<<
>>

Статус та функції Національного банку України

Національний банк України покликаний забезпечувати стабільне функціонування національної грошової одиниці за допомогою проведення належної емісійної політики, виконання функцій банка банків і банкіра уряду, банківського нагляду і грошово-кредитного регулювання економіки.

Провідними інструментами його дії виступають облікова ставка процента і норма обов\'язкового резервування коштів комерційних банків.

Механізм операцій національного банку на відкритому ринку

Реалізація політики офіційної облікової ставки національного банку

Реалізуючи свої функції, Національний банк України надає:

1) кредити комерційним банкам;

2) веде рахунки банків-кореспондентів;

3) здійснює розрахунково-касове обслуговування комерційних банків та інших кредитних закладів;

4) купує та продає цінні папери, що їх випускає держава;

5) надає кредити банкам під заставу векселів та інших видів цінних паперів;

6) виступає гарантом кредитів, які надаються суб\'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

7) купує і продає іноземну валюту та платіжні документи в іноземній валюті;

8) проводить операції з резервними фондами грошових знаків;

9) організовує інкасування й перевезення грошових знаків та інших цінностей;

10) здійснює інші операції згідно зі своїми функціями.

Механізм дії норм обов\'язкових резервів

У відповідності із законодавчо закріпленими функціями Національний банк України:

1) приймає участь у розробці основних напрямів розвитку народного господарства України, прийнятті державного бюджету, прогнозує грошові доходи і видатки населення та забезпечує нормальний процес їх реалізації;

2) розробляє основні напрямки єдиної грошово-кредитної політики країни;

3) контролює кредитні ресурси, створені коштом статутного та інших фондів, державного бюджету, коштів на депозитних рахунках, а також переданих за плату Ощадним банком коштів, що виникають за рахунок вкладів населення;

4) продає і купує кредитні ресурси на договірних засадах;

5) утворює фонд регулювання кредитних ресурсів банківської системи за рахунок частини залучених банками ресурсів і депозитів, визначає розміри формування цього фонду;

6) організовує і здійснює касове виконання державного бюджету України;

7) зосереджує на рахунках своїх установ валютні кошти валютного фонду Кабінету Міністрів України, бере участь у розробці зведеного валютного плану, забезпечує проведення єдиної валютної політики, представляє інтереси України у відносинах з банками інших країн, у міжнародних банках, розробляє порядок і правила здійснення операцій в інвалюті, із золотом і коштовними металами, встановлює офіційний курс іноземних валют до національної валюти, публікує їх у пресі, організовує роботу валютного ринку;

8) спільно з комерційними банками здійснює обслуговування державного боргу, виконує операції, пов\'язані з розміщенням державних позик, їх погашенням і виплатою відсотків за ними;

9) реєструє новостворені комерційні банки;

10) дає дозвіл комерційним банкам на відкриття їх філій і представництв як на території України, так і за її межами;

11) визначає порядок видачі ліцензій на проведення операцій комерційними банками;

12) готує кадри для банківської системи у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, проводить перепідготовку банківських спеціалістів на договірних умовах.

Отже, функціонування Національного банку і системи комерційних банків України дозволяє ефективно обслуговувати всіх суб\'єктів ринкових відносин, чітко розмежувати адміністративно-регулюючі та операційні функції, створити оптимальні умови для функціонування всіх елементів кредитної системи.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші та кредит. Лекції. 0000

Еще по теме Статус та функції Національного банку України:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -