<<
>>

94. Які функції покладені на спостережну раду банку?

Спостережна рада банку здійснює такі функції:

1) призначає і звільняє голову та членів правління , керівника служби внутрішнього аудиту банку;

2) контролює діяльність правління банку;

3) визначає аудиторську фірму, розглядає її висновок та готує рекомендації загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо нього;

4) встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

5) приймає рішення щодо покриття збитків;

6) приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень;

7) затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів правління банку; 8) готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори учасників;

9) здійснює інші повноваження, делеговані загальними зборами учасників банку.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 94. Які функції покладені на спостережну раду банку?:

 1. Спостережна рада банку
 2. Правління (рада директорів) банку
 3. Наглядова рада
 4. Правління (рада директорів) банку
 5. Спостережна рада банку
 6. Модель унітарної ради та модель подвійних рад
 7. Спостережна рада банку
 8. Правління (рада директорів) банку
 9. Наглядова рада
 10. Перелік питань (РОЗПИСОВІ ПИТАННЯ)
 11. 90. Охарактеризуйте порядок формування, функцій та повноваження Ради Національного банку.
 12. 94. Які функції покладені на спостережну раду банку?
 13. 103. Які функції покладені на МВФ?
 14. Лекція 9.2. Європейський Парламент і Європейська рада
 15. Утворення Центральної Ради. Державний лад і право Української Народної Республіки
 16. § 1. Українська Центральна Рада — вищий представницький орган УНР
 17. Тема 7. УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
 18. Тема 10. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ І ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
 19. 2.3. Принципи та функції діяльності комерційних банків
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -