обґрунтуйте найважливіші з них?:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -